WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційні форми підприємництва - Реферат

Організаційні форми підприємництва - Реферат

працівників;
3) способом їх об'єднання.
Форми власності - індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, комунальне та державне підприємство.
Обсяги обороту - у промисловості та капітальному будівництві мали підприємств чисельність працюючих до 200 осіб, в інших галузях виробничої сфери - до 50 осіб, у галузях невиробничої сфери - до 25, у роздрібній торгівлі - до 15 осіб. Залежно від способу об'єднання розрізняють асоціації, корпорації, концерни.
Зокрема концерн, як статутне об'єднання підприємств створюється на основі повної фінансової залежності від одного чи групи підприємців. Головна мета такого об'єднання полягає в тому, щоб фірми, прагнучи вистояти в умовах нерівномірного розвитку економіки, проникають в нові для себе галузі і сфери розширюють асортимент товарів та послуг, поступово перетворюються в багатогалузеві комплекси.
3. Значного поширення в процесі реформування власності корпоратизації та акціонування підприємств набули господарські товариства.
Закон України "Про господарські товариства" визначає поняття й види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, права і обов'язки їх учасників та засновників. Господарськими товариствами визначаються підприємства, організації, установи, що створені на засадах угоди юридичними особами та громадянами через об'єднання їх майна та спільну підприємницьку діяльність із метою одержання прибутку.
Види господарських товариств: акціонерні, ТзОВ, тов-ва з додатковою відповідальністю, повні, командитні.
Акціонерне товариство, ТзОВ і тов-во з додатковою відповідальністюстворюється і діє на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - на підставі установчого договору. Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і мету його діяльності, склад засновників і учасників, найменування і місце знаходження, розмір і порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків і збитків, склад і компенсацію органів товариства і порядок винесення ними рішень.
4. Особливості створення та функціонування товариств з обмеженою відповідальністю.
ТзОВ признається товариство, яке має статутний фонд, розділений на долі, розмір яких визначається установчими документами.
Установчі документи ТзОВ повинні містити дані про розмір долі кожного з учасників, розміру, складу, порядку внесення ними вкладів.
Зміна вартості майна, внесеного в якості вкладу, а також додаткові вноси учасників не впливають на розмір їх долі в статуному фонді, вказаний в установчих документах товариства, якщо інакше не передбаченими установчими документами. В ТзОВ створюється статутний фонд, розмір якого повинен складати не ‹ суми, еквівалентної 625 мін.зар.платам, виходячи з ставки заробітної плати на момент створення ТзОВ.
До моменту реєстрації товариства кожен з учасників повинен внести не ‹ 30% вказаного в заповницьких документах вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою. Учасник повинен повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства. Учаснику, який вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.
Учасник ТзОВ може зі згоди останніх учасників передати свою долю одному або декільком учасникам цього ж товариства, (якщо передбачено документами - то і третім особам). Учасники товариства користуються першочерговим правом покупки доля учасника, пропорційно їх долям в статутному фонді, або в іншому розмірі (в залежності від їх домовленості).
При виході учасника з товариства йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційно його долі в статуному фонді. Виплата проводиться терміном до 1 року. Майно, яке було передане учасником товариства, повертається йому без винагороди. При реорганізації юридичної особи, учасника товариства, або в зв'язку зі смертю учасника товариства його наслідники мають першочергове право вступу в товариство, якщо не хочуть - їм виплачується доля, а статутний фонд зменшується на цю суму.
Вищим органом ТзОВ - є збори учасників. Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміщенню їх долі в статутному фонді. Збори учасників товариства скликаються не рідше 2-х разів на рік. Якщо учасник має › 20% голосів, то він може вимагати скликання зборів (попередити до 30-ти днів).
В ТзОВ створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноосібний (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органі можуть бути також особи, які не являються членами товариства.
Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за виключенням тих, які відносяться до компетенції зборів учасників. Контроль за діяльністю дирекції (директора) виконує ревізійна комісія.
Виключення з ТзОВ. Учасник, який не виконує своїх зобов'язань, заважає діяльності товариства, може бути виключений на основі одноголосного рішення всіх членів товариства.
Л і т е р а т у р а: 1. Про підприємництво: Закон України - К. Україна, 1991р.
2. про підприємства в Україні: Закон України - К. Україна, 1991р.
3. Про страхування: Закон України - К. Україна, 1991р.
4. про власність: Закон України. К. Україна, 1991р.
5. Основы предпринимательского дела (Благородный бизнес) под ред. Ю.М. Осипова. - М.1992 ст. 304 - 320.
6. В.Хойер. Как делать бизнес в Европе. М: 1992, ст.232-240
7. Реглин Д., Лискан М. Современный бизнес в 2-х томах М:1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...