WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота

Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні - Дипломна робота


Дипломна робота з підприємництва
Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні
ЗМІСТ
Вступ 3
І. Поняття та види підприємницької діяльності 6
ІІ. Державне регулювання підприємницької діяльності 16
ІІІ. Легітимація суб'єктів підприємництва в Україні 25
3.1. Поняття легітимації суб'єктів підприємництва 25
3.2. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 32
3.3. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності 51
3.4. Патентування деяких видів підприємництва 64
Висновок 81
Перелік літератури 85
ВСТУП
Кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинний ясно усвідомлювати потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх одержання, а також уміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми.
У ринковій економіці підприємці не зможуть домогтися стабільного успіху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, розташуванні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.
При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові положення, застосовні практично у всіх галузях комерційної діяльності і для різних фірм, але необхідні для того, щоб своєчасно підготуватися й обминути потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей.
Важливою задачею є проблема притягнення інвестицій, у тому числі і закордонних, у діючі і підприємства, що розвиваються. Для цього необхідно аргументувати й обґрунтувати оформлення проектів (пропозицій), що потребують інвестицій. Для цих і деяких інших цілей застосовується бізнес-план.
Підприємство - основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
У разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги.
Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу іншого підприємства відповідно до антимонопольного законодавства України. Підприємство може бути створено в результаті виділення із складу діючого підприємства, організації одного або кількох структурних підрозділів, а також на базі структурної одиниці діючих об'єднань за рішенням їх трудових колективів, якщо на це є згода власника чи уповноваженого ним органу. Створення підприємств шляхом виділення здійснюється із збереженням за новими підприємствами взаємозобов'язань та укладених договорів з іншими підприємствами.
Підприємству може бути передана у колективну власність або надана у користування, в тому числі на умовах оренди, земельна ділянка в порядку, встановленому Земельним кодексом України. Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації.
Держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства. Підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України. Втручання в господарську та іншу діяльність підприємства з боку державних, громадських і кооперативних органів, політичних партій і рухів не допускається.
Сьогодні, в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства, особливого значення набуває питання легалізації підприємницької діяльності в Україні. Після переходу економіки країни від планової до ринкової крупні підприємства, такі як концерни та консорціуми втратили свою актуальність; підприємницька діяльність в Україні почала новий етап в своєму розвитку - створюються все нові і нові підприємства, переважно приватного сектору, діяльність яких часто є протизаконною. Саме тому обов'язком держави, як правового регулятора підприємницької діяльності є легітимація (узаконення) всіх видів підприємств в Україні. Метою дослідження такої актуальної на сьогодні теми, як "Правове регулювання легалізації підприємницької діяльності в Україні" є дослідження правових засад легітимації підприємництва в Україні в ринкових умовах. При цьому об'єктом нашого дослідження є підприємства всіх форм власності. В дипломній роботі ми розглянемо порядок, види (державна реєстрація, патентування, ліцензування) та особливості легалізації підприємницької діяльності в Україні. Дипломна робота базується на законодавчо-нормативній базі України станом на травень 2003 року.
І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Підприємництво є одним із різновидів творчої, пошукової, ризикової соціальної діяльності і в більшості країн світу з ринковою і економікою вважається одним із найпрестижніших. Адже саме цей вид діяльності у відповідних умовах найкращим чином виявляє людську сутність, допомагає вияву працівника як особистості. Підприємництву властивий індивідуальний характер, високий ступінь стимулювання співробітників, що природно сприяє найповнішій реалізації потенціалу кожного з них. Здійснюючи самостійну підприємницьку діяльність, працівник зростає професійно та інтелектуально. І це має цілком реальні позитивні наслідки для всього суспільства. Історія доводить, що піднести економіку, інші сфери буття до високого рівня розвитку можливо здебільшого завдяки прояву індивідуальних інтересів, господарської ініціативи конкретних осіб.
Поняття підприємницької діяльності (підприємництва) Згідно зі ст. 1 Закону України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво" підприємництвом вважається безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.
Визначення підприємницької діяльності і відокремлення її від інших видів діяльності, що мають на меті отримання прибутку або доходу, має як теоретичне, так і суто практичне значення. Наприклад, ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність, зокрема, за заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ж не буде доведено, що діяльність, яка провадилася, була саме підприємницькою, притягнути особу до відповідальності за вищевказаною статтею буде неможливо. Для чіткого розмежування підприємництва та інших видів діяльності необхідно усвідомлювати ознаки підприємницької діяльності.
Ознаки підприємницької діяльності (підприємництва):
1. Підприємництвом вважається безпосередня діяльність із виробництва

 
 

Цікаве