WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Стратегія копіюваннятакож ґрунтується на чітких цілях стосовно товару, технології й сегмента ринку. Але її метою є географічне розширення діяльності, втілення досвіду на нових ринках.

Стратегію дробленнязастосовують, коли існують певні обмеження для використання стратегій збільшення обсягів виробництва і копіювання (з'являється багато схожих виробів конкурентів за нижчими цінами, відсутні нові закордонні ринки для зростання). Стратегія дроблення передбачає визначення окремих ніш для бізнесу й активний їх розвиток.

Найпростіша з цих стратегій - це збільшення обсягів виробництва: компанія просто посилює свою активність. Складнішою стратегією є копіювання, при якій компанії необхідно використати свої навички і досвід на нових ринках. Найрадикальнішою є стратегія дроблення, коли компанія збирає значний обсяг інформації про конкурентів, продукцію й можливості ринку. Та вона також сприяє тому, що дочірні підрозділи займаються окремими специфічними технологіями, товарами, ринками.

Великі компанії, підрозділи яких знаходяться на різних стадіях зростання, можуть застосовувати всі три стратегії одночасно. Однак для більшості компаній, які перебувають на початковому етапі зростання, найкращим способом буде послідовне їх використання або деяке накладання.

Залежно від особливостей конкуренції на ринках покупців і продавців Р.Фатхутдінов виділяє такі види стратегій виробника (рис. 3, табл. 3) [1]:

Поліпсонія

3. Горизонтальна диверсифікація діяльності

6. Концентрація на цільовому сегменті

8. Локальна інноваційна діяльність

9. Системна інноваційна діяльність

Оліго-псонія

2. Локальна диверсифікація діяльності

5. Системна інтеграція діяльності

7. Комплексна диференціація та інтеграція

Варіант зустрічається дуже рідко

Монопсонія

1. Адаптація один до одного

4. Адаптація продавців до покупця

Варіант зустрічається дуже рідко

Варіант зустрічається дуже рідко

Монополія

Олігополія

Монополістична конкуренція

Досконала конкуренція

Р ис. 3. Стратегії підприємства залежно від інтенсивності конкуренції

Таблиця 3. - Особливості й умови застосування стратегій виробників залежно від сили конкуренції на ринках продавців і покупців

Вид стратегії (рис.3)

Особливості стратегії

Умови застосування стратегії

1

2

3

1.

Науково-виробничий потенціал виробника невисокий

Виробник не має фінансових і технічних засобів для переходу на нову продукцію. Тому виробник і споживач вимушені адаптовуватись один до одного

2.

Науково-виробничий потенціал виробника середній. Розширення обсягів продажу за рахунок освоєння нових ринків. Висока норма рентабельності

Наявність у виробника ексклюзивних конкурентних переваг, що дають змогу бути монополістом. У товару відсутні замінники, тому ціни встановлює виробник

3.

Науково-виробничий потенціал виробника високий. Зниження ресурсомісткості не є критерієм управління у виробника. Висока норма рентабельності.

Наявність у виробника ексклюзивних конкурентних переваг, У товару відсутні замінники. Попит на товар перевищує пропозицію. Тому виробник розширює виробництво і освоює нові ринки

4.

Слабка конкуренція між виробниками змушує їх адаптуватися до вимог покупця, підвищуючи якість товару і знижуючи ціну

Неможливість переходу виробника на нові товари через відсутність коштів. Попит на товари невисокий. Споживач встановив хороші контакти з виробниками, тому не докладає зусиль до їх зміни

5.

Наявність кількох виробників і покупців створює на ринку конкуренцію і стимулює підвищення якості га зниження ціни товару. Параметри ринку нестійкі. Посилення й поглиблення інтеграції дає змогу отримати синергічний ефект

Наявність резервів інтеграції зі споживачами постачальниками, по вертикалі й горизонталі, стадіях життєвого циклу товару. Інтеграція - важливий фактор підвищення якості товару і зниження ресурсомісткості. Відсутність у виробника базових цінностей для підвищення конкурентоспроможності товару

6.

Кілька виробників і багато споживачів, що створює серед останніх конкуренцію за володіння товаром і знижує конкуренцію серед виробників. Конкуренція підвищує якість, знижує ціну і норму рентабельності, змушує виробників шукати ефективний ринковий сегмент і концентрувати на ньому зусилля

Значний попит на товар, велика місткість ринку. Наявність

Ринків із різними параметрами за географічним положенням,

цінами на ресурси, що дає змогу виробникам індивідуально концентруватися на різних ринках. Слабка конкуренція на ринку продавців, що стимулює нові інвестиції але не підвищення конкурентоспроможності товарів

7.

