WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництва - Реферат

Підприємництва - Реферат

актам України. В тому випадку коли суб'єкти підприємницької діяльності хочуть досягнути якихось визначених цілей, але власних ресурсів їм не вистачає то вони за Українським законодавством мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності для досягнення поставлених перед собою цілей, якщо інше не передбачено законодавством України.
Підприємства можуть об'єднуватись в:
асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної
координації господарської діяльності. Асоціація не має права
втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її
учасників;
корпорації - договірні об'єднання, створені на основі
поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з
делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання
діяльності кожного з учасників;
консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і
банківського капіталу для досягнення спільної мети;
концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості,
наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі
повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;
інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими
принципами.
Об'єднання діють на основі договору або статуту, який
затверджується їх засновниками або власниками. Підприємства, які
входять до складу зазначених організаційних структур, зберігають
права юридичної особи, і на них поширюється дія Закону.
Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і
статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом
України в порядку, визначеному чинним законодавством.
Про економічну свободу надану суб'єктам підприємницької діяльності свідчить той факт що в об'єднання підприємств, зареєстроване в Україні, можуть входити підприємства інших держав. А українські підприємства можуть входити в об'єднання що зареєстровані в інших державах. Порядок вступу в об'єднання у зазначених випадках здійснюється відповідно до законодавства України про зовнішньо економічну діяльність.
Також потрібно зазначити що таке об'єднання є юридичною особою і може мати самостійний та зведений баланси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків та печатку зі своїм найменуванням.
Реєстрація об'єднання провадиться в порядку, встановленому
даним Законом про підприємства.
А загалом можна відзначити що даний закон є основоположним в галузі економіки та господарського права. Адже на нього посилаються в законі про власність та в законі про господарські товариства а також безпосередньо в цивільному кодексі.
Так розглядаючи в цивільному праві право власності ми посилаємося на закон про власність та на закон про підприємства. В якому безпосередньо вказано що право власності на доходи громадян від підприємницької діяльності виникає лише у осіб які є суб'єктами підприємницької діяльності. А у відповідності до закону про підприємства ними можуть бути: громадяни України, інших держав, необмежені законом у правоздатності та дієздатності; юридичні особи всіх форм власності. Отже з цього можна зробити висновок що даний закон є основоположним в сфері державного життя.
2. Будова та структура закону про підприємництво.
Закон України про підприємства складається з таких розділів Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ в якому містяться такі статті:
- Стаття 1. Підприємство та його основні цілі
- Стаття 2. Види підприємств
- Стаття 3. Об'єднання підприємств
- Стаття 4. Законодавство про підприємство
Даний розділ містить основні відомості про підприємства їх призначення та основні цілі до яких слід віднести те що дана господарська одиниця має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Також в даному розділі міститься ряд диспозитивних норм в яких закріплено що в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
колективне підприємство, засноване на власності трудового
колективу підприємства;
господарське товариство;
підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;
комунальне підприємство, засноване на власності відповідної
територіальної громади;
державне підприємство, засноване на державній власності, в
тому числі казенне підприємство.
І всі ці підприємства мають право згідно з законом об'єднуватися в найрізноманітніші обєднання з метою досягнення максимального успіху у своїй діяльності саме в:
асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної
координації господарської діяльності. Асоціація не має права
втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її
учасників;
корпорації - договірні об'єднання, створені на основі
поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з
делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання
діяльності кожного з учасників;
консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і
банківського капіталу для досягнення спільної мети;
концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості,
наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі
повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;
Та найголовніше що ми можемо знайти про підприємства вданому законі це перелік нормативної бази за допомогою якої регулюється діяльність підприємств. А відносини, що пов'язані з підприємствами в Україні,
регулюються цим Законом, а також спеціальним законодавством, до
якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове,
інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості,
сторони та види діяльності підприємств в Україні.
Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких
бере участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що містить
законодавство про підприємство, то застосовуються правила
міжнародного договору або міжнародної угоди.
Розділ II СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА І ПОРЯДОК ЙОГО РЕЄСТРАЦІ Стаття 5. Загальні умови створення підприємства
Стаття 6. Державна реєстрація підприємства
Стаття 7. Створення відособлених підрозділів підприємства
Стаття 8. Ліцензування видів діяльності
Стаття 9. Статут підприємства
В даному розділі визначаються загальні умови створення підприємства згідно з рішенням власника майна чи уповноваженого ним органу,
підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового
колективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими
законами України. Рішення про створення підприємства у випадках,
передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з
Антимонопольним

 
 

Цікаве

Загрузка...