WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні - Реферат

Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні - Реферат

Реферат на тему:

Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні

Становлення ринкових умов господарювання в Україні пов'язане зі зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Як показує світовий досвід, ознакою ефективної ринкової системи є одночасне існування і взаємодія багатьох великих, середніх та малих підприємств у співвідношенні, яке забезпечує вільну конкуренцію між ними, і на цій основі стійке і динамічне загальне соціально-економічне зростання. Найбільш динамічним елементом у цій структурі є мале підприємництво, яке забезпечує розвиток конкурентного середовища.

Вагомі сучасні дослідження щодо оцінки сутності та розвитку малого підприємництва в Україні наведено у працях багатьох науковців. Зокрема, основні проблеми розвитку малих підприємств викладено у наукових публікаціях І. Комарницького, М. Офік. У працях В. Стадника та О. Петрицької науково обґрунтовано основні складові та чинники формування виробничого потенціалу малого підприємництва, а науковці Л. Мартинюк, А. Чернявський, О. Цариненко визначили механізм та стратегічні завдання розвитку малих підприємств в Україні.

Важлива умова розвитку сучасних промислово розвинених країн полягає у бурхливому розвитку малого бізнесу, зокрема у Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та інших державах частка малих підприємств у ВВП становить більше 50% [3]. Зважаючи на теперішній стан економічного розвитку нашої держави, у якій мале підприємництво забезпечує менше 10% ВВП така тенденція може бути лише мрією через сукупність проблем, серед яких:

- недосконала система оподаткування, яка стає надто обтяжливою для малих виробників;

- високий рівень тінізації у малому бізнесі;

- page break --- низький управлінський рівень, брак знань, досвіду та культури ринкових відносин;

- недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва;

- брак повної і вірогідної інформації про стан та кон'юнктуру ринку, низький рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм;

- практична відсутність державної фінансово-кредитної підтримки;

- недовіра західних партнерів та негативне психологічне ставлення населення до підприємців [2].

Для розв'язання даних проблем, які на теперішній час перешкоджають ефективному розвитку малих підприємств потрібна зміна самої ідеології сутності підприємництва в Україні. Це свідчить про те, що подальший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання держави може призвести до згортання (в основному через подальшу тінізацію) цього сектору економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Через те й виникає необхідність дійової державної політики підтримки малого підприємництва. Удосконалення системи державного регулювання малого і середнього підприємництва повиннамає проводитися за такими напрямками:

1) у межах податкової реформи необхідно здійснити такі заходи:

- систематизувати нормативно-правову базу щодо чинної системи оподаткування доходів суб'єктів малого і середнього бізнесу;

- усунути недоліки спрощеної системи оподаткування діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- вирішити проблеми, пов'язані з нерівномірністю розподілу та надмірністю податкового навантаження на підприємницьку діяльність;

2) у межах адміністративної реформи слід здійснити:

- нормативно-правові заходи, які б обмежували втручання державних службовців у підприємницьку діяльність;

- впровадити такі організаційні форми підприємств, як бізнес-інкубатори;

- боротьбу на державному рівні з проявами тінізації підприємницької діяльності за допомогою чинного законодавства.

Висновки. Для забезпечення рівноправного входження України у світовий економічний простір необхідно сформувати умови, сприятливі для розвитку підприємницьких структур різних типів, у тому числі малого бізнесу. При цьому регулятивні функції держави повинні полягати не стільки у посиленні діяльності контролюючих органів, скільки у збалансуванні економічних важелів впливу на підприємницьку поведінку через фінансово-кредитну та податкову системи. Збалансування повинно відбуватися таким чином, щоб підвищувати рівень ефективності функціонування та рентабельності малих підприємств, забезпечити їм можливість розширювати свої ринки збуту та виходу на міжнародну арену торгівельних відносин.

Література:

1. Долгоруков Ю., Кутман О. Про розвиток малого підприємництва. // Економіка України. - 2005. - №12. - С. 11-18.

2. Комарницький І., Офік М. Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва. // Регіональна економіка. - 2005. - №4. - С. 50-58.

3. Стадник В., Петрицька О. Складові і чинники формування потенціалу розвитку малого підприємництва. // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №12. - С. 124-128.

4. Чернявський А. Стратегічні завдання розвитку малого підприємництва.// Економіка і держава. - 2005. - №4. - С. 38-41.


 
 

Цікаве

Загрузка...