WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота

Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота

на перспективу всі надходження грошових коштів суб'єктів господарювання та основні напрями їх використання;
- формування фінансових резервів, що забезпечують сталу (стійку) роботу в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури;
- безумовне використання фінансових зобов'язань перед партнерами.
Початкове формування ресурсів малого бізнесу відбувається під час заснування підприємств, коли утворюється статутний фонд. Його джерелами залежно від організаційно-правових форм господарювання є: пайові внески, акціонерний капітал, надходження від асоціацій. Статутний фонд характеризує обсяг грошових коштів (основних і оборотних), інвестованих у процес виробництва, де функціонують основні і оборотні фонди.[18;13]
У 2001 році вартість основних виробничих фондів малих підприємств становила 14826,9 млн.грн., або 5,8% від загальної вартості виробничих основних засобів, в той час, коли у 2000 році цей показник досягав лише 2,2%. Вартість оборотних коштів у запасах товарно-матеріальних цінностей у 2001 році становила 34547,5 млн.грн., тобто 4,2% від загальної вартості оборотних коштів (табл. 2.4). У 2002 році вартість всіх основних фондів малих підприємств досягла 106016,6 млн.грн., у тому числі виробничих основних фондів - 70640,5 млн.грн. Оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних цінностей на кінець 2002 року становили 144375,5 млн.грн.
Таблиця 2.4
Вартість основних виробничих фондів та наявність оборотних коштів на кінець звітного періоду (у 1993-1994 рр.)
Галузі народного господарства, млн.грн. Малі підприємства,
млн.грн. Питома вага малих підприємств, %
2000 2001 2000 2001 2000 2001
Основні виробничі засоби основного виду діяльності 173254,3 257747,4 3791,7 14826,9 2,2 5,8
Оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних цінностей 134200,0 826752,8 5233,8 34547,5 3,9 4,2
Організація фінансових відносин суб'єктів малого бізнесу базується на формуванні й русі фінансових ресурсів цих суб'єктів, їх ефективному використанні
Таким чином, фінансові ресурси підприємницьких структур - це грошові доходи та надходження, що перебувають у розпорядженні суб'єктів господарювання і призначені для виконання фінансових зобов'язань, здійснення витрат на розширене відтворення та економічне стимулювання працівників. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних та прирівняних до них коштів, мобілізації ресурсів на фінансовому ринку та надходження грошових коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу.
Таким чином, фінансові ресурси підприємницьких структур можна поділити на три групи відповідно до джерел їх формування.
До першої групи слід віднести доходи та надходження, які утворюються за рахунок власних та прирівняних коштів. Доходи: прибуток від основної діяльності; прибуток від виконаних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) та інші цільові доходи; прибуток від фінансових операцій; прибуток від будівельно-монтажних робіт, які виконуються господарським способом; інші види доходів. Надходження: амортизаційні відрахування; виручка від майна, що вибуло; непоточні пасиви; цільові надходження (плата за утримання дітей тощо); мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві; пайові та інші внески членів трудового колективу; інші види надходжень.
До другої групи відносяться кошти, які мобілізуються на фінансовому ринку, а саме: продаж власних акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, а також кредитні інвестиції.
До третьої групи слід віднести надходження коштів від фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу. До таких джерел відносяться: фінансові ресурси, що формуються на пайових засадах; страхове відшкодування ризиків; фінансові ресурси, що надійшли від концернів, асоціацій тощо; дивіденди та проценти за цінні папери інших емітентів; бюджетні субсидії, інші види ресурсів.[17;87]
Фінансові ресурси малих підприємств у 2002 році досяглі 166500,2 млн.грн., у т.ч. балансовий прибуток - 98664,0 млн.грн., податок на додану вартість, акцизний збір та інші витрати, що виключаються з виручки від реалізації, - 67836,2 млн.грн. У кооперативах фінансові ресурси становили 8275,4 млн.грн.: балансовий прибуток - 4440,4 млн.грн., податок на додану вартість, акцизний збір та інші витрати, що виключаються з виручки від реалізації, - 3835,0 млн.грн. (табл. 2.5).
Якщо розглянути роль фінансів малого бізнесу у народному господарстві, зокрема за балансовим прибутком, то видно, що питома вага балансового прибутку малих підприємств в 2001 році в торгівлі та громадському харчуванні досягає 38,5% , в постачанні та збуті - 20,6%, у побутовому обслуговуванні населення - 17,2%, в будівництві - 16,1%, на транспорті - 10,9%. В цілому балансовий прибуток малих підприємств становить лише 6,1% від загального балансового прибутку галузей народного господарства. У 2002 році балансовий прибуток малих підприємств дорівнював 98664,0 млн.грн. (5,8%), на 2003 рік - 62118,0 млн.грн. (8,0%).
Таблиця 2.5
Основні показники діяльності малих підприємств та кооперативів у 2000-2002 рр. (млн.грн.)
2000 2001 2002
МСП КООП МСП КООП МСП КООП
Кількість діючих підприємств (одиниць) 75003 9777 79827 5972 91601 4418
Виручка (валовий доход) від реалізації продукції, робіт, послуг 16202,4 1946,3 128899,5 10545,0 492609,1 29815,4
Податок на додану вартість, акцизний збір та інші витрати, що виключаються з виручки від реалізації 3286,3 320,7 24956,7 1816,1 67836,2 3835,0
Фінансовий результат від позареалізаційних операцій 1158,5 52,7 6449,7 235,3 14917,2 380,0
Балансовий прибуток/збиток 4219,4 392,5 31723,0 2080,0 98664,0 4440,4
Витрати на виробництво реалізованої продукції 9855,2 1285,8 78669,5 6884,5 338648,9 21874,2
Фінансові ресурси 7505,7 713,2 56679,7 3896,1 166500,2 8275,4
Розглянемо деякі показники фінансово-економічної діяльності суб'єктів малого бізнесу, зокрема малих підприємств. Для визначення фінансово-економічної ефективності діяльності малих підприємств визначемо два показники: продуктивність праці та рентабельність. Насамперед, розглянемо продуктивність праці, яка визначається за формулою:
Тоді продуктивність праці на малих підприємствах у 2002 році становила 94,6 млн.грн. на одного чоловіка. У народному господарстві продуктивність праці становила відповідно 78,2 млн.грн./чол. Таким чином, продуктивність праці у суб'єктів малого підприємництва на 20% вище, ніж у народному господарстві.[27;76]
Розглянемоінший показник фінансово-економічної ефективності діяльності малих підприємств - рівень рентабельності, як співвідношення прибутку та собівартості. Цей показник останнім часом дещо знижується. Так, у 2000 році він становив 42,8%, у 2001р. - 40,3%, у 2002р. - 29,1%. Проте він майже у 1,5 раза вищий, ніж у середньому по народному господарству, який у 2000 році був 36,8%, у 2001р. - 25,6%, у 2002р. - 20,0%; значно менший цей показник у промисловості: 2000 р. - 35,6%, 2001р. - 24,7%, 2002р. - 16,6% (табл.2.6).
Таблиця 2.6
Рентабельність малих підприємств та галузей народного господарства

 
 

Цікаве

Загрузка...