WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Виробничі кооперативи - Курсова робота

Виробничі кооперативи - Курсова робота

кооперативу, що його член зможе одержати при виході з кооперативу або його ліквідації. Наявність у майнікооперативу паїв його членів не перетворює власність кооперативу в загальну часткову, тому що власником залишається кооператив як юридичну особу. Але все-таки не можна не визнати наявність протиріччя між положеннями ЦК про те, що власником майна юридичної особи є воно саме, і правилом про розподіл майна кооперативу на паї членів.
Зараз важко сказати, чим керувався законодавець, уводячи дані правові норми в регулювання діяльності виробничих кооперативів і який аналог був покладений в основу цього рішення. У всякому разі, подібного роду норм немає ні в німецькому, ні у французькому, ні в італійському законодавстві. Між членами кооперативу поділяється тільки прибуток, а не все його майно. У ряді країн (наприклад, у Франції) існує правило, по якому навіть після ліквідації кооперативу майно, що залишилося, передається об'єднанням кооперативів іншому кооперативові, але не поділяється між членами. Таке правило передбачене спеціально для збереження кооперативного сектора економіки в явно не соціалістичній країні. Наш законодавець пішов по іншому шляху, зобов'язавши кооператив поділяти між членами все майно (у тому числі основні й оборотні фонди), тим самим позбавивши кооператив стійкості його майнової бази.
У законі не сказано, як на практиці поділяти майно, надавши можливість вирішити це зовсім не просте питання самим кооперативам, багато хто з яких не розуміють як можна поділити досить рухливі оборотні кошти. На практиці виникало питання, а як бути з новими членами кооперативу, що ще не уклали свою працю або фінанси в множення майна кооперативу. Напевно, у статуті можна передбачити, що новий член здобуває право на включення в його пай відповідної частини майна кооперативу після закінчення якогось періоду після його прийняття, а його член, що бере участь у діяльності особистою працею, - також роботи в кооперативі. Пай може бути переданий іншому членові або громадянинові, що не є членом кооперативу, якщо така можливість передбачена статутом. У цьому випадку члени кооперативу користуються переважним правом покупки паю (його частини). Передача паю в повному обсязі спричиняє припинення членства в ньому. Громадянин, що придбали пай (його частина), при його бажанні приймається в члени кооперативу.
У статуті корисно передбачити також, що збільшення розміру паю члена кооперативу за рахунок передачі йому паю (його частини) іншим членом, здійснюється після твердження річного звіту і балансу кооперативу, а пай (його частина), переданий членом кооперативу громадянинові, що не є його членом у випадку вступу цього громадянина в кооператив, розглядається як його пайовий внесок (частина пайового внеску, якщо пай менше розміру пайового внеску).
Звертання стягнення на пай члена кооперативу по його особистих боргах допускається лише при відсутності в такого члена кооперативу іншого майна для покриття його боргів і після твердження річного звіту кооперативу і його балансу за рік.
2.3.Керування у виробничому кооперативі.
Система керування виробничою й іншою діяльністю в кооперативі зовні дуже схожа з передбаченої Цивільним кодексом України для комерційних організацій.
Органи керування кооперативу поділяються на:
- представницький - загальні збори всіх членів кооперативу, власників його паїв, що є вищим органом керування кооперативом;
- контрольний - наглядацька рада, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органа (органів) кооперативу і виконуючого іншого повноваження, покладені на нього статутом кооперативу. Наглядацька рада може бути створена, а може бути і не створена. В останньому випадку виконавчі органи кооперативу будуть практично безконтрольні, що може привести до негативного для кооперативу, отже і для всіх його членів, наслідкам. Тому наглядацька рада в кооперативі обов'язково варто створити;
- виконавчий - правління і (або) голова кооперативу, що організують і керують виробничо-господарською діяльністю кооперативу.
Вищим органом керування кооперативу є загальні збори його учасників.
Відповідно до си. 15 до компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:
ў затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу;
ў утворення органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, інших органів кооперативу;
ў заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;
ў затвердження порядку розподілу доходу кооперативу;
визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;
ў визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу;
ў визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу;
ў затвердження річного звіту і балансу кооперативу;
ў затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства;
ў прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном;
ў утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;
ў прийняття рішень про вступ кооперативу до кооперативних об'єднань;
ў прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
Статутом кооперативу до виняткової компетенції зборів можуть бути віднесені й інші питання його діяльності. Такі, як твердження аудитора кооперативу, порядок ведення збори, утворення його лічильної комісії; висновок кооперативом великих угод і угод, у здійсненні яких мається зацікавленість; твердження рахунка прибутків і збитків кооперативу; зменшення розміру пайового фонду.
Збори також вправі розглядати і приймати рішення по будь-якому питанню утворення і діяльності кооперативу.
Збори є вищим органом керування кооперативу. Однак це не означає і не може означати, що його компетенція безмежна. Границі його компетенції визначені вже тим, що перераховано питання, віднесені до його виняткової компетенції. Зміст такого перерахування питань полягає тільки в тім, що інші органи керування не вправі приймати по них рішення.
Якщо ж у статуті кооперативу коло питань, віднесених до виняткової компетенції зборів, буде розширений, це буде означати тільки те, що розширено границі його компетенції.
До питань, заради рішення яких нема рації скликати збори, можна віднести, зокрема, питання про використання фондів кооперативу. Так, чергові збори можуть прийняти рішення про напрямок частини засобів резервного фонду на погашення збитків кооперативу, що утворилися за підсумками фінансового року.
Якщо ж виникне необхідність використовувати частину засобів резервного фонду протягом року, то для цього не потрібно буде скликати збори за умови, що наглядацька рада одержить від зборів

 
 

Цікаве

Загрузка...