WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат

Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат


Від сплати внесків звільнено осіб у період відпустки по догляду за дитиною до трьох років i до шести років (за медичним висновком). Тобто у разі одержання ними в цей період доходу з нього збір не утримується (але роботодавці нараховують i сплачують).
Ставки внесків [4]:
" сплачувані підприємством із 22.02.2001 р. по 30.06.2001 р. - 2,0%;
" із 01.07.2001 р. - 2,5%;
" сплачувані з доходів працівника - 0,5%.
2. Страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю
Платниками внесків є роботодавці та наймані працівники, які працюють за трудовим договором [22].
Об'єкт нарахування внесків - фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, які працюють за трудовим договором (у тому числі на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня), що підлягають обкладенню прибутковим податком. До складу витрат на оплату праці включаються основна й додаткова заробітна плата, заохочувальні й компенсаційні виплати, у тому числі натуроплата.
Ставки внесків [1]:
" сплачувані підприємством - 2,5%;
утримувані з доходів працівника
" із сум доходу менше 150 грн. - 0,25%;
" із сум доходу понад 150 грн. - 0,5 %.
3. Страхування від нещасного випадку
Платниками внесків є страхувальники - роботодавці [2].
Об'єкт (база) нарахування внесків - фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню прибутковим податком. До складу витрат на оплату праці включаються основна й додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі.
Розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, та розміру страхового тарифу. Класифікацію галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва наведено в додатку до Порядку визначення страхових тарифів. В основу класифікації професійного ризику покладено Загальний класифікатор галузей народного господарств.
Тарифи відповідно до класів професійного ризику наведено в додатку Б.
4.Обов'язкове державне пенсійне страхування
Платниками збору є [22]
" юридичні особи i їх філії;
" фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору i за цивільно-правовими договорами.
Для різних категорій платників установлено різні об'єкти обчислення збору (оподаткування).
Об'єкт оподаткування для юридичних осіб (за ставкою 32%):
" з 01.06.99 р. включає фактичні витрати на оплату праці працівників, що включають витрати на виплату основної i додаткової заробітної плати та інших заохочувальних i компенсаційних виплат, а також винагороди, виплачуваної громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру;
" з 19.08.99 р. для підприємств, що мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці, об'єктом оподаткування є сума коштів, що визначається розрахунково як добуток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників, на яких здійснюється нарахування заробітної.
Об'єкт оподаткування для фізичних осіб (за ставками 1% i 2%) - сукупний оподатковуваний дохід громадян, обчислений відповідно до законодавства України.
До утримань за ініціативою підприємства відносять: суми, утримані з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, за допущений брак, своєчасно не повернені суми, одержані у підзвіт, своєчасно не погашені безпроцентні позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг та ін.
Утримання із заробітної плати можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених законодавством України [6].
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:
1)для проведення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення не витраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми;
2) при звільнені працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки;
3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству, установі, організації.
В усіх випадках загальний розмір всіх утримань із заробітної плати не може перевищувати 20 %, а в особливих випадках - 50% заробітної плати, що належить до виплати працівнику.
Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на які згідно з законодавством не звертається стягнення.
2.2. ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК З ГРОМАДЯН І ЙОГО ВПЛИВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Прибутковий податок - це обовязковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Суми прибуткового податку надходять до державного бюджету [7].
Платниками прибуткового податку (суб'єктами оподаткування) є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні.
Платниками прибуткового податку є фізичні особи незалежно від віку, громадянства, статі, раси, національності, сімейного, соціального і майнового стану, приналежності до громадських організацій та політичних партій, ставлення до релігії. Доходи неповнолітніх громадян оподатковуються на загальних підставах.
О'єктом оподаткування у громадян, які мають постійне місце проживання в Україні, є сукупний оподатковуваний доход за календарний рік (що складається з місячних сукупних оподатковуваних доходів), одержаний з різнихджерел як на території України, так і за її межами [17].
Об'єктом оподаткування у громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні, є доход, одержаний з джерел в Україні.
До сукупного місячного (одержаного протягом календарного місяця) оподатковуваного доходу включаються доходи, одержані громадянами в будь-якій формі і за будь-яких умов незалежно від джерела, крім переліку доходів, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Не є об'єктом оподаткування отримані раніше і оподатковані доходи, які розподіляють між собою громадяни в межах їх сімейних, шлюбних правовідносин (крім доходів від спільної підприємницької діяльності).
Прибутковий податок з сукупного оподатковуваного доходу громадян за місцем основної роботи (служби, навчання) обчислюється за ставками вказаними в додатку В.
Із сум доходів, одержуваних громадянами не за місцем основної роботи, та громадянами, які не мають постійного місця проживання в Україні, податок нараховується до джерел виплати за ставкою 20 відсотків.
Під час визначення суми річного сукупного оподатковуваного доходу особливу увагу слід

 
 

Цікаве

Загрузка...