WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства - Реферат

Комутантна (пристосовницька) стратегія переважає під час діяльності в місцевих (локальних) масштабах. Менші підприємства краще пристосовані до задоволення невеликих за обсягом (а іноді короткочасних) потреб конкретного клієнта.

Лише комутанти готові використати кожну можливість для бізнесу, в той час як інші фірми суворо дотримуються свого виробничого профілю. Підвищена гнучкість стає джерелом сили комутантів у конкурентній боротьбі.

Компанії-комутанти з'являються там, де: інші підприємства неефективні; практично немає місця для інших конкурентів; інші фірми не забезпечують достатньо індивідуалізованого підходу до клієнта.

Експлерентна (піонерська) стратегія пов'язана зі створенням нових або радикальним перетворенням старих сегментів ринку. Це не просто вдосконалення товарів і послуг, а ризикований пошук революційних рішень. Прикладом є першопрохідці випуску персональних комп'ютерів („Еппл", „Зеніт", „Осборн" тощо), біотехнології („Джінетек").

Головний чинник сили експлерентів пов'язаний із випередженням у впровадженні принципових нововведень. Така компанія намагається створити новий ринок і одержати вигоди з одноосібної присутності на ньому, хоча, як свідчать дослідження, лише 15 % із нових компаній-експлерентів - успішні.

У чистому вигляді піонерську стратегію використовують рідко через її короткочасну природу. До того моменту, коли вдається досягти вирішальних успіхів, така фірма більше схожа на групу ентузіастів нового напрямку, ніж на комерційне підприємство. А після того, як експлерент подолав труднощі, він переходить до іншого типу стратегії.

Портер [4] пропонує застосовувати такі три основні стратегії підприємства (табл. 1).

Таблиця 1. - Особливості стратегій підприємства, запропонованих М. Портером

Характеристики

Стратегія мінімізації витрат

Стратегія диференціації

Стратегія концентрації

Стратегічна мета

Орієнтація на весь ринок

Орієнтація на весь ринок

Орієнтація на вузьку ринкову нішу

Конкурентна перевага

Витрати виробництва нижчі, ніж у конкурентів

Здатність пропонувати унікальні властивості

Нижчі витрати або унікальні властивості товару в певній ніші

Особливості товару

Якісний базовий товар, обмежений асортимент

Широкий асортимент

Товар, спеціалізований для цієї ніші

Виробництво

Пошук способів зниження витрат без погіршення якості

Пошук можливостей створення додаткової цінності для споживачів

Відповідність потребам ніші

Маркетинг

Виділення тих характеристик товару, що знижують витрати

Створення додаткових властивостей, на які є попит. Встановлення підвищеної ціни для відшкодування витрат

Прив'язка унікальних властивостей до задоволення специфічних потреб у ніші

Підтримка стратегії

Розумні ціни / хороша якість

Концентрація на унікальності, формування репутації, іміджу

Концентрація на сегменті - не розпорошувати зусилля на інші ринки

Слабкі сторони стратегії

- Технологічні зміни обезцінюють досвід та інвестиції

- Повільна реакція на необхідність удосконалення товару через посилення уваги до витрат

- Вища, ніж у конкурентів із низькими витратами, ціна ускладнює збереження прихильності до товару

- Значення диференціації зменшується з перетворенням товару на традиційний

- Істотно вища, ніж у конкурентів із низькими витратами, ціна на спеціалізовані товари

- Відмінності у специфічних вимогах до товару зменшуються

- Конкуренти виходять на ще вужчі підсегменти всередині сегмента

Для визначення взаємозв'язку умов конкуренції, чинників конкурентоспроможності та стратегій конкурентоспроможності підприємства німецький економіст Х.Вільдеман запропонував тест-таблицю (рис.2) [5].

Тип стратегії

Фокусування

Диферентціація

Лідерство у витратах

Особливості ринку

Різноманітність продуктів на ринку

+

++

0

Великий розмір ринку

0

+

++

Темпи зростання ринку

++

+

0

Мінливість попиту

++

++

0

Значення факторів крнкурентоспроможності

Витрати

0

+

++

Сервіс

++

+

0

Якість

+

++

0

Гнучкість

++

++

0

Випередження в нововведеннях

++

++

+

Умовні позначення: ++ - фактор має велике значення для даного типу стратегії, + - середнє значення, 0 - невелике значення

Рис.2. Тест-таблиця Х.Вільдемана.

