WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Дрібний бізнес в Україні (Курсова) - Реферат

Дрібний бізнес в Україні (Курсова) - Реферат

"тінізації" економіки.
В той же час, зосередження лібералізації умов підприємницької діяльності лише на сфері малого бізнесу за збереження загальної фіскальної орієнтації економіки означатиме посилення податкового тиску на великі підприємства. З огляду на те, що малий бізнес зосереджено переважно у сфері торгівлі та послуг, в той час як виробнича діяльність представлена здебільшого середніми та великими підприємствами, така політика видається небезпечною у стратегічній перспективі. "Детінізація" у сфері виробництва створює передумови для спрямування продукту за легальними каналами збуту, в той час як "детінізація" сфери обігу відіграє щодо "тіньового" виробництва скоріше каральну (забороняючу), аніж легалізуючу роль.
Враховуючи ситуацію, що склалася в Україні внаслідок накопичення значних обсягів "тіньових" коштів, доцільним видається запровадити на певний перехідний період політику амністії по відношенню до "тіньового" капіталу через відкриття йому шляхів для легального інвестування при одночасній протидії його поверненню в "тінь", утворенню нових "тіньових" капіталів та відпливу за межі України. Необхідно визнати право усіх суб'єктів господарювання - резидентів України щодо їхньої незаперечної власності на всі капітали (окрім тих, що були зароблені за рахунок кримінальних злочинів, заборонених видів діяльності - торгівлі наркотиками, зброєю та ін.), які були отримані ними до дати завершення амністії. Важливою складовою такої політики є чітке розмежування капіталів кримінальних елементів і "тіньовиків"-господарників, а також врахування цього поділу у відповідних законодавчих і нормативних актах. Йдеться про те, що, за наявності у правоохоронних органів конкретної інформації про злочинне походження коштів, спроби їх легалізувати повинні переслідуватися у кримінальному порядку. В разі, якщо кошти, отримані незаконним шляхом, не відносяться до зазначеної категорії злочинів посягань, слід відмовитися від будь-яких спроб встановити джерела їхнього походження при умові їхнього інвестування у виробничу сферу економіки держави. Потрібне надання гарантій власникам "тіньових" капіталів щодо непереслідування їх державою у будь-якому порядку.
Видається доцільним надання пільг в оподаткуванні МП за такими напрямами:
" зменшення податку на прибуток за рахунок коштів, які використовуються на розширення виробництва;
" вирахування з оподатковуваного прибутку витрат на інформаційно-консалтингові послуги, підвищення кваліфікації керівного персоналу та професійне навчання працівників, витрат на соціальне забезпечення (пенсійне, медичне страхування, оздоровлення тощо) працівників, в межах встановлених норм;
" забезпечення можливості для МП списувати на валові витрати більшу частину вартості основних виробничих фондів на початкових етапах їхньої діяльності за рахунок наступного періоду та розширення можливості використання методу прискореної амортизації, особливо в інноваційній сфері;
" відстрочення сплати податків, подовження податкового періоду (особливо по тих видах податків і зборів, сплата яких не залежить від руху грошових коштів на рахунках в банках), можливість використання податкового кредиту.
Висновки
У своїй роботі я постаралася зупинитися на основних проблемах малого бізнесу в Україні і розкрити особливості і перспективи розвитку малих підприємств. Закордонний досвід і насущні проблеми української економіки свідчать про те, що з розвитком ринкових відносин значення і роль малих підприємств повинні і будуть зростати.
Таким чином, реалізація державної політики підтримки розвитку малого бізнесу в Україні має розглядатися як комплекс взаємоузгоджених заходів у сфері правової, адміністративної, регуляторної, макроекономічної та інституційної політики. Спроби реалізувати це завдання за рахунок часткових заходів ведуть до деформування структури малого і середнього підприємництва в Україні та у довгостроковій перспективі приречені на невдачу.
За своєю природою малий і середній бізнес орієнтований на оптимізацію використання доступних ресурсів. Саме структурою доступних ресурсів визначаються як галузева структура малого і середнього бізнесу, так і особливості його функціонування. Налагодження дієздатної мережі малих і середніх підприємств в економіці, яка потерпає від серйозного дефіциту фінансових, споживчих, інформаційних, організаційних та інших ресурсів, неможливе. "Економіка зростання", яка має бути сформована в Україні найближчим часом, повинна спиратися на активне залучення малого і середнього бізнесу до подолання ресурсних дефіцитів та формування політики його розвитку в рамках загальної стратегії економічного зростання і структурних перетворень національної економіки.
Розвиток різних форм малого бізнесу, кількісний і якісний їхній ріст, дозволяють сподіватися, що в доступному для огляду майбутньому цей сектор господарювання буде розвиватися й у нашій країні.. Тим більше, що малий і середній бізнес не завжди використовується повною мірою як у збільшенні обсягів виробництва, так і в підвищенні його ефективності і збалансованості. Малий бізнес може з'явитися тим локомотивом, що приведе до оздоровлення економіки в цілому. Але для цього необхідна державна політика уряду, спрямована на розширення і розвиток підприємств малого бізнесу в нашій країні.
Тому що, саме малі підприємства, особливо у випадку ефективно розробленої державноїполітики в області малого бізнесу, можуть стати основою ринкових структур у багатьох галузях, забезпечити перелив інвестицій у найбільш ефективні сфери і тим самим з'єднати процеси структурної політики і формування українського ринку.
Список літератури
1. ЛАПУСТА - М.Г., СТАРОСТИН Ю.Л. "МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО", МОСКВА, "ИНФРА-М", 1998
2. ЩАДИЛОВА С. Н. "МАЛЫЙ БИЗНЕС" -, МОСКВА, "ДЕЛО И СЕРВИС", 1998
3. ОНОПРИЕНКО В.И. - " МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ", МОСКВА, ПРОФИЗДАТ, 1999
4. СЕРЕГИН А.С. - "ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА", МОСКВА, ЭКОНОМИКА, 2001
5. АФАНАСЬЕВ В. - "МАЛЫЙ БИЗНЕС: ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ", "РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ", 2000.
6. Власюк Олександр Степанович Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні. К. 2000
7. Генрі Бонет Деякі аспекти економічної політики і правового регулювання у сфері малого бізнесу. Л.2001
8. Підвисоцький Валентин Генріхович. Проблеми розвитку малого бізнесу на сучасному етапі трансформації економіки України. Д.2002
9. Макроэкономика. Дорнбуш Р., Фишер С. Пер. с англ. ИНФРА. 1997. 784 с.
10. Микроэкономика. Гребенников П. ( общ. ред. Тарасевича Л.) 1996. 352 с.
11. Микроэкономика. Макроэкономика. В 2-х тт. Овчинников Г. 1997.
12. Рыночная экономика. Возникн., эволюция, сущность. Валовой Д. 1997. 400 с.
13. Система государственного управления. Учебник. Пикулькин А. ЮНИТИ. 1997. 352
14. Экономическое развитие. Учебник. Тодаро М. пер с англ. 1997. 671 с.
15. Жаліло Ярослав Анатолійович. Малий і середній бізнес в Україні: від стратегії зростання до стратегії розвитку. К.2001

 
 

Цікаве

Загрузка...