Збільшення кількості виробників товару посилює конкуренцію серед них, оскільки виробникам потрібно конкурувати всього за кількох покупців. Виробники вимушені шукати способи підвищення якості, сервісу товару, пристосовуватися до споживачів, диференціювати й інтегрувати діяльність

Наявність "вузьких" місць у товару чи в системі управління у виробника, що гальмують підвищення якості та зниження собівартості товару. Наявність у виробника ексклюзивних базових конкурентних переваг. Відсутність значних перешкод входу на ринок. Достатньо висока норма рентабельності

8.

Подальше збільшення обсягу ринку і кількості покупців посилює конкуренцію серед виробників, що стимулює підвищення якості та зниження ресурсомісткості товару за стадіями життєвого циклу. Стратегія складна, наукомістка і дорога, оскільки вимагає застосування всіх інструментів підвищення конкурентоспроможності об'єктів. Низька норма рентабельності

Відсутність явних "вузьких" місць у товару і його виробника, але недостатня їх конкурентоспроможність. Це змушує виробників шукати нові підходи (наприклад, функціональний, відтворювально-еволюційний) для підвищення конкурентоспроможності. Наявність засобів і ексклюзивних переваг для застосування стратегії

9.

Значна кількість виробників і споживачів - максимальна сила конкуренції. Така стратегія інтегрує всі попередні

Значний незадоволений попит на товари галузі. Перспективність і надійність інвестицій. Високий науково-технічний та інтелектуальний потенціал галузі. Інноваційна активність

Порівняння різних стратегій показує, що із збільшенням конкуренції посилюється інноваційна активність організації. Та потрібно також враховувати, що, крім сили конкуренції, на вибір стратегії впливають й інші чинники - позиція виробника на ринку, його місія, етап життєвого циклу тощо.

Аналіз описаних вище методик формування стратегій підприємства недозволив виділити оптимальної з них. Тому при виборі певного підходу чиметоду доцільно керуватися особливостями конкретної ринкової ситуації, щосклалася, та наявністю інформації.

Висновок

У статті розкрито сутність поняття „стратегія конкурентоспроможності", виділено її місце у системі стратегій підприємства, проаналізовано окремі підходи до формування такої стратегії. Констатовано відсутність єдиного досконалого методу формування стратегії. У подальших дослідженнях доцільно сформувати конкретні рекомендації щодо умов застосування описаних методик і підходів відповідно до різних ринкових ситуацій.

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. 2-е изд. - СПб: Изд-во "Питер", 2002. - 448 с.

  2. Максим'юк Д.А. Управління конкурентоспроможністю: Підручник. – X: Основа, 2004.

3. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навч.посібник. -X: ІНЖЕК, 2004.

4. Портер М. Конкуренция: Уч. пос. - Москва: Изд-во "Вильямс", 2001.

5. Кузьмін О.Є., Горбаль НІ. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. -Львів: Компакт-ЛВ, 2005.

  1. Киндрат А.Г., Волощак Р.П. Управление конкурентоспособностью. - М: Экономика, 2002.

  2. Репин О.О, Репин Л.З., Шухевич О.В. Конкурентоспособность: основные аспекти. - М: Экономика, 2003.

  3. Кузьмук П.П. Конкурентоспособность предприятий: теория и практика. - М.:ПКИ,2000.

9. Колот Р.А., Хрущ П.З., Хойер Дж.В. Стратегии розвития конкурентоспособности. - М: ПКИ, 2000.

10. МатрехинК.К., ГрачевВ.И. Конкурентменеджмент. - М: ПКИ, 1995.

11. Матрехин К.К., Грачев В.И. Управление международной конкурентоспособностью. -М: Зкономика, 2003.

12. Сухорська-Кравець У.Р. Маркетингові стратегії підприємства: Автореф.дис.канд.екон.наук: 08.06.01 /НУ'Львівськаполітехніка". - Львів, 2004.

13. Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders. Reading, Mass.^ Addison Wesley, 1195, p. 31.

14. G. von Krogh, M.A. Cusumano. Three strategies for quick growth management. Sloan Management Review. Winter 2001, Vol. 42, № 2.


 
 

Цікаве