WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота

Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота

функціонують в сфері точного машинобудування, приладобудування, оптики, електроніки, електротехніки.
Кількісний ріст МП у промисловості обумовлюється, в основному, спеціалізацією та диференціацією суспільного виробництва, відмовою від крупномасштабного масового виробництва на користь дрібносерійного, індивідуального випуску товарів, що вимагає сучасний ринок.
Варто також зазначити, що такий розквіт малого підприємництва в економічно розвинених країнах вдалось досягти завдяки існування ефективної державної політики підтримки сприяння розвитку даної сфери.
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Аналіз діяльності малих підприємств за галузевою ознакою
Становлення малого бізнесу України проходило (і зараз проходить) в динамічних, часто змінюваних умовах. З перших років здійснення економічної реформи в Україні, попри об'єктивні труднощі перехідного періоду, відбувається швидке зростання недержавного сектора економіки, яке супроводжувалось зростанням кількості суб'єктів малого бізнесу.
Одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу, є динаміка зміни кількості діючих суб'єктів малого підприємництва (табл. 2.1).
Таблиця 2.1
Кількість діючих суб'єктів малого бізнесу України у 1998-2003 рр.
Суб'єкти 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Маліпідприємства 39196 100992 150006 159654 183202 171020
Темпи зміни, % 100 257,7 148,5 106,4 114,7 93,4
Кооперативи 54972 34486 19554 11944 8836 6536
Темпи зміни, % 100 62,7 56,7 61,1 74,0 74,0
Фермерськігосподарства 4196 29362 55478 63966 69556 70532
Темпи зміни, % 100 699,8 188,9 115,3 108,7 101,4
Всього 98364 164840 225038 235564 261594 248088
Темпи зміни, % 100 167,6 136,5 104,7 111,1 94,8
У 2002 році (порівняно з 1998р.) кількість малих підприємств збільшилася майже в 4,7 раза, а кількість фермерських господарств майже в 17 разів, однак кількість діючих кооперативів зменшилась більше ніж в 6,2 раза. Водночас, вже у 1999-2000 роках проявляються негативні тенденції у процесі становлення та розвитку малого бізнесу. Про це свідчить динаміка зміни кількості суб'єктів малого бізнесу, зокрема малих підприємств і кооперативів
Про негативні тенденції процесу формування та розвитку малого бізнесу свідчить також такий показник як кількість зайнятих у малому бізнесі (табл. 2.2)
Таблиця 2.2
Кількість зайнятих у малому бізнесі України у 1998-2003рр.
Суб'єкти малого бізнесу 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Малі підприємства 1274000 1821800 2076454 1972886 2084850 1877886
Кооперативи 1623600 674200 387040 235812 164934 100710
Фермерські господарства 10600 73400 138800 160000 173400 176320
Громадяни-підприємці, що зареєстровані - 400584 853188 1344514 1719158 17343704
Всього 2908200 2969984 3455482 3713212 4142342 3889286
Найбільш суттєвий спад темпів приросту кількості працюючих порівняно із темпами приросту кількості суб'єктів господарювання відбувся по малих підприємствах у 2001році, відповідно 95% проти 106,4%. Це є свідченням того, що вже в 2000-2001 роках малі підприємства не були зацікавлені в розширенні своєї діяльності, особливо в сфері матеріального виробництва, що підтверджується і аналізом структури розподілу діючих малих підприємств за галузями економіки.
В Україні, особливістю якої досі є високомонополізована структура економіки, мале підприємництво поки що посідає незначне місце. Так, станом на 1.01.2002р. діяло 91,6 тис. малих підприємств і 4,4 тис. кооперативів. Середньооблікова кількість працівників малих підприємств становить 1042,4 тис. чоловік, кооперативів - 82,5 тис. чоловік. Крім того, налічується 859 тис. громадян-підприємців та майже 90 тис. зайнятих у фермерських господарствах. Тобто на 01.01.2003р. всього у малому підприємництві (за зазначеними категоріями) кількість працівників становила понад 3 млн. чоловік - це близько 10% зайнятого населення України (табл. 2.3).
Відбувається не лише уповільнення темпів росту малого бізнесу, а й його масштабів. Так, за офіційними даними Міністерства статистики України за підсумками І півріччя 2003 року кількість малих підприємств зменшилась більш ніж на 12 тис. (-6,6%) і становила 85510, кооперативів на 1,2 тис. (-26%), кількість фермерських господарств практично залишилася на тому ж рівні - 35266 (101,4%). Загальна кількість суб'єктів малого бізнесу (за зазначеними категоріями) зменшилась на 5,2% і становила 124044.
Абсолютне скорочення діючих малих підприємств зафіксоване у 2003 році вперше за весь час становлення малого бізнесу в Україні. Те ж саме стосується і середньорічної кількості працівників малих підприємств, яка у порівнянні з попереднім роком зменшилась у 2001 році на 5%, а у 2003 році - майже на 10% і становила на 1 липня 2003 року 938943 чол. У 2003 році вперше відбулося також абсолютне скорочення кількості зайнятих у малому бізнесі на 126,5 тис. чол. (-6,1%), яка становила 1944,6 тис.чоловік.
Відбуваються певні зміни у структурі малого бізнесу і за формами власності. Кількість зайнятих на державних малих підприємствах у 2002 році становила 4,4%. Найбільша питома вага їх з колективною формою власності - 63,2%, з приватною - 32,3%. У 2003 році відповідно - 3,2%; 67,2%; 29,1% . Майже таке ж структурне співвідношення за формами власності і за іншими показниками, зокрема, відносно балансового прибутку та виручки від реалізації.
Офіційні статистичні дані, незважаючи на їх неповноту, недосконалість та недостатню порівнянність, все ж таки дозволяють простежити певні тенденції щодо змін галузевої структури малого підприємництва. Практично в усіх галузях господарства України не спостерігається різкого коливання питомої ваги сектора малих підприємств. Однак, насторожує той факт, що не відбувається тенденції до росту питомої ваги чисельності працівників малих підприємств, які спеціалізуються на виробничій діяльності. Так, у 2000 році в торгівлі, громадському харчуванні, матеріально-технічному постачанні, заготівлі і посередницькій діяльності було зайнято 252,6 тис. чоловік, тобто 24,3%, у 2001 році цей показник становив 29,1%, у 2002 - 34,5%. Таким чином, у зазначених галузях у 2002 році працювала понад третина працівників малих підприємств.
Водночас слід зазначити тенденції зменшення питомої ваги зайнятих саме у виробничому секторі. Так, за період з 2000 року по 2002 рік питома вага працівників малих підприємств у промисловості скоротилася з 25,1% до 21,1%, у будівництві - з 25,5% до 22,0%, у сільському господарстві - з 1,2% до 1,0%. Майже вдвічі скоротився цей показник у науці та науковому обслуговуванні - з 6,1% до 3,4%.
Узв'язку з нестабільністю стану української економіки та законодавства значна частина малих підприємств диверсифікує свою діяльність і, по суті, вони є багатопрофільними підприємствами. Це істотно підвищує їх становище на ринку за рахунок внутрішнього перерозподілу ресурсів і діяльності в різних сегментах ринку.
Таблиця 2.3
Кількість працівників, зайнятих на малих підприємствах різних форм власності у 1999-2003

 
 

Цікаве

Загрузка...