WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництва - Реферат

Підприємництва - Реферат

примусового поділу в порядку, передбаченому чиним законодавством. Також потрібно зауважити що даний закон стоїть на захисті конституційних прав та інтересів громадян нашої країни. А це проявляється в тому що при реорганізації підприємства, яка може призвести до екологічних, демографічних та інших негативних наслідків, що зачіпають інтереси населення території, повинна погоджуватися з
відповідною Радою народних депутатів. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом.
Іншим не менш важливим етапом в житі будь якого підприємства є рішення про ліквідацію яке може проводитись самим підприємством в особі його органу управління. Власник, суд, арбітражний суд або орган, уповноважений створювати підприємства, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а
також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути
менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.
Надзвичайно важливою умовою завершення діяльності підприємства є задоволення претензій кредиторів до ліквідовуваного підприємства
задовольняються з майна цього підприємства. При цьому в
першочерговому порядку задовольняються борги перед бюджетами і
компенсуються витрати на відновлення природного середовища, якому
завдало шкоди ліквідоване підприємство.
Претензії, виявлені і заявлені після закінчення строку,
встановленого для їх заяви, задовольняються з майна підприємства,
що залишилось після задоволення першочергових претензій, виявлених
претензій, а також претензій, заявлених у встановлений строк.
Претензії, не задоволені за браком майна, вважаються
погашеними. Погашеними вважаються також претензії, які не визнані
ліквідаційною комісією (органом, що проводить ліквідацію), а також
за умови, якщо кредитори протягом місячного строку від дня
одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензії
не подадуть позови до суду або арбітражного суду про задоволення
їх вимог.
Розділ VIII ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЇ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА
Стаття 37. Особливості створення, ліквідації, реорганізації казенного підприємства
Стаття 38. Особливості управління казенним підприємством
Стаття 39. Особливості діяльності казенного підприємства
Даний закон визначає такий вид державних підприємств, які відповідно до законодавства України не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів України може бути перетворене в казенне підприємство. А рішення про перетворення державного підприємства в казенне приймається за однієї з таких умов:
підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка
відповідно до законодавства може здійснюватись тільки державним
підприємством;
головним споживачем продукції підприємства (більш як 50
відсотків) є держава;
підприємство є суб'єктом природних монополій.
Управління казенним підприємством здійснюють органи,
уповноважені управляти відповідним державним майном. Органами
управління казенними підприємствами є міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади. Казенне підприємство діє на підставі статуту, який затверджується органом, уповноваженим управляти державним майном, та розробляється на основі Типового статуту, затвердженого
Кабінетом Міністрів України.
5. НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ПІДПРИЄМСТВА.
Згідно з сучасними напрямками науки економіки виділяють такі рівні господарювання як мікроекономічний рівень господарювання охоплює, по-перше, економічно відособлені одиниці, такі як об'єднання, фірми, підприємства, домогосподарства; по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги.
В економіці поняття господарювання досить широке. Це не лише виробництво продуктів (товарів), а й будь-яка діяльність в економічному, соціальному, правовому, екологічному, територіальному тощо просторі, що обумовлена взаємовідносинами між споживачами та продавцем"
Ринкова економіка має лише два суб'єкти мікроекономічного рівня господарської діяльності: домашні господарства (сім'я); підприємства.
Першим суб'єктом є домашні господарства (сім'я). З точки зору економіки домашня діяльність належить до господарювання, де господар не виробляє продукцію (товари), а задовольняє потреби свої і своєї сім'ї через ринок чи поза ним. За умов домашнього господарювання задоволення своїх потреб обмежено можливостями господарника (матеріальними та фізичними). Це приводить до необхідності виходу суб'єктів господарської діяльності за межі домашнього господарювання, що здійснюється двома шляхами:
1) залученням до домашнього господарювання найманих робітників (постійно, тимчасово чи періодично) за відповідну платню;
2) поєднанням функцій домашнього господарника та найманого робітника за відповідну платню.
Підприємство є другим суб'єктом мікроекономінного рівня гос-подарювання. Воно також є самостійним сектором мікроекономіки і критерієм його виступає товар (продукція чи послуга).
У ринковій економіці підприємство - це товаровиробник і основна виробнича ланка економіки. Воно є суб'єктом господарювання; товаровиробником; організаційною формою господарювання; суб'єктом індивідуального відтворення; суб'єктом і водночас об'єктом маркетингу і менеджменту (управління) тощо.
Суб'єкт господарської діяльності стає підприємством лише за певних умов:
1) зареєстрований і має всі атрибути юридичної особи - статут, розрахунковий рахунок, баланс, печатку, назву, товарний знак тощо;
2) виконує господарські функції, виготовляє продукцію (товари) чи надає платні послуги;
3) зберігає умови постійного повторення процесу виробництва - індивідуального відтворення;
4) проходить (повторює) життєвий цикл.
З вище наведеної інформації можна зробити висновок що законодавцю можливо потрібно ввести новий вид суб'єкта господарської діяльності. А саме домашнє господарство визначення якого подано вище. На мою думку домашнє господарство є надзвичайним елементом який дає можливість особі індивідуально без всіляких дозволів вести підприємницьку діяльність тазадовільнити свої потреби. Адже в світлі сьогоднішнього дня після краху цілого ряду транснаціональних корпорацій що потягло за собою падіння рівня долара. А долар як нам відомо є основною валютою світових розрахунків. Всі ці події негативно вплинули на рівень життя багатьох тисяч простих службовців. Тому я хочу запропонувати науковцям розробити концепцію в якій було б затверджено що є такий вид господарської діяльності як домашнє господарство що регламентоване законом і захищене конституцією. Всі ці пропозиції можна закріпити в статті 2 даного закону.
Іншим важливим моментом на який хотілось би мені звернути увагу це малі підприємства адже суб'єктами ринкової економіки можуть бути: практично кожний

 
 

Цікаве

Загрузка...