WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Правовий статус підприємств і правове становище господарських об’єднань підприємств - Реферат

Правовий статус підприємств і правове становище господарських об’єднань підприємств - Реферат

діяльності об'єднання (склад сторін, мета і предмет діяльності, спільне майно, централізовані функції і повноваження). Юридичною основою створення договірного об'єднання є волевиявлення сторін договору.
9. Правовий статус промислово-фінансових груп
Специфічним видом господарських об'єднань є промислово-фінансові групи (ПФГ). Відповідно до п. 7 ст. 3 Закону України "Про підприємства в Україні" порядок створення, реорганізації та ліквідації промислово-фінансових груп, а також їх реєстрації регулюється спеціальним законодавством.
Чільне місце серед актів цього законодавства займають Закон України від 21 листопада 1995 р. "Про промислово-фінансові групи в Україні" та Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. №781.
Згідно із зазначеним Законом промислово-фінансова група становить собою об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, і яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.
Особливістю ПФГ є наявність у ній головного підприємства, тобто підприємства, створеного відповідно до законодавства України, яке виготовляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні і офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами.
Крім головного підприємства, до складу ПФГ входять її учасники. Учасником ПФГ може бути підприємство, банк або інша наукова і проектна установа, організація, створена згідно із законодавством України, чи іноземна юридична особа, що входить до складу ПФГ, виробляє проміжну продукцію ПФГ або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ і має на меті отримання прибутку.
Учасники ПФГ, серед яких обов'язковою є наявність банківської установи, зберігають статус юридичної особи, тоді як ПФГ статусу юридичної особи не мас. Право діяти від імені ПФГ має виключно головне підприємство ПФГ.
Висновки
Отже, підприємство - це самостійна господарська організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка діє на підставі статуту, користується правами і виконує обов'язки щодо своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках.
Існують такі види підприємств: приватні, колективні, господарські товариства, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, комунальні, державні (в тому числі казенні).
Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичною дією при їх створенні. Відповідно до законодавства України підприємство визначається діючим, стає юридичною особою, набуває прав та обов'язків з дня його державної реєстрації. Діяльність незареєстрованих підприємств не допускається.
Господарське об'єднання є складною господарською організацією, яка створена на основі поєднання матеріальних інтересів підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або статуту і реєструється як юридична особа.
Промислово-фінансова група становить собою об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, і яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.
Задача
Керівник казеного підприємства самостійно прийняв рішення про списання зайвих верстатів, обладнання і транспортних засобів, а наприкінці року частину чистого прибутку використав для придбання офісних меблів та комп'ютерів для створення лабораторії і переобував частину коштів на відрядження за кордон своїх працівників для вирішення виробничих питань із закордонними партнерами.
Чи законні дії керівника казенного підприємства?
Відповідь аргументувати з посиланням на чинне законодавство.
Відповідно до п. 4 ст. 77 Господарського кодексу України казене підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить. Отже, керівник казеного підприємства порушив чинне законодавство стосовно розпорядження майном такого підприємства.
У п. 8 цієї ж статті зазначається, що порядок розподілу і використання прибутку казеного підприємства визначається його статутом відповідно до порядку встановленого Кабінетом Міністрів України. Тобто, якщо статутом казеного підприємства визначено, що підприємство саме розпоряджається прибутком підприємства, то тоді керівник не порушив чинне законодавство стосовно розпорядження прибутком.
Література:
1. Господарський кодекс України.
2. Господарський процесуальний кодекс України
3. Цивільний кодекс України
4. Цивільний процесуальний кодекс України
5. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 р. № 887-XII
6. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р. N 784-XIV
7. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. N 1576-XII
8. Закон України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21 листопада 1995 р.
9. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р.
10. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р.
11. Декрет Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності" від 15 грудня 1993 р.
12. Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. №781.
13. Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740.
14. В.С. Щербина. Господарське право України. К., 2003 р.
15. Господарське право: Практикум/В.С. Щербина, Г.В Пронська, О.М. Вінник та інші; За заг. ред. В.С. Щербини. - К.Юрінком, 2001.
16. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. - К.Юрінком, 2001.
17. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. - К.Юрінком, 2001.
18. Правознавство. /За редакцією В.В.Копейчинкова. К:Юрінком, 2000р.
19. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність./Під ред. С.Ф.Покропивного, К:КНЕУ, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...