WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота

Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні - Курсова робота


Курсова робота з підприємництва на тему:
Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 6
1.1 МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ 6
1.2. ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 10
1.3. МІСЦЕ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЕКОНОМІЦІ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ 12
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 16
2.1. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ 16
2.2. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ МАЛОГО БІЗНЕСУ 21
РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 31
3.1. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 31
3.2. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 33
3.3. ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 36
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ВСТУП
Протягом довгого історичного періоду економісти, історики й політичні діячі всіляко применшували роль малого бізнесу (МБ) в економіці. Окрім того, незважаючи на внесок працівників малих підприємств (МП) у розвиток суспільства, донедавна до них ставилися без належної поваги. Хоча еволюція вільної ринкової економіки створила чимало можливостей для всіх видів підприємницької діяльності, проте спочатку малий бізнес не мав особливих переваг. Але прогресивні політики усвідомили, що ринкова економіка сприятиме конкурентоспроможності вітчизняних виробників, матиме вирішальний вплив на всю економіку, хоча, водночас, висловлювали побоювання щодо закриття державних підприємств і втрати робочих місць через банкрутство неприбуткових підприємств. В таких країнах, як Польща, Словенія, Чехія та Угорщина швидко запровадили ряд реформ для створення вільної ринкової економіки. Після появи позитивних результатів лібералізації у прогресивніших сусідів поступово змінювалось ставлення до лібералізації з боку консервативних політиків і населення інших колишніх соцкраїн. Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого бізнесу.
Саме тому у вітчизняній економічній науці з'явилося досить багато праць, де науковці висловлюють свої, часто неоднозначні, думки щодо місця малого підприємництва в сучасній економічній ситуації. При написанні даної роботи опрацьовані наробки українських та зарубіжних вчених, а саме: Блінова О., Варналій З.С., Герасимчук В.Г., Гладкової Л., Єрмошенко М.М., Жука О., Кузьміна О.Є., Колота А.М., Реверчука С.К. та інших.
Актуальність даної теми визначається не лише через існування різних думок щодо недоліків, труднощів, механізмів та перспектив розвитку малого бізнесу в Україні, але й через ряд новітніх реалій в економіці країни в цілому, особливості інтеграційних та інвестиційних процесів.
Метою даної роботи є узагальнення теоретичних викладок щодо розвитку малих підприємств в умовах вітчизняної економіки та визначення їх місця в економіці регіону. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є:
- уточнення суті економічної категорії "мале підприємство";
- аналіз факторів формування та розвитку МБ в перехідний період;
- вивчення досвіду розвитку МБ в країнах з розвинутою ринковою економікою;
- аналіз функціонування малих підприємств;
- аналіз проблем функціонування МП;
- визначення шляхів забезпечення позитивного розвитку та форм державної та регіональної підтримки малого підприємництва в Україні.
Предметом дослідження є механізми формування, функціонування та розвитку малих підприємств в умовах економіки України, об'єктом - малі підприємства.
Методологічною основою роботи є системний підхід до вивчення процесів формування, функціонування та розвитку малих підприємств у перехідний період. Основними використовуваними методами є: статистичний, аналітичний, тренду, порівняння, узагальнення. Інформаційну базу дослідження становлять статистичні джерела Держкомстату України, Волинського обласного управління статистики, публікації в пресі.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
- узагальнено різні підходи до визначення суті економічної категоріїї "мале підприємство";
- здійснено аналіз факторів формування та розвитку малого бізнесу в перехідний період;
- коротко узагальнено досвід розвитку малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою;;
- здійснено аналіз проблем функціонування МП у сучасних умовах;
- здійснено спробу визначити шляхи розвитку МП в Україні.
РОЗДІЛ І СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
1.1 Малі підприємства: поняття та функції
Суть малого підприємства завжди була предметом суперечок у розвинутих країнах. Використовуються наступні визначення малого підприємства (фірми):
Мала фірма - це фірма, якою керує власник і яка не має складної організації управління.
Мала фірма - це та фірма, у якої доступ до ринку капіталу обмежений і яка має незначну частку свого товару на ринку.
Мале підприємство - це фірма, якою керує незалежний власник, яка не посідає у своїй галузі домінуючого становища і відповідає певним критеріям за кількістю зайнятих і щорічним критеріям продажів.
Мале підприємство - це невелике виробництво.
Мале підприємство - це підприємство з невеликою кількістю штатних працівників.
Отже, при визначенні малого підприємства можуть використовуватись кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: висока організаційно-функціональна гнучкість, високий рівень конкуренції, простота організації на основі безцехової структури, поєднання в одній особі кількох виробничо-управлінських функцій, переважна орієнтація на місцеві джерела сировини і ринки збуту продукції, обмеженість грошових і матеріальних ресурсів, потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом. До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, частку фірми на ринку, сукупний капітал фірми. В Україні діють підприємства таких видів:
" приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
" колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;
" господарське товариство;
" підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;
" комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;
" державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Відповідно до обсягів господарського обороту і чисельності працівників (незалежно від форм власності) підприємство може бути віднесено до категорії малих підприємств.
До малих підприємств належать новостворювані та діючі підприємства[1]:
" у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік;
" в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих до 50 чоловік;
" у науці і науковомуобслуговуванні - з чисельністю працюючих до 100 чоловік;
" у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих

 
 

Цікаве