WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Класифікація підприємств малого бізнесу. Особливості фінансової діяльності ТзОВ - Реферат

Класифікація підприємств малого бізнесу. Особливості фінансової діяльності ТзОВ - Реферат


Реферат
З підприємництва
на тему:
"Класифікація підприємств малого бізнесу.
Особливості фінансової діяльності ТзОВ"
Зміст:
1.Класифікація підприємств малого бізнесу.
2.Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю.
Література
1. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В Україні законодавством визначено таку максимальну чисельність працюючих для малих підприємств: у промисловості та будівнитстві-до 200 чол.; в інших галузях виробничої сфери-до 50 чол.; у науці і науковому обслуговуванні- до 100 чол.; у галузях невиробничої сфери- до 25 чол.;у роздрібній торгівлі-до15 чол. Підприємства належать до підприємств малого бізнесу, якщо вони відповідають встановленим критеріям.Їм в цьому випадку надаються відповідні пільги. Проте, якщо вони перевищують критерії, то їм пільги відміняються.
Для забезпечення ефективного господарювання за ринкових умов, кваліфікованого управління підприємствами винятково важливою є їхня чітка й повна класифікація за певними ознаками. Достатньо повну класифікацію підприємств можна скласти, користуючись такими ознаками:
1) мета та характер діяльності;
2) форма власності;
3) національна належність капіталу;
4) правовий статус і форма господарювання;
5) галузево-функціональний вид діяльності;
6) технологічна й територіальна цілісність;
7) розмір за кількістю працівників
o Діяльність переважної більшості підприємств має комерційний характер з одержанням прибутку. До некомерційних належать здебільшого доброчинні, освітянські, медичні, наукові та інші організації невиробничої сфери народного господарства.
o Приватними є підприємства, що належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму робочої сили.
Класифікаційні ознаки Види підприємств ( фірм)
Мета й характер діяльності o Комерційні
o Некомерційні
Форма власності майна o Приватні
o Колективні
o Комунальні
o Державні (в т. ч. казенні)
Національна належність капіталу o Національні
o Закордонні
o Змішані (спільні)
Правовий статус і форма господарювання o Одноосібні
o Кооперативні
o Орендні
o Господарські товариства
Галузево-функціональний вид діяльності o Промислові
o Сільськогосподарські
o Будівельні
o Транспортні
o Торгові
o Виробничо-торгові
o Торгово-посередницькі
o Інноваційно-впроваджувальні
o Лізингові
o Банківські
o Страхові
o Туристичні тощо
Технологічна (територіальна) цілісність і ступінь підпорядкування o Головні (материнські)
o Дочірні
o Асоційовані
o Філії
Розмір за кількістю працівників o Великі (надвеликі)
o Середні
o Малі (дрібні)
o Мікропідприємства
До цього виду відносять також ті індивідуальні та сімейні підприємства, які базуються на приватній власності, але тільки на особистій праці (праці членів сім'ї).
Колективне - це таке підприємство, що ґрунтується на власності його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариства або громадської організації.
Комунальне - підприємство, яке засноване на засадах власності відповідної територіальної громади.
Державними є підприємства, засновані на державній власності.
До державних належать також так звані казенні підприємства, тобто підприємства, які не підлягають приватизації. Рішення про перетворення державного підприємства на казенне приймає Кабінет Міністрів України за однією з таких умов:
а) підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка відповідно до чинного законодавства може здійснюватись тільки державним підприємством;
б) головним споживачем продукції підприємства (понад 50 відсотків) є держава;
в) підприємство є суб'єктом природних монополій.
o За національною належністю капіталу заведено розрізняти підприємства (фірми): національні - капітал належить підприємцям своєї країни; закордонні - капітал є власністю іноземних підприємців повністю або в тій частині, що забезпечує їм необхідний контроль; такі підприємства створюються у формі філій або дочірніх фірм і реєструються в країні місцезнаходження; змішані - капітал належить підприємцям двох або кількох країн; їхня реєстрація здійснюється в країні одного із засновників такого
підприємства; якщо метою створення змішаного підприємства є спільна підприємницька діяльність, то його називають спільним.
o Найбільш важливою є класифікація підприємств (фірм) за правовим статусом і формою господарювання. Одноосібне підприємство є власністю однієї особи або родини; воно несе відповідальність за свої зобов'язання всім майном (капіталом). Таке підприємство може бути зареєстроване як самостійне або як філія іншого підприємства (фірми). Форму одноосібних підприємств мають переважно малі за кількістю працівників фірми.
Кооперативні підприємства (кооперативи) - добровільні об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської або іншої діяльності. Характерною їхньою ознакою є особиста участь кожного у спільній діяльності, використання власного або орендованого майна. В економіці України функціонують два основні типи кооперативів: виробничі й споживчі. У перспективі можна очікувати великого поширення кооперативів також і в інших сферах діяльності - науковій, фінансовій, страховій тощо.
У державному секторі економіки однією з форм підприємництва є орендні підприємства. Оренда полягає в тимчасовому (на договірних засадах) володінні й користуванні майном, необхідним орендатору для здійснення підприємницької діяльності. Об'єктами оренди можуть бути цілісні майнові комплекси державних підприємств або їхніх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), а також окремі одиниці майна.
Виокремлювані за цією ознакою господарські товариства є об'єднаннями підприємців. У більшості країн з ринковою економікою такі товариства залежно від характеру інтеграції (осіб чи капіталу) та міри відповідальності за зобов'язаннями (повна чи часткова) поділяються на повні, з обмеженою відповідальністю, командитні та акціонерні.
Повне товариство (товариство з повною відповідальністю) - товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язання підприємства всім своїм майном. Товариством з обмеженою відповідальністю вважається таке, що має статутний фонд, поділений на частини, розмір котрих визначається засновницькими документами; учасники цього товариства несуть відповідальність у межах їхнього внеску. Командитним є товариство, яке, поряд із членами з повною відповідальністю, включає одного чи більше учасників, відповідальність котрих обмежується особистим внеском у майно такого товариства.
Найбільш розвинутою формою господарських товариств є акціонерне товариство. Головним атрибутом такого товариства служить акція - цінний папір без встановленого терміну обігу, який свідчить про пайову участь устатутному фонді товариства; підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним; дає учаснику товариства право на одержання частки прибутку у вигляді дивіденду та участь у розподілі майна за ліквідації товариства. Акціонерні товариства бувають двох видів: відкритого типу, акції якого розповсюджуються через відкриту передплату та купівлю-продаж на фондових біржах; закритого типу, акції котрого можуть розповсюджуватися

 
 

Цікаве