WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Малі підприємства як основа формування середнього класу в Україні - Реферат

Малі підприємства як основа формування середнього класу в Україні - Реферат

Реферат на тему:

Малі підприємства як основа формування середнього класу в Україні

Середній клас є органічною складовою розбудови демократичної держави, фундаментом і соціальною базою в економічно розвинутих країнах світу. Саме середній клас у світі завжди був і є надійною опорою ринково-демократичних перетворень, як головна і переважаюча частина громадянського суспільства, характерними ознаками якого мають бути політична рівність, громадська спільність і юридична свобода.

Як показує нам світовий досвід, основою формування середнього класу в будь - якій країні є малі і середні підприємства.

Після проголошення незалежності української держави, мале підприємництво в Україні набирає дедалі більших темпів розвитку, проникає у різні сфери економічної діяльності. Зростає його вплив на ринок праці, знижуючи на ньому відповідну соціальну напругу, у 2005 році 20,2% працездатного населення України працювало найманими працівниками в малих підприємствах. Зростає питома вага підприємництва в економіці і житті людей, оскільки сприяє самовизначенню людської особистості та привабливості соціального статусу, створює фундамент для поширення масштабів середнього класу.

Як засвідчують численні приклади, малий бізнес в Україні з самого початку його становлення відіграє важливу роль у закріпленні ринкової економіки як найбільш масової форми, яка швидко реагує на кон'юнктуру ринку. Вплив малого бізнесу на економічний розвиток визнаний в усьому світі. Зокрема, у країнах з розвинутою ринковою економікою частка підприємств малого бізнесу досягає понад 90% усіх підприємств, забезпечуючи до 60% валового національного продукту.

Економічна наука приділяє значну увагу феномену малого бізнесу, який не тільки є гнучкою формою до ринкових змін, але сприяє недопущенню монополізації на таких ринках, як ринок послуг та торгівлі. Крім того, він сприяє зайнятості населення, підвищенню рівня продуктивної зайнятості і платоспроможності населення. Тим самим сприяє прискоренню грошового обігу в економічному обороті, пожвавлює міжнародні економічні стосунки.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції за цей період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

В сучасній економіці України малий бізнес послідовно набирає своєї ваги та привертає до себе увагу. Починаючи з самого початку становлення нової української держави малий та середній бізнес все активніше включається в різні сфери економіки.

Слід відзначити, що мале підприємництво в Україні з початку 90-х років минулого тисячоліття набирало все більших темпів розвитку. В 1991 році налічувалось більше 47000 малих підприємств. Вже у 1995 їх кількість збільшилась у два рази. На межі тисячоліть, у 2000 році малих підприємств налічувалось 217930. Така позитивна динаміка існує й на сьогоднішній день.

Малі підприємства, незважаючи на досить значну кількість та зростаючу частку найманих працівників, поступово зменшують частку продукції у загальних обсягах виробництва продукції (робіт, послуг). В цілому по Україні ця частка за останні п'ять років скоротилася з 11,3 до 7,3%, Особливо це відбулося по таких регіонах, як Волинська (з 12,5 до 5,5%), Донецька (8,5 до 4,4%), Київська (14,0 до 9,2%), Луганська (8,1 до 4,3%) області, м. Київ (з 20,3 до 6,8%). Але у більшості областей проходило збільшення частки продукції малих підприємств у загальних обсягах виробництва продукції (робіт, послуг). Зокрема, у Чернівецькій, Тернопільській, Сумській областях та інших.

За формами власності найбільший обсяг продукції (70,9%) припадає на малі підприємства з колективною формою власності, потім - з приватною формою власності (22,0%). Ці дві форми власності зберігають свої провідні позиції у виробництві майже всі роки. Але фінансові результати їхньої діяльності свідчать про наявні недосконалості ведення такої господарської форми. За галузями найбільш збитковими були малі підприємства промислової спеціалізації. На їх долю припадала половина всіх фінансових збитків. Друге місце посідали малі підприємства сільського господарства, мисливства та лісового господарства. За останні роки неефективно спрацювали малі підприємства оптової та роздрібної торгівлі, торгівлі, послуг з ремонту. На фінансові результати малих підприємств впливає багато факторів, але, мабуть, головними з них можна назвати фактори нестійкості законодавчого регулювання.

Дослідження показують, що підприємництво та самостійна зайнятість серед досліджених займає значну частку серед груп в середньому класі. Наприклад, частка групи, які включені в середній клас, займаються підприємництвом, починали свою справу та відносяться до власників, одержують прибуток серед членів сім'ї від підприємницької діяльності дорівнює 61%. Частка середнього класу в групі підприємців перевищує 80%, серед тих хто починав справу - 53%, в сім'ях, що одержують доходи від підприємницької діяльності, середній клас дорівнює 60%.

Таким чином, підприємницька діяльність малих чи середніх форм господарських структур має значні потенції становлення середнього класу в Україні.

Малий і середній бізнес як потенційне джерело формування середнього класу, постає гарантом економічного розвитку і соціальної стабільності суспільства. Мале і середнє підприємництво об'єднує ті групи українського суспільства, які володіють найбільш соціально-діяльним потенціалом і більше інших зацікавлені в лібералізації суспільних відносин.

Література:

1. І.К. Бондар - Підприємництво в Україні як економічна основа становлення середнього класу. - Формування ринкових відносин в Україні #3(34)/2004

2. В.В. Овчаренко - Мале підприємництво в контексті інституціоналізації середнього класу в трансформаційній економіці України. - Економіка, Фінанси, Право, 7'2007


 
 

Цікаве

Загрузка...