WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Дрібний бізнес в Україні (Курсова) - Реферат

Дрібний бізнес в Україні (Курсова) - Реферат

деклараціями про сприяння малому бізнесові. Ним займається надзвичайно обмежене число такого роду установ. На положення справ у сфері малого підприємництва, вони, власне кажучи, не впливають. Повноцінну діяльність кредитно-гарантійної установи для кредитної підтримки МП, створеної ще у 1999 році, налагодити так і не вдалося.
Нерозвиненість фінансового сектора в Україні веде до практичної відсутності небанківських фінансових установ, які могли б також здійснювати фінансування діяльності МП: кредитних спілок, страхових фондів, венчурних компаній тощо, які могли б забезпечити більш гнучку кредитну політику.
Безперечно, свою негативну роль у недостатньому рівні інвестицій, які здійснюються суб'єктами МП, відіграє й відсутність стимулів для інвестування: оподаткування інвестиційних вкладень, несприятливість інвестиційного і підприємницького клімату в країні.
Очевидно, зайве доводити, що джерело проблем. які виникають в процесі кредитування МП в Україні, знаходиться за межами цього сектора і пов'язане з особливостями грошово-кредитної політики та загальними диспропорціями грошово-фінансової сфери.
2.3 Стратегії підтримки МП
Отже, очевидною стає необхідність комплексного вирішення завдань підтримки МП в Україні, яке може бути успішно розв'язане лише на основі тісного взаємозв'язку заходів, що охоплюють питання регулювання загального макроекономічного середовища, фінансової та майнової підтримки МП, формування цільових інституційних та ринкових структур, ліквідації бюрократичних перепон, забезпечення безпеки підприємництва тощо.
На найвищому державному рівні має бути чітко визначено, яка саме роль відводиться МП у державній стратегії, а також відображено ступінь розуміння державою цієї ролі. Сьогодні, хоча загалом макроекономічна роль МП вказана в основних документах досить коректно, на практиці це визначення не знаходить повного відображення в діях органів влади (насамперед Держпідприємництва) та виступах урядовців. З свого боку, представники малого бізнесу та їхні асоціації також мають усвідомити своє місце в соціально-економічній системі, щоб мати моральне право вимагати для себе державної підтримки.
За даними опитування, проведеного МФК, на думку самих підприємців, головними факторами активізації діяльності МП мають бути:
" зниження ставок та зменшення кількості податків - вказали 85 % опитаних;
" спрощення доступу до кредитів - 63 %;
" забезпечення стабільності законодавства - 48 %;
" вдосконалення законодавчої бази підприємництва - 37 %;
" впорядкування процедури проведення перевірок - 23 %;
" реформування системи ліцензування - 16 %;
" реформування процесу сертифікації - 12 %;
" вдосконалення системи реєстрації - 6 %;
Отже, враховуючи світовий досвід та об'єктивну необхідність розвитку малого підприємництва, його місце і роль у національній економіці, державна політика розвитку малого підприємництва в Україні повинна спрямовуватися на:
" забезпечення економічного зростання за рахунок діяльності суб'єктів малого підприємництва;
" удосконалення структури малого підприємництва;
" заохочення розвитку малих підприємств у пріоритетних галузях та на пріоритетних напрямах;
" підвищення технологічного рівня виробництва МП;
" створення конкурентного середовища;
" залучення суб'єктів малого підприємництва до розв'язання соціально-економічних проблем на державному та регіональному рівнях;
" створення нових робочих місць, зменшення безробіття;
" сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності;
" формування нової соціальної верстви власників і підприємців.
Вже згадувана вище Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні називає такі напрями подальшого вдосконалення політики підтримки малого бізнесу:
" вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;
" формування державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;
" активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;
" сприяння створенню ринкової інфраструктури розвитку малого підприємництва;
" впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва.
Згідно з Національною програмою, шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва є:
" створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців;
" гармонізація українського законодавства з законодавством Європейського Союзу та СНД;
" забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготривалості державної політики щодо підтримки малого підприємництва;
" розробка нормативно-правової бази, яка регулює відносини між державою та підприємцями, роботодавцями і найманими працівниками, у тому числі і для забезпечення їхнього соціального захисту, встановлює норми і правила здійснення підприємницької діяльності, регламентує діяльність органів державної влади, їх посадових осіб щодо виконання ними відповідних повноважень у сфері розвитку малого підприємництва;
" вдосконалення функціональної та організаційної структури центральних та місцевих органів виконавчої влади в частині забезпечення розвитку і державної підтримки малого підприємництва.
Розділ 3.Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні
3.1 Проблеми розвитку МП в Україні
Уповільненість та диспропорційність розвитку МП в Україні визначається наявністю суттєвих проблем і перешкод. Згідно з Національною програмою сприяння розвитку МП в Україні, основними чинниками, які заважають розвитку малого підприємництва,є:
" відсутність чітко сформульованої в системі правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва;
" збільшення адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо);
" відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки;
" надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності;
" невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;
" надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів господарювання.
Наведені чинники фактично відображають результати опитувань представників малого бізнесу, хоча ієрархія проблем в останніх дещо інша. Зокрема, за результатами опитування, проведеного у 1999 році фахівцями Міжнародної фінансової корпорації, основними перешкодами в діяльності МП були:
" високі ставки податку - на думку 83 % опитаних;
" велика кількість податків - 68 %;
" низький попит на продукцію - 46 %.
" часті зміни у формах звітності - 39 %;
" велика кількість ліцензованих видів діяльності - 38 %;
" перевірки державними органами - 38 %;
" складність отримання кредиту - 36 %.
Серед решти вказаних опитуваними причин фігурували: тиск з боку кримінальних елементів (25 %), недостатність ділової інформації (12 %), недостатність управлінських знань (8 %).
Слід особливо зауважити, що основні обмеження ділової

 
 

Цікаве

Загрузка...