WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційні форми підприємництва в країнах з розвинутими ринковими відносинами - Реферат

Організаційні форми підприємництва в країнах з розвинутими ринковими відносинами - Реферат

концерни.
Зокрема концерн, як статутне об'єднання підприємств створюється на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Головна мета такого об'єднання полягає в тому, щоб фірми, прагнучи вистояти в умовах нерівномірного розвитку економіки, проникають в нові для себе галузі і сфери розширюють асортимент товарів та послуг, поступово перетворюються в багатогалузеві комплекси.
Значного поширення в процесі реформування власності корпоратизації та акціонування підприємств набули господарськітовариства.
Закон України "Про господарські товариства" визначає поняття й види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, права і обов'язки їх учасників та засновників. Господарськими товариствами визначаються підприємства, організації, установи, що створені на засадах угоди юридичними особами та громадянами через об'єднання їх майна та спільну підприємницьку діяльність із метою одержання прибутку.
Види господарських товариств: акціонерні, ТзОВ, тов-ва з додатковою відповідальністю, повні, командитні.
Акціонерне товариство, ТзОВ і тов-во з додатковою відповідальністю створюється і діє на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - на підставі установчого договору. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і мету його діяльності, склад засновників і учасників, найменування і місце знаходження, розмір і порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків і збитків, склад і компенсацію органів товариства і порядок винесення ними рішень.
3. Особливості створення та функціонування
акціонерних компаній
Акціонерні компанії з точки зору індивідуального підприємця, є оптимальною формою організаційно-правового оформлення підприємницької діяльності, т.ч. по зобов'язаннях товариства акціонер не несе відповідальності. Він несе відповідальність тільки в розмірі свого внеску в статутний фонд.
Розрізняють відкриті і закриті акціонерні компанії (товариства).
Якщо акції не можуть вільно продаватись на фондовому ринку, то називаються ЗАТ, › 50 осіб повинно трансформуватись у відкрите шляхом перереєстрації.
Корпорація - це акціонерне товариство - це така форма об'єднання підприємств (або власників капіталу для спільного ведення господарської діяльності шляхом об'єднання капіталу з метою одержання прибутку.
Акція - це документ, цінна бумага, яка випускається акціонерним товариством, яка посвідчує паєвий внесок її власника в статутний фонд товариства і дає йому право на одержання дивіденда.
Дивідент - це прибуток (частина загального прибутку акціонерного товариства, який одержує власник акцій).
Акції мають мінімальну вартість, зазначену на самій акції, емісійну ціну по якій вони продаються на первинному ринку, реальну (ринкову) ціну, по якій акції оцінюються на вторинному ринку цінних бумаг, балансову ціну, яка визначається на основі документів фінансової звітності акціонерного товариства.
Замовниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи і громадяни. Засновники несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, які виникли до реєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариства засновники повинні зробити об'яву про намір створити акціонерне товариство, зробити підписку на акції, провести установчі збори, зареєструвати акціонерне товариство.
Акції купуються учасниками при створення акціонерного товариства на основі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій в зв'язку зі збільшенням статутного фонду - з товариством.
При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у ВАТ), або розділом всіх акцій між засновниками (у ЗАТ).
Відкрита підписка на акції при створенні акціонерного товариства організується засновниками. Засновники в любому випадку зобов'язані бути власниками акцій на сумму не ‹ 25% статутного фонду і терміном не ‹ 2-х років. Засновники акціонерного товариства публікують повідомлення про майбутню відкриту підписку, в якій вказують його фірмову назву, цілі і терміни діяльності товариства, склад засновників, дата проведення установчих зборів, розмір установчого фонду номінальна вартість акцій, їх кількість і види, переваги і пільги засновників, склад майна, який вносять засновники і натуральній формі, назву банківської установи, номер розрахункового рахунку, на який віднесені початкові внески. Термін підписки не може перевищувати 6 місяців.
Особи, які бажають купити акції, повинні внести на рахунок товариства не ‹ 10% вартості акцій, на які вони підписались, після чого засновники видають їй письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. У випадках, коли всі акції акціонерного товариства розповсюджуються серед засновників, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не ‹ 50% найманої вартості акцій. Акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, перевищуючих статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.
Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, зв'язаних з його господарською діяльністю. Установчі збори акціонерного товариства скликаються в строк, вказаний в повідомленні, але не пізніше 2-х місяців з моменту закінчення підписки на акції. Засновницькі збори визначаються правомочними, якщо в них приймають участь лиця, які підписались › чим на 60% акцій, на які проведена підписка. Голосування проводиться 1 акція - 1 голос. На зборах вирішують питання про вибори ради акціонерного товариства, виконавчих і контрольних органів, а також про надання пільг засновникам за рахунок акціонерного товариства. Приймається ? голосів присутніх. Виконавчим органом акціонерного товариства, яке виконує керівництво його діяльністю є правління або інший орган, передбачений статутом.
Роботою правління керує голова правління, який призначається або вибирається у відповідності до статуту. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління АТ ведеться ревізійною комісією, які вибирають із числа акціонерів.
Л і т е р а т у р а:
" Основы предпринимательского дела (Благородный бизнес) под ред. Ю.М. Осипова. - М.1992 ст. 304 - 320.
" В.Хойер. Как делать бизнес в Европе. М: 1992, ст.232-240
" Реглин Д., Лискан М. Современный бизнес в 2-х томах М:1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...