WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості малого підприємництва в Україні - Реферат

Особливості малого підприємництва в Україні - Реферат

Реферат на тему:

Особливості малого підприємництва в Україні

У структурі сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються мале, середнє та велике підприємництво. Але на відміну від двох останніх, мале підприємництво є вихідним, найбільш численним, а тому і найбільш поширеним сектором економіки.

Мале підприємництво - це самостійна, систематична, ініціативна господарська діяльність малих підприємств та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на власний ризик з метою отримання прибутку.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний фінансовий рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні. [2, ст.38-42]

Основними нормативно-правовими документами, які регламентують підприємницьку діяльність є: Конституція України, Закони України "Про підприємництво", "Про власність", "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про селянське (фермерське) господарство", "Про обмеження підприємницької діяльності", "Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності", "Про державну політику малого підприємництва" та інші [1, ст.34-40], а з 2000 року і до сьогодення підприємницька діяльність регламентується Господарським кодексом.

Великою мірою роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі місця і поглинають надлишкову робочу силу.

Важлива роль малого підприємництва полягає і в тому, що воно виступає інвестором вітчизняної економіки[3, ст.56-57]. За підсумками 2006 року зберігається тенденція до зростання сектору малого підприємництва, але його темпи уповільнюються щороку. Недостатніми стосовно вимог структурно-інноваційної стратегії економіки України залишаються основні індикатори рівня розвитку малого бізнесу: кількість малих підприємств на 10 тис. населення (57 од. проти 300-500 у розвинених країнах), обсяг виробленої продукції (7,7% проти - 50-60%), кількість зайнятого у малому бізнесі населення (7,2 проти 60-80%).

Щодо інвестиційної діяльності малих підприємств: спостерігається постійне збільшення обсягу валових капітальних інвестицій. Головний приріст забезпечили: з боку матеріальних активів капіталовкладення у раніше наявні основні засоби (приріст становив майже 300%) та у будівництво (85%), а також істотно зросли інвестиції у нематеріальні активи (294,5%).

У цілому по Україні кількість малих підприємств, що у 2006 році здійснювали валові капітальні інвестиції, становила 54262 од. І хоча цей показник становить лише 19,9% від усього масиву діючих малих підприємств, він зріс на 17,2% порівняно з аналогічним періодом 2005 року.

Зростання інвестиційного активності продемонстрували абсолютно усі регіони України. Так, за показниками приросту малих підприємств, що здійснювали інвестиційну діяльність у 2006 році лідирують Миколаївська область (38,6% приросту), Житомирська (29,9%), Кіровоградська (29,2%), Сумська (29,1%), Донецька (27,1%), Черкаська (26,0%), Чернівецька (26,2%), Чернігівська (25,9%). У цьому списку відсутні традиційно активні у підприємницькому та інвестиційному аспекті області України (за винятком Донецької). Очевидно, що це свідчить про значне пожвавлення слабких регіонів, про активізацію й розвиток інвестиційної інфраструктури, поліпшення інвестиційного клімату, адже потенціал зростання інвестиційного ринку у цих регіонах доволі значний і, як виявляється, ще не вичерпаний[4, ст.32-34].

На українському ринку серйозно кредитують малий бізнес Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, фонд "Євразія".

Працюючи з іноземною валютою, вітчизняні банки розвивають власні кредитні лінії для малого бізнесу. Великі банки кредитують за рахунок власних коштів, поступово відмовляючись від ресурсів іноземних кредитних ліній. Відрізняються кредитні лінії ЄБРР від вітчизняних банківських вимогами до позичальників. В українських банках кредитні ресурси коштують дорожче. Банківські оцінювачі суттєво знижують вартість заставного майна, що коливається в межах 200-300% позики.

За програмою мікрокредитування ЄБРР було надано малим підприємствам 10819 кредитів на загальну суму 88,5 млн. дол. Кредити переважно були надані у сфері торгівлі, виробництва та послуг. Дані представлені у таблиці 1.

Кредити, надані за програмою мікрокредитування ЄБРР

Сектор економіки

% від кількості наданих кредитів

% від суми наданих кредитів

торгівля

55

40

виробництво

20

34

послуги

25

26

Таблиця 1.

За прогнозами, у найближчі два-три роки обсяги кредитування мають зрости до 150-200 %, а наприкінці 2006 року - більш ніж удвічі.

Основними негативними чинниками, які стоять на заваді розвитку і становлення малого підприємництва на території України, є: відсутність чітко сформульованої через систему правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва, значні адміністративні бар'єри (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо), брак реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки, надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності. Тому, очевидно, що потрібен комплексний підхід для вирішення проблем стосовно підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні. Він передбачає впровадження цілої низки заходів, як-от: удосконалення регуляторної політики, зменшення податкового тиску, зокрема у системі спрощеного оподаткування, поліпшення обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, посилення фінансової та майнової підтримки малого підприємництва, в тому числі законодавче врегулювання діяльності спеціалізованих установ з мікрокредитування, побудова інфраструктури підтримки малого підприємництва, "детінізація" малого підприємництва, підтримка і розвиток форм самоорганізації підприємництва (спілки, асоціації, союзи). [5, ст.35-36]

Таким чином, роблячи висновок, потрібно зазначити, що мале підприємництво в Україні має великі резерви і великі перспективи, адже нема іншого способу становлення і зміцнення держави, окрім розвитку ринкової економіки, яка ґрунтується насамперед на приватному бізнесі, особистій ініціативі, що й дає кожному можливість самореалізації і самоутвердження.

Вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики щодо сприяння цьому сектору економіки. Зокрема, йдеться про створення відповідної правової бази, фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку, науково-методичне, інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення малого підприємництва.

Список літератури:

1. Варналій З.С. "Економіко-правові проблеми розвитку підприємництва в Україні" // Пріоритети. - 2006 р.

2. Дем'янчук О.І. "Формування підприємництва нового типу в системі самозайнятості України" // економіка і бізнес №2 - 2004 р.

3. Доповіді НАН України "Фінансова стабілізація" // Економіка України, 2004р.

4. Мазур О.Є. "Інвестиційна діяльність малого підприємництва в Україні" // Фінанси України, 2006 р.

5. Петрів О. "Первинна допомога підприємцям" // Україна і світ сьогодні, 2006 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...