WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництва - Реферат

Підприємництва - Реферат


Реферат на тему:
Підприємництва
Зміст
Вступ
Основні відомості про закон України "Про підприємства".
Будова та структура закону про підприємництво.
Необхідність внесення змін до закону про підприємства.
Висновок
ВСТУП.
В даній науковій роботі я хотів би розглянути та проаналізувати закон України "Про підприємства". Адже як нам всім відомо даний закон був спрямований на реалізацію Декларації про державний суверенітет України. Саме в цьому законі закладено основи організаційно правового статусу підприємств в Україні. Адже з проголошенням незалежності нашої країни постала необхідність організації та ведення нових видів господарської діяльності які до того часу за рядом обставин неможливо було використовувати. Цей закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації,
організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності
в умовах переходу до ринкової економіки що є надзвичайно актуально для України в даний час.
Закон створює рівні правові умови для діяльності підприємств
незалежно від форм власності на майно та організаційної форми
підприємства. Цей закон спрямований на забезпечення самостійності підприємств,визначає їх права і відповідальність у здійсненні господарської
діяльності, регулює відносини підприємств з іншими підприємствами
і організаціями, Радами народних депутатів, органами державного
управління. Та всеж таки держава бореться і з монопольн7им становищем окремих підприємств. Монопольним вважається таке становище підприємця, коли його частка на ринку певного товару перевищує 35 відсотків і він має змогу самостійно або разом з іншими підприємцями обмежувати тут конкуренцію. Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", прийнятим у березні 1992 p., змінами до нього та прийнятим у червні 1996 р. на його розвиток Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" караються всі дії підприємця, які спрямовані на створення перешкод доступу на ринок іншим та на встановлення дискримінаційних цін на свої товари. Щоб не допустити зловживання монопольним становищем на ринку, створюються компетентні державні органи, які повинні контролювати угоди, що укладаються між підприємцями, а також між підприємцями та органами влади й управління. До їхніх функцій входить також контроль за веденням підприємцями конкуренції з метою запобігання недобросовісним формам і методам її.
Даний закон важливий ще й тим що він дає змогу реалізовувати особам свої права у відповідності до норм конституції. А саме до норм 42, 43, 44 статті в яких зазначено що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається зловживання монопольним становищем на ринку. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Саме прочитавши ці статті конституції можна зробити висновок наскільки важливими для громадян є економічні права і на скільки вони чітко вписані в конституції та у законі про підприємства в Україні.
Окрім того всім нам відомо наскільки важливою є економіка для будь-якої держави яка намагається будувати забезпечене майбутнє для свого населення. Але чесно кажучи Україні потрібно модернізувати економічне законодавство аби вона на рівних правах могла вступити в Європейське співтовариство. Тому подальше в своїй роботі я намагатимусь вказати на недоліки законодавства та на шляхи їх подолання.
1. Основні відомості про закон України "Про підприємства".
З самого початку роботи потрібно дати визначення терміну підприємство аби мати змогу краще розібратися з основними поняттями закону. Тому підприємство - основна організаційна ланка народного
господарства України. Або щоб більш повніше пояснити дане поняття використаю інше визначення в якому сказано що підприємство - самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (доходу). Окрім цього потрібно зауважити що підприємство має самостійний баланс, поточні та вкладні
(депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням, а також знак для товарів і послуг.
Підприємство має право здійснювати будь-які види господарської
діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і
відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства. Відрадним фактом в законі є те що у статті 1 пункті 3 вказано що в разі збиткової діяльності підприємств держава, якщо вона визнає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може надавати таким підприємствам дотацію, інші пільги. Адже в історії економіки трапляються випадки коли підприємство що виробляє продукцію яка має низький попит але яка є надзвичайно важливою для держави загалом може бути захищена державою та її механізмами.
Окрім того потрібно зауважити що до складу однієї юридичної особи ні в якому разі не може і не повинна входити інша юридична особа саме ця норма закріплена в законі про підприємства і вона є якщо так можна сказати основоположною. В розділі першому даного закону міститься поняття види підприємств яке є не менш важливим навіть ніж саме поняття підприємство.
І в ньому говориться що в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
- приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
- колективне підприємство, засноване на власності трудового
колективу підприємства;
- господарське товариство;
підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;
- комунальне підприємство, засноване на власності відповідної
територіальної громади;
- державне підприємство, засноване на державній власності, в
тому числі казенне підприємство. Особливості створення,
ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенного
підприємства визначаються розділом 8 даного закону.
Даний закон визначає такі види підприємств в залежності від чисельності його працівників ( незалежно від форми власності ) до категорії малих може бути віднесене те підприємство яке є новоствореним або діючим:
- у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до
200 чоловік;
- в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюючих
до 50 чоловік;
- у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працюючих
до 100 чоловік;
- у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25
чоловік;
- у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15
чоловік.
Особливості створення і діяльності малих підприємств
встановлюються законодавствомУкраїни. В нашій країні можуть діяти й інші види підприємств а саме орендні, створення яких не суперечить законодавчим

 
 

Цікаве