WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватизація промислового сектору в Україні: проблеми та можливі шляхи їх вирішення (Курсова) - Реферат

Приватизація промислового сектору в Україні: проблеми та можливі шляхи їх вирішення (Курсова) - Реферат

використовуються при оцінці майна підприємств різних галузей, обов'язково з урахуванням амортизаційних відрахувань; передбачити випадки залучення іноземних незалежних фірм для оцінки майна підприємств, що приватизуються.
3. Положення 'Про контрольну комісію з питань приватизації' повинно визначати наступні моменти:
а) передбачити можливість залучення до роботи Контрольної комісії експертів та фахівців з питань приватизації;
б) регіональну структуру та статус териториальних відділень Контрольної комісії в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, джерела фінансування, термін сроку повноважень членів Комісії, механізм здійснення правового контролю тощо;
г) надання широких прав та повноважень Контрольній комісії: права вимагати від посадових осіб підприємства додаткової інформації (про загальну кількість акцій, їх номінальну та ринкову вартості, їх власників тощо), пояснень, скасовувати приватизаційні угоди у випадку їх неправомірності, накладати стягнення тощо. Контрольна комісія повинна мати право контролювати не лише остаточний результат діяльності конкурсної та приватизаційної комісій, але й сам процес прийняття рішень - члени Контрольної комісії повинні мати право бути присутніми на засіданнях конкурсної та приватизаційної комісій тощо.
д) встановити, що діяльність Контрольної комісії та її структурних підрозділів здійснюється не тільки в процесі безпосередньої приватизації підприємства, а на постійній основі; однією з найголовніших функцій Контрольної комісії є здійснення постійного контролю за станом справ в реформованих(приватизованих) підприємствах з метою запобігання подальшого переходу права власності на приватизоване майно від колектива підприємства до його директорського корпусу, іноземних громадян (якщо це є порушенням приватизаційного законодавства), інших порушень приватизаційно-майнового законодавства;
4. Згідно законодавства, акції, куплені пакетом або частинами за приватизаційні папери, не можна перепродувати чи передавати протягом двох років. Але це обмеження може істотно загальмувати перебудову нових структур управління приватизованих підприємств. Через це пропонується скасувати відповідне обмеження.
5. Недоліком приватизаційного законодавства є умова, згідно якої приватизація орендного підприємства, навіть такого, що включене до Державної програми приватизації, може бути здійснена тільки за згодою трудового колективу цього підприємства (Декрет КМУ 'Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, що здані в оренду' від 20.05.1993р.). Це уповільнює перехід об'єктів приватизації у власність зацікавлених осіб.
Зауваження до методик оцінки вартості майна підприємства при його приватизації
найбільші можливості для зловживань випливають з принципу оцінки майна підприємства за відновною вартістю (тобто залишкова вартість плюс індексації). Підприємство, вартість якого обчислена за такою методикою, дуже часто коштує в декілька (а деколи навіть у декілька десятків) разів менше своєї ринкової вартості. Це пов'язано з двома факторами.
По-перше, така оцінка вартості не враховує багатьох нематеріальних активів підприємства (гудвілу): місця розташування, клієнтури, напрацьованих звязків з партнерами, іміджу тощо. Наявність таких нематеріальних активів не передбачена діючою в Україні системою бухгалтерського обліку, тому перш за все треба прискорити реформування цієї системи.
Друга причина полягає у підході до поняття амортизації. У розвинених капіталістичних економіках амортизація - це перш за все спосіб списання вартості придбаного майна на собівартість продукції, вона не має впливу на реальну його ціну. В Україні вважається, що амортизація є зниженням вартості майна внаслідок його зносу.
Таким чином, вітчизняні підприємства по балансу кожного року 'дешевіють' в однакових пропорціях, хоча їх ринкова ціна може залишатися незмінною чи навіть збільшуватися. _ Значна частина працюючого обладнання підприємств вважається списаною, тобто балансова його вартість дорівнює нулю; в той же час, це обладнання є складовою виробництва;
в акті оцінки вартості цілісного майнового комплексу з вартості цього комплексу вилучається вся сума по рахунку №58 'Довгострокові фінансові вкладення', тому часто цей рахунок використовують для заниження вартості майна, відносячи сюди пайовий внесок державного підприємства у товарній біржі або вартість брокерського місця, що є неправомірним. У зв(язку з цим, перед оформленням акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу підприємства, необхідно провести перевірку фактичної наявності довгострокових фінансових вкладень;
випадки заниження вартості майна найчастіше трапляються при приватизації великих підприємств. Крім того, для таких підприємств досить важко знайти інвесторів; інвестиції в підприємство передбачають певний контроль над його діяльністю, і у випадку великого підприємства граничний розмір інвестицій також має бути достатньо великим. З огляду на це, під час приватизації доцільно поділити великі підприємства на декілька частин із замкнутим виробничим циклом.
Додаток 2
Типові схеми реорганізації підприємств
1. Укладання орендних угод із структурними підрозділами.
При реалізації даного варіанту все майно підприємства залишається в його власності. Одночасно на базі структурних підрозділів або за рахунок залучення приватного капіталу, ресурсів інших організацій створюються незалежні фірми, які отримують право на використання майна підприємства на основі орендної угоди. Ця схема раціональна при умові стосовно:
всіх структурних підрозділів підприємства. Підприємство фактично стає асоціацією юридично-самостійних організацій і починає виконувати лише функції власника майна та орендодавця;
структурних підрозділів, які реально можуть працювати в умовах ринку;
незалежних новостворених фірм, які беруть в оренду майно підприємства для випуску високотехнологічної продукції.
Реформування підприємства на основі переведення структурних підрозділів на оренду має деякі суттєві переваги. Даний варіант достатньо простий і його можна реалізувати поступово, по мірі готовності підрозділів і груп до самостійної роботи. Не змінюються відносини власності щодо майна, яке належить державному підприємству, або коли структурна реформа здійснюється після процесу акціонування, так як необхідні рішення щодо реорганізації можна приймати без скликання зборів акціонерів.
Розглянутий варіант дає можливість: по-перше, в повній мірі координувати діяльність організацій, що орендують майно підприємства, через періодичні коригування договорів оренди (звичайно, така можливість залишається при умові грамотного складення угод і при укладенні їх на короткий строк); по-друге, запобігати

 
 

Цікаве

Загрузка...