WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Виробничі кооперативи - Курсова робота

Виробничі кооперативи - Курсова робота

Закону "Про кооперацію" для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу загальні збори його членів обирає складревізійної комісії. Члени ревізійної комісії (ревізор) кооперативу не можуть одночасно бути членами наглядацької ради і правління суспільства. Природно, що голова кооперативу не може бути членом комісії або ревізором, і навпаки.
Ревізійна комісія (ревізор) кооперативу:
- здійснює перевірку фінансового стану кооперативу за підсумками роботи за фінансовий рік;
- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності кооперативу з доручення загальних зборів членів кооперативу; наглядацької ради кооперативу; за вимогою не менш чим десяти відсотків членів кооперативу; за власною ініціативою.
Комісія представляє результати своєї перевірки загальним зборам членів кооперативу, його наглядацькій раді. Члени комісії (ревізор) вправі жадати від посадових осіб кооперативу надання необхідних для перевірки документів.
За підсумками перевірок комісія складає висновок, у якому повинно утримуватися:
- підтвердження вірогідності даних, що утримуються в звітах і інших фінансових документах кооперативу;
- інформацію про факти порушення встановлених правовими актами Російської Федерації порядку ведення бухгалтерського обліку і представлення фінансової звітності, а також правових актів Російської Федерації при здійсненні фінансово-господарської діяльності.
Компетенція комісії з питань, не передбаченим Законом, визначається статутом кооперативу, тобто кооператив вправі неї розширити, поставивши перед нею додаткові задачі
Для перевірки фінансово-господарської діяльності і підтвердження фінансової звітності кооперативу виконавчі органи кооперативу можуть залучати зовнішніх аудиторів з числа осіб, що володіють правом на здійснення такої діяльності.
Перевірка фінансово-господарської діяльності кооперативу аудиторами здійснюється також за рішенням наглядацької ради кооперативу або за вимогою не менш чим десяти відсотків членів кооперативу. В останньому випадку послуги аудитора оплачуються членами кооперативу, що зажадали такої перевірки.
Аудиторська діяльність регламентується Державним законом від 22.04.1993 р. №3126-ХІІ "Про аудиторську діяльність". Аудиторська діяльність (аудит) являє собою підприємницьку діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжно-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог підприємства, а також надання інших аудиторських послуг.
Кооператив, фінансово-господарську діяльність якого перевіряє аудитор (аудиторська фірма), має право одержувати від нього вичерпну інформацію про вимоги законодавства, що стосується проведення аудиторської перевірки, правах і обов'язках сторін - кооперативу й аудитора, а після ознайомлення з висновком аудитора (аудиторської фірми) - про нормативні акти, на яких ґрунтуються зауваження і висновки аудитора (аудиторської фірми), що зобов'язані надавати кооперативові цю інформацію.
Для того, щоб створити аудиторам необхідні умови для роботи в кооперативі, його працівникам необхідно знати їхнього права. Аудитор (аудиторська фірма) має право:
- самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки, виходячи з вимог нормативних актів Російської Федерації, а також конкретних умов договору з кооперативом;
- перевіряти в кооперативу в повному обсязі документацію про фінансово-господарську діяльність, наявність грошових сум, цінних паперів, матеріальних цінностей, одержувати роз'яснення по виниклих питаннях і додаткові зведення, необхідні для аудиторської перевірки;
- одержувати по письмовому запиті необхідну для здійснення аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб;
- залучати на договірній основі до участі в аудиторській перевірці аудиторів, що працюють самостійно або в інших аудиторських фірмах, а також інших фахівців;
- відмовитися від проведення аудиторської перевірки у випадку не надання кооперативом необхідної документації.
C своєї сторони керівники й інші посадові особи кооперативу, що перевіряється, зобов'язані:
- створювати аудиторові (аудиторській фірмі) умови для своєчасного і повного проведення аудиторської перевірки, надавати всю документацію, необхідну для її проведення, а також давати по запиті аудитора роз'яснення і пояснення в усній і письмовій формі;
- оперативно усувати виявлені аудиторською перевіркою порушення ведення бухгалтерського обліку і складання бухгалтерської (фінансової) звітності.
Результатом аудиторської перевірки є висновок аудитора (аудиторської фірми), - документ, що має юридичне значення для всіх юридичних і фізичних осіб, органів державної влади і керування, органів місцевого самоврядування і судових органів. Висновок повинний складатися з трьох частин - вступної, аналітичноі підсумкової.
Кожна сторінка аудиторського висновку підписується аудитором, що проводив перевірку, і завіряється його особистою печаткою. При проведенні перевірки аудиторською фірмою аудиторський висновок, крім того, підписується в цілому керівником аудиторської фірми або уповноваженим їм іншою посадовою особою фірми і завіряється печаткою фірми. Кооператив зобов'язаний надавати зацікавленим особам тільки підсумкову частину аудиторського висновку.
2.5.Відповідальність членів виробничого кооперативу.
Кооператив відповідає за своїми обов'язками всім майном, власником якого він є. Установлено також, що кооператив не відповідає по боргах його членів. У той же час члени кооперативу несуть по боргах кооперативу субсидіарну відповідальність, тобто вони покривають борги кооперативу при відсутності в ньому коштів і майна. У цьому випадку члени кооперативу зобов'язані компенсувати відсутню частину боргу (або весь борг) за рахунок своїх власних засобів. Наявність субсидіарної відповідальності насторожує людей при виборі організаційної форми своєї майбутньої діяльності.
Відповідно до статті 8 Закону "Про кооперацію" у статуті повинні бути визначені розмір і умови субсидіарної відповідальності членів кооперативу по його боргах. Що стосується розміру відповідальності, то такий запис означає, що самі загальні збори членів кооперативу, повинні вирішити, яку суму в нього внести. Закон відносить рішення цього питання до компетенції зборів, що затверджує статут або зміни, що вносять у його.
У свою чергу, Закон "Про кооперацію" взагалі не зробив ніякого застереження у відношенні величини субсидіарної відповідальності членів кооперативів, не позначив її нижньої границі. У той же час, це питання великої важливості. У визначеній ситуації членам кооперативу, може бути, прийдеться вирішувати: або поступитися частиною власних засобів, або ж кооператив буде оголошений банкрутом, а його майно буде розпродане для того, щоб погасити його борги.
У цьому випадку члени кооперативу втратять усе майно, що належить кооперативові на праві власності,

 
 

Цікаве

Загрузка...