WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат

Організація і регулювання оплати праці на підприємстві” (Курсова) - Реферат


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
НА ПІДПРИЄМСТВІ"
ЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................3
1. Організація оплати праці: сутність та складові елементи...................5
1.1. Оплата праці в умовах ринкової економіки: сутність, функції і принципи організації........................................................5
1.2. Структура заробітної плати та елементи її організації...........7
1.3. Характеристика діючих форм та систем оплати праці в Україні................................................................................................9
1.4.Система преміювання працівників на підприємстві.............18
2. Аналіз факторів впливу на розмір оплати праці ...............................23
2.1. Вплив утримань та відрахувань на рівень оплати праці працівників......................................................................................23
2.2. Прибутковий податок з громадян і його вплив на рівень оплати праці.....................................................................................27
3.Напрямки регулювання оплати праці в Україні..................................30
3.1. Вдосконалення державного регулювання оплати праці......30
3.2. Регулювання оплати праці на мікроекономічному рівні.....34
Висновки..........................................................................................36
Список використаних джерел........................................................38
Додатки
ВСТУП
В умовах перебудови економіки України, створення нових соціальних та економічних відносин у суспільстві, розбудови нашої держави як незалежної та самостійної, важлива роль відводиться питанням організації оплати праці, тому що прогрес суспільства та його конкретних суб'єктів (підприємств, організацій) реалізується перш за все через зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких і є оплата праці. Саме це і визначає актуальність вибраної теми.
Мета курсової роботи - вивчення і аналіз організації оплати праці та її регулювання в умовах ринкової економіки.
Для реалізаії поставленої мети автор вважає необхідним поставити та вирішити цілий комплекс завдань. Серед них доцільно виділити слідуючі:
- дослідити сутність і складові елементи організації оплати праці;
- вивчити основоположні принципи організації оплати праці;
- показати структуру заробітної плати і елементи її організації;
- оцінити форми та системи оплати праці в Україні;
- провести аналіз впливу на оплату праці таких економічних чинників, як прибутковий податок та інші утримання та відрахування;
- дати характеристику таким необхідним напрямкам регулювання оплати праці як державне та договірне.
Предмет досліджень - заробітна плата як одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства. Тому питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають інтереси всіх учасників трудового процесу.
В першому розділі цієї курсової роботи автор розкриває сутність заробітної плати, зміст основних її функцій і принципів, дає характеристику її структури та основних елементів, і характеризує основні форми та системи оплати праці, що діють в Україні в ринкових умовам господарювання.
Другий розділ присвячено аналізу впливу на оплату праці таких економічних чинників як утримання та відрахування з заробітної плати, їх розмірам та порядку сплати.
В третьому розділі автор розкриває зміст необхідних напрямків регулювання оплати праці, досліджує її важливість в механізмі державного регулювання.
В якості теоретичної бази курсової роботи були використані праці ряду вітчизняних та закордонних авторів, а також використано ряд нормативних актів Українського законодавства.
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ
1.1. ОПЛАТА ПРАЦІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ:
СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сутність поняття "заробітна плата" складна і багатостороння , тому розглядати її потрібно зрізних позицій.
По-перше, заробітна плата - це економічна категорія, що відображає відносини між роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості. В цьому розумінні доречнішим є поняття "оплата праці", яка, крім власне заробітної плати, включає і інші витрати роботодавця на робочу силу.
По-друге, заробітна плата - це винагорода або заробіток, обчислений у грошовому виразі, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано [6]. Це загальновизнане визначення, що найточніше відповідає терміну "заробітна плата".
По-третє, в умовах ринкової економіки заробітна плата - це елемент ринку праці, що складається в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і виражає ринкову вартість використання найманої праці. В цьому розумінні найчастіше вживаються усереднені показники ставок оплати одиниці (наприклад, людино-години) праці певної якості.
По-четверте, для найманого працівника заробітна плата - це основна частина його трудового доходу, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити обєктивно необхідне відтворення робочої сили.
По-пяте, для підприємця заробітна плата - це елемент витрат виробництва, і водночас головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці.
Сутність заробітної плати виявляється у функціях, які вона виконує в процесі суспільного відтворення. Виходячи з комплексного розуміння сутності заробітної плати, з'ясуємо значення притаманних їй функцій [13]:
1. відтворювальна функція полягає у забезпечені працівників та членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої сили, для відтворення поколінь;
2. стимулююча функція заробітної плати передбачає встановлення залежності її розміру від кількості й якості праці конкретного працівника, його трудового внеску в результати роботи підприємства;
3. регулююча, або ресурсно-розміщувальна функція заробітної плати оптимізує розміщення робочої сили за регіонами, галузями народного господарства та підприємствами з урахуванням ринкової кон'юнктури;
4. соціальна функція заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду споживання між найманими працівниками і власниками засобів виробництва. Заробітна плата виступає індивідуальною часткоюпрацівника в новоствореному доході у відповідності з його трудовим внеском. Соціальне значення цієї функції полягає у забезпеченні соціальної справедливості при розподілі доходу між найманими

 
 

Цікаве