WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Фінанси господарських суб’єктів - Реферат

Фінанси господарських суб’єктів - Реферат

економіці малий бізнес виконує наступні функції:
1. Формування конкурентного середовища. Внаслідок свого високого динамізму малий бізнес найменшою мірою піддається монополістичним тен-денціям, і в той же час будучи орієнтованим на конкретний ринок,він складає істотну конкуренцію монопольним утворенням. Крім того, через відносно низькі (в порівнянні з підприємствами більших розмірів) затрати на створення малого підприємства такі підприємства мають можливість швидше розпочати роботу в тій сфері, в розвитку якої ринок тепер відчуває гостру необхідність.
2. Надання гнучкості ринковій економіці. Мале підприємство більшою мірою, ніж інші, має можливість перебудуватись і відреагувати на зміну кон'юнктури ринку, працювати на кінцевого споживача, задовільняючи його потреби в товарах і послугах.
3. Сприяння розвитку науково-технічного прогресу. Мале підприємство має можливість в короткі строки випробувати на власному досвіді нові комерційні ідеї, вдосконалене обладнання і електронно-обчислювальну техніку.
4. Вирішення проблеми зайнятості. Повноцінний розвиток малого бізнесу призводить до створення додаткових робочих місць. Характерно, що в період економічних криз в країнах з розвинутою ринковою економікою скорочувалось число робочих місць на державних підприємствах, а в сфері малого бізнесу могли створюватись нові фірми.
5. Демократизація ринкових відносин. Малий бізнес сприяє появі так званого "середнього класу", зменшує соціальну диференціацію, в тій чи іншій мірі притаманну будь-якій ринковій економіці.
Крім того, малому підприємництву притаманні соціально-психологічні переваги, в основі яких лежить сильна мотивація до праці і створення власної справи.
В невеликих трудових колективах, пов'язаних спільним прагненням до самостійності і розвитку, зароджується почуття господаря і власника, скорочуються до мінімуму елементи бюрократизму, зближаються інтереси керівництва і трудового колективу в цілому. Створюється особлива атмосфера спільної праці, зароджується дух колективізму і творчого співробітництва, з'являється зацікавленість в реалізації привабливих бізнес-ідей, програм, проектів, а також своїх потенційних можливостей.
Малий і середній бізнес - основа системи господарювання. Це підтверджується досвідом функціонування економіки різних країн. Так, в Ве-ликобританії частка малих і середніх фірм в загальній кількості підприємств складає 94%, у Франції - 99,9%. Кількість малих і середніх підприємств на 1000 чол. у Франції досягає 35 од., в Німеччині - 37, Великобританії - 46.
В економічно розвинутих країнах малими і середніми підприємствами створюється більше половини внутрішнього валового продукту.
В Німеччині на малих і середніх підприємствах працює 46% загальної кількості зайнятих, в Великобританії - 49, в США і Франції - по 54, в Італії -73, в Японії-78%.
Розглянемо тенденції розвитку малого підприємництва в Україні. З перших років здійснення економічної реформи, незважаючи на об'єктивні труднощі перехідного періоду, відбувалось швидке зростання недержавного сектора економіки, яке супроводжувалось збільшенням кількості суб'єктів малого бізнесу.
Аналіз даних статистичної звітності показує, що в 1991 р. кількість діючих малих підприємств в Україні складала 19,6 тис. од.; в 1992 р. - 50,5; в 1993 р. -75,0; в 1994 р. - 79,8; в 1995 р. - 91,6; в 1996 р. - 93,09 тис. од. ланцюгові річні темпи росту дорівнювали відповідно 257,7; 148,5; 106,4; 114,7 і 101,6%.
Таким чином, найінтенсивніше малий бізнес розвивався в 1992 р. після прийняття законів "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", які спонукали підприємливих громадян на законних основах організовувати власну справу.
Сприяли цьому і пільги в оподаткуванні для новостворених підприємств, через що в малі підприємства були перетворені багато кооперативів, які з'явились в кінці 80-х років. Закон не дозволяв податковим органам встановлювати джерела формування майна підприємницьких структур, так що податкові пільги надавались як для новостворених малих фірм, так і для підприємств, створених на основі майна, отриманого після ліквідації кооперативів. Однак, якщо мала місце перереєстрація кооперативу в мале підприємство, то така пільга не надавалась. Характерно, що кількість діючих малих підприємств в Україні збільшилася з 19,6 тис. у 1991 р. до 101 тис. у 1997 р., або в 5 разів. Кількість фермерських господарств за ці роки теж зросла в 17 разів, а діючих кооперативів скоротилась майже в 9 разів. Див. табл. 3.
Починаючи з 1993 - 1994 рр., спостерігався істотний спад темпів росту кількості діючих малих фірм.
Інтереси підприємців в більшій мірі зосередились не на розвитку виробництва, а на здійсненні торгово-посередницької діяльності, наданні послуг, де швидше, легше і з меншим об'ємом залучених ресурсів можна отримати більше прибутку. Це підтверджується аналізом структурних змін діючих малих підприємств по галузях економіки.
Посилення податкового режиму, державного регулювання і контролю, погіршення економічної ситуації в країні, а також відсутність реальної державної підтримки малого підприємництва призвели до зниження активності в розвитку виробничих галузей економіки, що, в свою чергу, відбилося на скороченні кількості працюючих в сфері малого бізнесу. Так, кількість зайнятих на малих підприємствах знизилась з 1038,2 тис. чол. в 1993 р. до 986,4 тис. чол. в 1994 р., або на 5%.
Аналогічна ситуація виникла і в 1996 - 1997 рр. Якщо в 1996 р. кількість зайнятих на малих підприємствах складала 1159,7 тис. чол., то в 1997 р. - 1063,9 тис. чол., тобто зменшилась на 8,3%. Див. табл. 4.
Одночасно спостерігається тенденція зниження кількості зайнятих в розрахунку на одне мале підприємство.
Результати проведеного дослідження показали, що в 1991 р. на малому підприємстві в середньому працювало 32,5 чол.; в 1992 р. - 18; в 1993 р. - 13,8;
в 1994 р. - 12,4; в 1995 р. - 11,4; в 1996 р. - 11; в 1997 р. - 10 чол. Із загальної кількості працівників діючих малих підприємств питома вага штатних дорівнює 88,0%, сумісників - 8,1%, працюючих за договорами цивільно-правового характеру-3,9%.
В Україні в січні-червні 1998 р. (за даними Міністерства економіки України) функціонувало біля 130 тис. малих підприємств, на яких працювало 1,4 млн. чол., або майже 6% загальної кількості робітників, зайнятих у всіх галузях економіки країни. Крім того, діяло 3 тис. кооперативів, 3,7 тис. спільних підприємств з прямими іноземними інвестиціями. В агропромисловому комплексі створено 35,9 тис. фермерських господарств, які володіють 932,2 тис. га угідь. Слід відмітити, що в здійсненні малого бізнесу зацікавлені і фізичні особи - індивідуальні

 
 

Цікаве

Загрузка...