WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництва - Реферат

Підприємництва - Реферат

використання прибутку на оплату виробничих,
науково-дослідних, проектно-конструкторських, консультаційних та
інформаційних послуг, не передбачених державним замовленням, а
також на оплату посередницької діяльності підприємницьких
організацій, що не займаються безпосередньо торговельними
операціями.
На кожному підприємстві власник або уповноважений ним орган встановлює фонд оплати праці на умовах, визначених колективним договором (угодою).
Підприємство як і кожна суверенна юридична особа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на
вироблювану продукцію, роботи, послуги та необхідності
забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства,
підвищення доходів. Відносини підприємства з іншими підприємствами,
організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності
здійснюються на основі договорів.
Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні
зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що
не суперечать законодавству України.
На підприємствах із шкідливими та небезпечними умовами праці
та підвищеним ризиком виникнення аварій можуть створюватися
спеціалізовані об'єктові аварійно-рятувальні служби з працівників
цих підприємств за погодженням з державною чи комунальною
аварійно-рятувальною службою, що обслуговує це підприємство, а у
випадку відсутності такого обслуговування - за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого
віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру.
Підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне
забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через
систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші
посередницькі організації України, та інших держав.
Підприємство реалізує свою продукцію, майно за цінами і
тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі,
а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - за
державними цінами і тарифами. В розрахунках із зарубіжними
партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються
відповідно до умов і цін світового ринку.
Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є
прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від
продажу цінних паперів, пайові внески членів трудового колективу,
підприємств, організацій, громадян та інші надходження.
Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного
страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються
трудовим колективом за участю власника чи уповноваженого ним
органу відповідно до статуту підприємства, колективного договору
та законодавчих актів України.
Розділ VI ПІДПРИЄМСТВО І ДЕРЖАВА
Стаття 27. Гарантії прав та інтересів підприємств
Стаття 28. Правові й економічні умови господарської діяльності підприємства
Стаття 29. Облік і звітність
Стаття 30. Комерційна таємниця підприємства
Стаття 31. Відповідальність підприємства
Стаття 32. Контроль за діяльністю підприємства
Стаття 33. Відносини підприємства з місцевими Радами народних депутатів.
Даний закон утверджує гарантування та додержання прав і законних інтересів підприємства.
В законі сказано що підприємство при здійсненні господарської та іншої діяльності має право з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не
суперечать законодавству України.
Згідно з конституцією та даним законом держава забезпечує підприємству (незалежно від форм власності) рівні правові та економічні умови господарювання. Сучасна конкуренція державно регульована. Державне регулювання конкурентних відносин полягає в дотриманні оптимального поєднання монопольно-регулюючих та конкурентних сил на тих чи інших ринках. Засобами державного впливу є законодавство про правила створення, функціонування й припинення діяльності підприємств і регулярний вибірковий контроль з боку виконавчої влади, в тому числі через аудиторську систему.
Дуже важливою умовою діяльності кожного підприємства є необхідність ведення первинного та бухгалтерського обліку та результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні дані. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, подання статистичної інформації та адміністративних даних визначається законодавством.
Будь яке підприємство в ході своєї діяльності може володіти комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.
В ході своєї діяльності підприємства вступають в цивільно правові відносини в ході яких можуть виникати такі порушення а саме договірних зобов'язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості
продукції та інших правил здійснення господарської діяльності
підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством
України. Контроль за окремими сторонами діяльності підприємства
здійснюють державна податкова інспекція, державна
контрольно-ревізійна служба, державні органи, на які покладено
нагляд за безпекою виробництва та праці, протипожежною та
екологічною безпекою, інші органи відповідно до законодавства
України.
Так як кожне підприємство є складовою частиною економіки країни загалом то вона просто зобов'язана взаємодіяти з органами державного
управління і місцевого самоврядування будуються відповідно до
цього Закону, Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів
України та місцеве самоврядування", інших законодавчих
актів України, які встановлюють компетенцію цих органів.
Розділ VII ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Стаття 34. Умови ліквідації і реорганізації підприємства
Стаття 35. Ліквідаційна комісія
Стаття 36. Задоволення претензій кредиторів
В процесі своєї життєдіяльності підприємство можеліквідуватися або реорганізуватися (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) всі ці дії проводяться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, а у випадках, передбачених цим Законом, - за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду або арбітражного суду.
Важливим пунктом даного закону є норма в якій говориться про те що підприємство яке зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватись також шляхом його

 
 

Цікаве

Загрузка...