WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Шляхи удосконалення форм і методів навчання незайнятого населення підприємницькій діяльності - Реферат

Шляхи удосконалення форм і методів навчання незайнятого населення підприємницькій діяльності - Реферат

Допомагаючи нашим клієнтам стати на підприємницькі рейки , спеціалісти завжди радять провадити своєрідне маркетингове дослідження сфери майбутньої діяльності. Відтак , визначивши для себе ту чи іншу нішу, радять добре продумати свій план роботи, підкріпити теоретичний задум практичним рішенням. Значною мірою цьому сприяють запроваджені центром зайнятості семінари на тему самозайнятості, під час яких ознайомлюються безробітні з основами підприємницької діяльності, сутністю та змістом бізнес-планування, про методи і форми малого бізнесу .

Робота щодо сприяння самозайнятості населення у Жидачівському центрі зайнятості провадиться безперервно. Для майбутніх підприємців з числа безробітних постійно організовуються семінари по самозайнятості , Громадський центр самозайнятості та центр "Жінка для жінки" при Львівському обласному центрі зайнятості часто проводить тренінги "Лідерство як перший етап самозайнятості ", "Як організувати власну справу", "Бізнес – справа жіноча". Працівники центру зайнятості разом з згаданими центрами самозайнятості надають консультативну та практичну допомогу при складанні бізнес-плану. Звичайно, захист бізнес-плану – це лише початок. Який буде бізнес – покаже життя. Але головне – у людей є мета, і з'явилася можливість впровадити її у реальність.

Розділ ІV. Програми підтримки самозайнятості та підприємницької діяльності в зарубіжних країнах.

Заснування власної справи колишніми безробітними набуває поступового поширення. Такий напрям активної підтримки є відносно новим.Тому досвід зарубіжних країн з питань сприяння розвитку самостійної зайнятості та підприємницької діяльності серед безробітних представляє інтерес для України.

Спеціальні програми підтримки самостійної зайнятості з-поміж безробітних розробляються в Австралії, Канаді, Данії, Франції, Ірландії, Нідерландах, Великій Британії та США. Найтривалішою стала французька програма ( 1979 р. ) з чисельністю охоплених нею у 1992 р. понад 49 тис. осіб. Відносно чисельні групи учасників у рамках спеціальних програм спостерігались протягом середини 90-х років у Великій Британії (40,5 тис. осіб ) і Німеччині ( 31,4 тис.осіб ).

Питома вага безробітних, які беруть участь в програмах підтримки самостійної зайнятості , у загальній чисельності безробітних є незначна . Так, у США ( штат Вашингтон ) вона становить 4,5 % , у штаті Массачусетс – 2,4, Ірландії – 2,6, Данії та Великобританії – по 2,1 Франції – 1,9, Австрії – 0,4 %.

Із загального обсягу витрат на регулювання становища на ринку праці та виплату допомоги в разі безробіття на заходи й програми самостійної зайнятості спрямовуються лише 5-6 %. Так, на початку 90-х років цей показник у Данії був 1,5 %, Франції – менше 1, Німеччині – 0,3, Ірландії – 0,4, Великобританії—1,6 %. Водночас у Греції він становив майже 5 , а в Іспанії – 5,9 %.

Умови включення громадян до програм підтримки самостійної зайнятості.

Претендент на включення до згаданих програм має відповідати певним вимогам, а саме:

  • Одержувач допомоги для започаткування власної справи повинен зареєструватися в місцевому бюро з працевлаштування та мати право на допомогу в разі безробіття. Виняток складають Великобританія , де до програми можуть бути включені безробітні , які з певних причин не одержують допомоги в разі безробіття.

  • Термін безробіття є найважливішим показником. Скажімо, у США до програми включаються лише безробітні , які нещодавно втратили робоче місце. В Данії учасник програми саозайнятості повинен мати стаж безробітного не менше п"яти місяців з останніх восьми; у Німеччині – 4 тижня, Ірландії – 13 тижнів , Великобританії – 6. Однак цей термін постійно скорочується. А в Австралії , Канаді та Нідерландах термін вимушеної трудової пасивності до уваги не береться.

