WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат

Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат

оплати праці. За допомогою їх грамотного впровадження можна досягти значного підвищення трудової мотивації працюючих, що сприятиме суттєвому зростанню продуктивності праці та ефективності роботи в цілому.
Бюджет працівника повинен забезпечувати йому затрати не лише на одяг та їжу, але і придбання будинку, квартири, оплату побутових послуг і т. ін., тобто визначену в залежності від складності праці, кваліфікації робітника якість життя. При цьому існує два рівні забезпечення соціальної орієнтації заробітної плати. Перший регулюється державою. Прямий його вплив на рівень заробітної плати виявляється через встановлення мінімального гарантованого рівня оплати праці. Непрямий вплив пов'язан з індексацією вартості характеристик рівня життя в залежності від інфляції та росту цін. Тим самим держава захищає трудові доходи працівників від властивої, в окремих випадках, ринковій економіці тенденції економії на витратах на робочу силу. Другий основний рівень реалізації соціальної функції заробітної плати відбувається безпосередньо на підприємствах. Якщо заробітну плату розглядати з точки зору доходу, що потрібен для забезпечення нормального відтворення лише самого робітника, то найбільш розповсюдженим буде поділ всього персоналу на групи по типу та розміру суспільних затрат на відтворення їх робочої сили. В загалі оплата праці повинна диференціюватися в залежності від складності праці та кваліфікації працюючих. Але, якщо заробітну плату розглядати як дохід, потрібний для забезпечення нормального відтворення не лише працівника, а і його сім'ї, то механізм заробітної плати має будуватися з урахуванням рівня споживання в сім'ї працівника.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України від 26.06.97 p. N 402/97-ВР "Про збір на обов'язкове соціальне страхування", зі змінами і доповненнями.
2. Закон України від 23.09.99 p. N 1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", зі змінами і доповненнями.
3. Закон України від 02.03.2000 p. N 1533-111 "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", зі змінами і доповненнями.
4. Закон України від 11.01.2001 p. N 2213-111 "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".
5. Закон України від 21.11.92 p. N 2811-XII "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", зі змінами і доповненнями.
6. Кодекс законів про працю України від 15.12.93 p., зі змінами та доповненнями.
7. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 26.12.92р. N 13-92
8. Постанова Верховної Ради України від 25.04.96 p. N 146 "Про деякі питання сплати прибуткового податку з громадян"
9. Постанова Кабінету міністрів України від 25.04.94 p. N 245 "Про пільги щодо оподаткування доходів працівників атомної енергетики і промисловості"
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.93 p. N 470 "Про ставки оподаткування доходів працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості, та зменшення податку багатодітним сім'ям"
11. Інструкція про прибутковий податок з громадян. Затверджено Наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р. N 12. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 р. N 64.
12. Рекомендація щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства. Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 р. N 44.
13. Богиня Д.П., Грішнова О.А.. Основи економіки праці. Навчальний посібник. -К.: Знання-Прес, 2000.
14. Бутинець Ф.Ф.. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - Житомир: ЖІТІ, 2000.
15. Михасюк І.Р.. Державне регулювання економіки. Підручник. - К.: Атіка, Ельга-Н,2000.
16.Минин Э.В., Щербаков В.И.. Заработная плата: вопросы и ответы: Справочно-методическое пособие. - Н.: Профиздат, 1989.
17. Мудрик А.. О подоходном налоге с доходов наёмних работников // "Бухгалтерия, Налоги, Бизнес" N 37, 28 сентября - 4 октября 2001г.
18. Мудрик Г.. Про пільги по прибутковому податку з громадян // "Вестник бухгалтера и аудитора Украины" N 15-16, от 15 августа 2001 г.
19. Покропивний С.Ф.. Економіка підприємства. Підручник. - В2т. - К.: "Хвиля-Прес", 1995.
20. Рофе А.И.. Экономика и социология труда. Учеб. пособие. - М.: Издательство "МИК", 1996.
21. Федоренко К.. О льготах по подоходному налогу родителям, имеющим детей в возрасте до 16 лет // "Вестник бухгалтера и аудитора Украины" N 12, от 15 июня 2001 г.
22. Церетелі Л.. Система державного соціального та пенсійного страхування // "Вісник податкової служби України" N 27, від 17 липня 2001 р.
ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Рис. 1 Основні форми і системи оплати праці
ДОДАТОК Б
Таблиця 1.
Тарифи страхових внесків відповідно до класів професійного ризику
Клас професійного ризику Код за загальним класифікатором галузей народного господарства України Страховий тариф
1 19800, 19900, 87100, 92000 - 92500, 93000 - 93690, 96000 - 96420, 97000 - 98900 0,84
2 51113, 87300 - 87900 0,86
3 52000 - 52300; 66000 0,88
4 91000 - 91900, 15400, 90300 - 90309 0,89
5 11311, 11320, 11330, 51130, 51400, 82000 - 84600 0,94
6 40000, 90000 - 90290, 95000 - 95630 1,00
7 19710 - 19751, 19770, 19790, 19780,70000 - 72200 1,02
8 15300 - 15330,11100 - 11190, 19400, 22000 - 22300, 29000, 80000 - 81100,
81200 - 81190 1,11
9 12412, 12413, 17200 - 17900, 19100 - 19123, 19300 - 19330, 20000, 51112,
51122 - 51400 1,26
10 18100 - 18222, 51300 1,30
11 11220, 11210, 19760, 30000 - 32000, 1,44
12 11230 - 11233, 11610 - 11612, 13362, 51123, 19200 - 19220, 51121, 51500, 51510, 51600 1,64
13 13100 - 13199, 11700 - 11740, 15200 - 15290, 18300, 51110, 51111, 51114,
85000 - 85900 2,03
14 13300 - 13361, 13363, 13364, 14900 - 14971, 16110 - 16112, 16130 - 16240, 16260 - 16273,
16500 - 16552, 51200 - 51221 2,24
15 12200 - 12313, 12510 - 12810, 14100 - 14784, 14800 - 14820, 14832 - 14843, 14972, 17100 2,55
16 16120, 16250, 61000 - 61130, 61132 - 65000 2,77
17 12100, 12112, 12120, 12130 - 12190 3,52
18 12411, 14831 4,00
19 12111, 61131 4,50
20 11312 13,80
ДОДАТОК В
Таблиця 2.
Ставки прибуткового податку з громадян
Місячний сукупний оподатковуваний доход
(у неоподатковуваних мінімумах) Ставки та розміри податку
до 17 грн. включно не оподатковується
від 17 грн. до 85 грн. 10% суми, що перевищує 17 грн.
від 86 грн. до 170 грн. 6,8 грн. + 15% суми, що перевищує доход 85 грн.
від 171 грн. до 1020 грн. 19,55 грн. + 20% суми, що перевищує доход 170 грн.
від 1021 грн. до 1700 грн. 189,55 грн. + 30% суми, що перевищує доход 1020 грн.
від 1701 грн. і вище 393,55 грн. + 40% суми, що перевищує доход 1700 грн.
ДОДАТОК Г
Рис. 2 Складові механізму державного регулювання оплати праці

 
 

Цікаве

Загрузка...