WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат

Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат

звертати на наявність у працівників пільг.
Суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний дохід громадян [16]:
1. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується громадянам-платникам податку на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержаний дохід, встановленого чинним законодавством розміру неоподатковуваного мінімуму.
На даний час законодавче встановлений неоподатковуваний мінімум становить 17 гривень.
Неоподатковуваний мінімум виключається з доходів, одержаних громадянами за місцем основної роботи та податковими органами при нарахуванні авансових і остаточних сум податку відповідно до кількості місяців, за які одержано дохід.
2. Сукупний оподатковуваний дохід додатково зменшується одному з батьків (опікунів, піклувальників) на суму неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину віком до 16 років, якщо місячний сукупний оподатковуваний дохід не перевищує встановленого чинним законодавством розміру десяти мінімальних місячних заробітних плат [21].
3. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується також на суму, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, таким категоріям громадян:
а) інвалідам з дитинства, інвалідам 1 і 2 груп, крім інвалідів війни.
б)громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до 3 і 4 категорій. Підставою для надання пільги е посвідчення встановленого зразку;
в)одному з батьків, який виховує інваліда з дитинства, і батькам, які виховують двох і більше інвалідів з дитинства, що проживають разом з ним і потребують постійного догляду;
г) громадянам, які реабілітовані відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", за винятком тих, на кого поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
4. Сукупний оподатковуваний дохід зменшується на суму, що не перевищує десяти неоподатковуваних мінімумів за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, таким категоріям громадян:
а) громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 та 2 категорій.
Доходи працівників, зайнятих на підземних роботах у вугільній і гірничодобувній промисловості, оподатковуються за ставкою 10 відсотків [10].
Одному з батьків, які мають троє і більше дітей віком до 16 років, прибутковий податок зменшується на 50 відсотків, незалежно від розміру доходу [5].
Працівникам атомної енергетики і промисловості обчислений прибутковий податок зменшується на 50 відсотків [9].
3. НАПРЯМКИ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Питання організації заробітної плати і формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на найважливіші макроекономічні показники. Тому в жодній країні світу питання регулювання оплати праці не залишені лише на розсуд ринкових сил, хоча методи, сфера, масштаби державного втручання в ці процеси в кожній країні різні.
Існування ринкових відносин, а тим більше перехід до них не відміняють, а змінюють напрямки державного регулювання відносин розподілу, його характер і ведуть до появи нових форм управління цим процесом, які не припускають жорстких схем і адміністрування. Державне втручання необхідне для встановлення, тлумачення і забезпечення виконання умов і принципів розподілу доходів. В економічній системі, що грунтується на ринкових відносинах, втручання держави в організацію заробітної плати повинне мати переважно непрямий характер і соціально орієнтовану спрямованість. Регулюючий вплив держави повинен бути спрямований на забезпечення соціальних гарантій і умов для заробітку потрібних коштів з метою підвищення ефективності використання праці, узгодження і рівноправної реалізації інтересів всіх учасників трудових відносин.
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи датуються з бюджету, регулювання фонду оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників (додаток Г). Умови розміру оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України [15].
Роль держави у сфері регулювання заробітної плати повинна виявлятися також в організації перспективних наукових досліджень, вивчення і поширення прогресивного досвіду, науково-методичному забезпеченні формування і оновлення тарифної системи, ефективної системи нормування праці тощо.
Важливим завданням держави має бути сприяння проведенню переговорів між основними соціальними силами суспільства з метою врегулювання соціально-трудових відносин, запобігання масовим трудовим конфліктам. Держава в особі органів виконавчої влади має виступати як один із соціальних партнерів. За такої умови органи виконавчої влади заохочують до співпраці, координують дії соціальних партнерів, стежать за дотриманням спільно вироблених і узгоджених механізмів регулювання, а не визначають їх.
У механізмі державного регулювання вихідною базою є встановлення її мінімального розміру.
Основною метою встановлення мінімальної заробітної плати повинно бути надання особам, які працюють за наймом, необхідного соціального захисту щодо мінімально допустимих рівнів заробітної плати.
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці [6]. До мінімальної заробітної плати не включають доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням:
" вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим зближенням рівнів цих показників у міру стабілізації та розвитку економіки країни;
" загального рівня середньої заробітної плати;
" продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов.
Мінімальна заробітна плата повинна встановлюватися у розмірі не нижчому за вартісну величину межі малозабезпеченості в розрахунку на працездатну особу.
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік при затвердженні Державного бюджету України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які

 
 

Цікаве

Загрузка...