  • Вік, освіта, досвід офіційно не є перешкодою для включення до спеціальних програм. Виняток становить Данія, де учасникам не повинно бути менше 25 років.

  • Додатковими умовами може бути фінансова участь претендента в бізнесі та зайнятість повний робочий час на новому підприємстві. В Канаді особиста частка в майбутньому бізнесі має становити не менше 25 % сукупного капіталу. У Великобританії учасник програми у своєму розпорядженні повинен мати не менше 1 тис. фунтів, які він може вкласти в новий бізнес, але не обов"язково вкладає. У Нідерландах безробітний мусить спочатку звернутися за кредитом до фінансових органів, і лише одержавши там відмову — до органів, які займаються реалізацією підтримки самозайнятості.

Допомога для започаткування бізнесу для безробітних надається замість допомоги в разі безробіття і може мати форму одноразових, періодичних виплат або комбіновану.

Окрім допомоги , учасники програм мають право на деякі фінансові пільги. Так, у Франції створені безробітними підприємства звільняються від виплат соціальних податків терміном шість місяців; у Німеччині їм надається податкова пільга в розмірі третини податку на соціальне страхування;в Канаді застосовується практика соціальної допомоги для покриття витрат на утриманців, транспорт. У Нідерландах передбачено пільгові правила на одержання кредитів для дрібних підприємців.

За попередніми підрахунками на одного учасника програм підтримки самозайнятості в Німеччині витрачається найменше – 2000 дол.США за терміну дії програми 13 тижнів, а найбільше – у Нідерландах – 19000дол. США і терміном дії програми 40 тижнів. В Австралії на одного учасника витрачалось 10700 , у Канаді – 7000 дол. (з урахуванням адміністративних витрат ); у Данії ці витрати становили 13500, Франції— 4400, Ірландії – 6600, Великобританії – 5300 дол. США. У штатах Вашингтон і Массачусетс на одного учасника припадало відповідно 5400 і 6700 дол.

Така практика сприяння підтримки самостійної зайнятості існує в розвинутих країнах. Звісно, запозичити досвід цих держав для України неможливо через різні соціально-економічні , правові й інші умови. Варто зауважити й про різний рівень свідомості та відповідальності безробітних, які бажають започаткувати власну справу.

Висновки.

Нині на розвиток малого бізнесу та самозайнятість покладають великі сподівання . В теперішніх умовах розвиток підпримництва має сприяти якісним змінам в структурі економіки України , зниженню рівня безробіття та соціальної напруженності в суспільстві, підвищення рівня доходів населення, насиченню ринку якісними вітчизняними товарами й послугами. Особливо це стосується виробництва сільськогосподарської продукції, продовольчих і непродовольчих товарів народного споживання, будівництва, надання виробничих, комунальних і побутових послуг.

Створення умов для розвитку підприємництва є одним із головних принципів державної політики зайнятості населення України. Із понад мільйона нових робочих місць, які планується створити в Україні до 2004 року згідно з Програмою зайнятості населення, більше половини – за рахунок самостійної зайнятості та підприємницької діяльності.

Тому, особливої актуальності серед безробітних набувають питання розвитку підприємництва і самостійної зайнятості. Спеціалісти Жидачівського центру зайнятості максимально заохочують безробітних громадян до організації та відкриття власної справи. Тут постійно надаються консультації різного роду, щодо основ заснування підприємницької діяльності, складання бізнес-планів ; проводиться професійна діагностика для виявлення можливостей їхньої ефективної діяльності як майбутніх підприємців; ряд інших семінарів по самозайнятості.

Наприкінець, варто зауважити , що розвиток підприємництва в державі , особливо серед безробітних, значною мірою залежить від соціально-економічних, політичних умов, фінансової та податкової політики. Лише за створення сприятливих умов для розвитку підприємництва цей напрям активної політики зайнятості виступатиме одним із важелів для вирішення проблем безробіття.

2


 
 

Цікаве

Загрузка...