В роботах М. Трейсі й Ф. Вірсема [13] представлено такі три ціннісні дисципліни, або стратегії - виробничу досконалість, лідерство за товаром і близькість до споживача (табл. 2).

Таблиця 2. - Стратегії підприємства (ціннісні дисципліни) за М. Трейсі й Ф. Вірсема

Ціннісна

дисципліна

Виробнича досконалість

Лідерство за товаром

Близькість до

споживача

Сутність

дисципліни

Якість, низька ціна, доступність

Оригінальність, інновації

Задоволення потреб

споживачів

Основні принципи дисципліни

Акцент на ефективності та скоординованості виробничих

процесів (дешеві, добротні, нескладні товари і послуги)

Оптимізація чи раціоналізація виробничих процесів (використовують стандартні й ефективні виробничі процедури)

Чітке управління – кожен працівник точно знає інструкції та свої обов'язки, - від працівників, очікують відповідності правилам і обов'язкам, - волелюбність і оригінальність не схвалюються, винагороджується робота в командах

Розвиток тісних відносин із постачальниками

Розвиток і підтримка інтегрованих, надійних і швидкодійних інформаційних систем та інших технологій, що дають змогу підвищувати ефективність діяльності й удосконалювати управління

Нетерпимість до втрат і заохочення ефективності

Надання стандартних базових послуг споживачам наїх першу) вимогу

Управляють підприємством так, щоб забезпечувати однаковий обсяг робіт упродовж дня, тижня, року. Піки і спади попиту на товар вважають проблемами

- Акцент на винаходах, розвитку товарів

Децентралізовані, змінювані в міру необхідності та для розв'язання конкретних завдань, підприємницькі структури. Персонал

поділяють на мегафункціональні команди чи кластери

- Винятковий творчий потенціал і швидкість комерціалізації ідей. Ці компанії компетентні в запуску нових продуктів

- Поетапна організація роботи з чітко визначеною метою кожної стадії, термінами

- Організація виробничих процесів для забезпечення їх швидкості, скорочення циклів виробництва

- Швидкість прийняття рішень}

- Експерименти у сфері оплати праці, використання ідей маловідомих розробників

- Генерування безлічі концепцій нових продуктів із подальшим скороченням портфеля проектів і збереженням успішніших

- Розвиток довгострокових відносин зі споживачами. Перші операції з новими клієнтами можуть не давати прибутку, а розглядаються як інвестиції в довгострокові відносини

- Глибоке розуміння діяльності клієнтів. Створення інформаційних систем, що містять детальні відомості про клієнтів

- Послідовне надання клієнтам більшого, ніж вони очікують

- Адаптація товарів і послуг ДО ВИМОГ КЛІЄНТІВ

- Як правило, відмова від продажу модних і нових товарів та забезпечення споживачів випробуваними товарами, що адаптовані до конкретних потреб

- Робота з клієнтами і подальше управління реалізацією прийнятих рішень

- Ухвалення більшості рішень делеговане працівникам, що безпосередньо контактують із клієнтами. Девіз цих компаній: "Клієнт повинен бути задоволеним"

Істотно відмінним від попередніх є підхід до формування стратегій підприємства Г. Крофа і М. Кусумано [14]. Автори пропонують три основні стратегії: збільшення обсягів виробництва (так звана стратегія "scaling"), копіювання ("duplication") і дроблення ("granulation"). На відміну від Портера, Трейсі та Вірсема, автори вважають, що не існує якоїсь однієї оптимальної стратегії, а може бути задіяно кілька стратегій одночасно.

Стратегія збільшення обсягів виробництваробить акцент на конкретному товарі, технології чи сегменті ринку. Компанія удосконалює розробку товарів, розширяє виробництво і підсилює інтенсивність маркетингу, щоб залучити нові групи покупців зі схожими потребами. Вона повинна збільшити можливості виробництва і розширити корпоративну інфраструктуру.


 
 

Цікаве