WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Приватизація промислового сектору в Україні: проблеми та можливі шляхи їх вирішення (Курсова) - Реферат

Приватизація промислового сектору в Україні: проблеми та можливі шляхи їх вирішення (Курсова) - Реферат

умов.
Висновки
Ситуація, що склалася в Україні, є дуже несприятливою для приватизаційних процесів: нестабільна законодавча база та непрогнозованість макроекономічних показників відлякують інвесторів-нерезидентів, а внутрішніх грошових ресурсів в Україні немає.
Програми приватизації хронічно не виконуються, в зв'язку з чим значно скоротилися надходження до бюджету від приватизації. Приватизувати підприємства безкоштовно немає сенсу, у чому всі переконалися протягом декількох попередніх років.
Разом з тим, приватизацію підприємств треба здійснювати, оскільки це основна складова економічних реформ в Україні.
Автори вважають, що найоптимальніше приватизацію промислових підприємств провести за схемою, що включає два етапи.
1. Приватизація досить великої частки державних підприємств (від 20 до 50%) на некомерційних конкурсах. Цей етап має тривати від одного до трьох років. Стратегічні інвестори, яким передано контроль над підприємствами, протягом цього періоду здійснюють їх реструктуризацію та інвестують кошти, необхідні для підвищення ефективності виробництва. Звичайно, держава має надати деякі гарантії та пільги стратегічним інвесторам щодо пріоритетного придбання решти державних акцій підприємства у майбутньому, інакше інвестори не будуть зацікавлені у тому, щоб піднімати підприємство. Саме підприємство протягом першого етапу стає більш прибутковим, і таким чином, підвищує своювартість.
2. Продаж залишку державної частки на комерційних конкурсах та на фондових біржах. Підприємства, що за декілька років першого етапу значно покращили свої виробничі показники, представляють набагато більший інтерес для портфельних інвесторів, тому продаються по набагато вищим цінам, ніж можуть продатися зараз. До того ж, передбачається, що через декілька років макроекномічна ситуація в Україні стабілізується, і на український фондовий ринок прийде більше інвесторів, ніж зараз.
Таким чином, від такої схеми приватизації повинні виграти усі: підприємства отримують необхідні інвестиції та реструктуризуються, держава отримує повну ціну за свої паї (щоправда, трохи згодом), інвестори мають змогу вигідно придбати перспективні підприємства.
При приватизації підприємств-монополістів (наприклад, Укртелекому) доцільно використовувати лізингові та франчайзингові схеми, що дозволяє державі передати підприємство у приватну власність і одночасно зберігати над ним контроль.
Додатки
Додаток 1
Законодавче регулювання приватизаційного процесу в Україні
Приватизація в Україні регулюється наступними основними правовими актами:
Законом України 'Про приватизацію державного майна' від 19.02.1997р. (№ 89/97 - ВР).
Законом України 'Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)' від 06.03.1992р. (№2171-ХІІ).
Законом України 'Про приватизаційні папери' від 06.03. 1992р. (№2173-ХІІ).
Державною програмою приватизації майна державних підприємств, Положенням про Фонд державного майна.
Загалом українським законодавством детально регламентовано механізм реалізації законів про приватизацію. На сьогодні існує більше 300 урядових та відомчіх актів, інструктивних матеріалів, що регулюють процес приватизації державного майна в Україні.
З огляду на велику кількість нормативно-правових актів, що регулюють приватизаційні процеси, доцільним є створення 'Приватизаційного кодексу України', який би містив всі ці акти в систематизованому вигляді.
Зауваження до Закону України 'Про внесення змін до Закону України 'Про приватизацію майна державних підприємств'
Вилучити абзац 5 п. 2 ст. 2, згідно якого надаються пільги для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються.
2. Доповнити п. 1 ст. 5 абзацем такого змісту: 'Незалежно від відомчої підпорядкованості, об'єкти приватизації, що не ввійшли до переліку об'єктів Фонду державного майна України, переходять у повне відання регіональних фондів комунальної власності і державного майна.'
3. Доповнити ст. 10 пунктом 4 наступного змісту: 'Місцеві органи влади, комісії з приватизації об'єкта, конкурсні комісії, що визначені згідно Закону України 'Про приватизацію невеликих держаних підприємств (малу приватизацію)' прямо й безпосередньо підзвітні та відповідальні перед Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та підконтрольні Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації, контрольній комісій з питань приватизації в питаннях, що стосуються приватизації державної власності.'
4. Доповнити п. 5 ст. 17 реченням такого змісту: 'Забороняється продаж більше 30% акцій новоутвореного акціонерного товариства будь-якій юридичній особі.'
5. Доповнити п. 1 ст. 23 реченням такого змісту: 'Кошти, отримані від приватизації конкретного підприємства та кошти, отримані відповідно інвестиційним програмам інвесторів на розвиток конкретного приватизованого підприємства мають бути спрямовані виключно на дане підприємство, і не підлягати вкладенню в інше підприємство або ж перерозподілу на державному рівні.'
6. Видалити п. 2 та п. 4 ст. 25.
7. Ст. 27 п. 1 закону передбачає оформлення угоди про приватизацію лише цілісного майнового комплексу, тоді як ст. 5 передбачає і інші об'єкти приватизації. Отже, ст. 27 закону необхідно доповнити порядком оформлення угоди про приватизацію інших об'єктів, а не лише цілісного майнового комплексу. Аналогічні зауваження можна зробити щодо ст. 28.
8. Необхідно вказати, як поширюється відповідальність, встановлена ст.29 закону на випадки порушення закону 'Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію).'
9. В законі не згадується можливість та необхідність індивідуального підходу до приватизації особливо великих, стратегічно важливих підприємств - підприємств групи 'Г'. В законі чітко мусить бути визначений регламент індивідуального підходу до приватизації таких підприємств. Доцільним є створення комісії, до повноважень якої входив би розгляд та прийняття рішень по індивідуальним планам приватизації підприємств-гігантів.
Додаткові зауваження:
1. В Законі України 'Про цінні папери' передбачити можливість заборони нових емісій цінних паперів протягом 2 років підприємствам, що були приватизовані. Збільшення ж уставного фонду підприємства, в разі необхідності, може відбуватися за рахунок збільшення номінальної вартості вже емітованих акцій.
2. В ст. 20 Закону України 'Про цінні папери та фондову біржу' внести зміни і доповнення, згідно яких для оцінки майна підприємств, що приватизуються, проводиться декілька розрахунків за різними методиками (аналогів продажів, затрат, грошових потоків (прибутковості) тощо); окремим нормативним актом доцільно було б передбачити різні методики, що

 
 

Цікаве

Загрузка...