WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Виробничі кооперативи - Курсова робота

Виробничі кооперативи - Курсова робота

відповідні повноваження. Ці повноваження за рішенням зборів можна закріпити в статуті кооперативу, зробивши нихпостійними.
Таким чином, після створення кооперативу буде поступово відбуватися розподіл повноважень між органами керування кооперативу з наступним закріпленням їхній за відповідним органом у статуті кооперативу. Цей процес займе порівняно тривалий час, а не розподіливши повноваження між органами керування кооперативу, неможливо буде здійснювати його виробничі, господарську й іншу діяльності. Тому вже при утворенні кооперативу в його статуті повинні бути визначені, хоча і не остаточно, повноваження його органів керування.
Границі компетенції збора визначаються не тільки тим, що те або інші повноваження Законом і статутом кооперативу віднесені до компетенції інших органів керування кооперативу. Членам кооперативу варто мати на увазі, що границі компетенції збора визначаються також тим, що воно не вправі скасовувати або коректувати рішення наглядацької ради і виконавчого органа кооперативу - голови кооперативу і правління, прийняті ними відповідно до наданого їм Законом і статутом кооперативу повноваженнями й у рамках діючого законодавства.
Наприклад, пропозиції про внесення змін у статут кооперативу, прийомі до членів кооперативу і про виключення з членів кооперативу, обранні ревізійної комісії, припиненні повноважень її членів повинні вноситися наглядацькою радою. У свою чергу, пропозиції про твердження річних звітів і бухгалтерських балансів, розподілі прибутку і збитків, використанні фондів кооперативу повинні вноситися правлінням.
Збори, схваливши пропозицію, внесена на його розгляд відповідним органом керування, приймає тим самим на себе відповідальність за його результати. Після того, як рішення прийняте, наглядацька рада, інший орган керування, залишається як би осторонь від такої відповідальності.
З метою забезпечення винесення на збори добре і всебічно підготовлених пропозицій, доцільно, регламентувати також порядок підготовки проектів рішень збори. У самому загальному виді такий порядок полягає в тім, що проекти рішень по визначеному колу питань підготовляються наглядацькою радою за участю, обліком думки, правління і голову кооперативу.
Якщо ж на збори виноситься не погоджене рішення, то правління, голова кооперативу повинен дати письмовий висновок з обґрунтуванням своєї позиції, мати можливість виразити свою думку по даному питанню.
Відповідно і при підготовці проектів рішень правлінням, головою кооперативу, наглядацька рада повинна мати можливість висловити думку по визначеному колу питань або, навіть, взяти участь у проведеній роботі.
У кооперативі проводиться два види зборів. По-перше, кооператив зобов'язаний щорічно проводити, так звані, чергові загальні збори членів кооперативу. Основна мета проведення чергових зборів - твердження річного звіту, рахунка прибутків і збитків, бухгалтерського балансу, висновку ревізійної комісії (ревізора) кооперативу, аудитора, розподіл прибутку і збитків кооперативу. На чергових зборах можуть також розглядатися й інші питання. Чергові збори скликаються правлінням, а якщо його немає - головою кооперативу за власною ініціативою, але в зазначений вище термін.
Інший вид зборів - позачергові загальні збори членів кооперативу. Проведення таких зборів не зв'язано з якими-небудь визначеними термінами і питаннями порядку денного. Такі збори скликаються правлінням (головою) кооперативу в зв'язку з :
- рішенням наглядацької ради кооперативу;
- вимозі ревізійної комісії (ревізора) кооперативу;
- вимозі не менш чим десяти відсотків загального числа членів кооперативу.
Скликання позачергових зборів за рішенням наглядацької ради, вимозі ревізійної комісії (ревізора) або за вимогою членів кооперативу повинний бути здійснений правлінням (головою) кооперативу протягом двадцяти днів із дня, коли така вимога була заявлена, або з дня надходження рішення наглядацької ради. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.
Як видно, порядок скликання збори викладені вкрай лаконічно. Він складається з окремих фрагментів дій, і не дає повного представлення про те, як скликаються збори. Тому правлінню (голові), іншим органам кооперативу, а також членам кооперативу надається практично повна воля вибирати за своїм розсудом форми і способи скликання збори. Кожна з цих сторін, скликаючи збори, буде діяти, виходячи зі своїх представлень, а не з загальноприйнятого, враховуючого права й інтереси всіх членів кооперативу, порядку скликання збори.
Тому зборам необхідно затвердити кваліфікованою більшістю голосів локальний нормативний (обов'язковий для дотримання всіма членами кооперативу) акт кооперативу - Положення про порядок скликання, проведення і прийняття рішень загальними зборами членів кооперативу. У відповіді на дійсне питання ми викладемо порядок скликання збор, заснований на наявному досвіді роботи багатьох комерційних приватних організацій, у тому числі і виробничих кооперативах.
Прийнявши рішення про проведення зборів, правління (голова) кооперативу, інші органи або члени кооперативу, що скликають збори, визначають:
- дату, місце і час проведення збори;
- порядок денний збори;
- порядок повідомлення членам кооперативу про проведення зборів;
- перелік інформації (матеріалів), наданої учасникам зборів перед зборами;
- форму і текст бюлетеня, якщо передбачається таємне голосування.
Одночасно ініціаторами проведення зборів проводиться підготовча робота: організація і розробка проектів документів, що виносяться на збори, підготовка пропозицій по складу секретаріату збори, лічильної комісії, складання тексту і розмноження бюлетенів для голосування і т.п. Що стосується президії зборів, то він, як правило, не обирається, а збори ведуть голова кооперативу, якщо збори скликані їм або правлінням. Якщо ж збори скликані за рішенням наглядацької ради - його веде голова ради.
Не можна залишити без уваги і таке важливе питання - як реєстрація учасників збори. Вона проводиться з двоякою метою:
підрахувати кількість членів кооперативу, щоб визначити,
чи мається кворум, достатній для проведення зборів. Як відомо, збори правомочні приймати рішення, якщо в ньому бере участь більш 50% загального числа членів кооперативу;
- виключити можливість участі в зборах осіб, що не є на день його проведення членами кооперативу.
Нормальна робота зборів багато в чому залежить від того, наскільки чітко заздалегідь пророблена організація його проведення, налагоджені розуміння і взаємодія ведучі збори, секретаріату, рахункової і ревізійної комісії й учасників зборів. У самому загальному виді задача, що коштує перед організаторами зборів, полягає в тім, щоб заздалегідь продумати і запланувати порядок його ведення, що дозволить ведучі збори, його секретаріатові, лічильній

 
 

Цікаве

Загрузка...