WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні - Реферат

Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні - Реферат

Отже, виходить, що малі підприємства, діяльність яких пов'язана з операціями з нерухомістю, здаванням в найм та наданням послуг юридичним особам, на 100 грн доходу від послуг мають видатки 109,9 грн. Тут не зрозуміло, на які кошти функціонують ці підприємства? Результати аналізу дають підстави стверджувати: наявна "тіньова економіка" у цьому бізнесі, малі підприємства України працюють неефективно, а тому не оптимізують, не концентрують фінансові ресурси на розвиток інноваційних процесів. Такий підхід не забезпечує створення та випуск нових видів високоякісної продукції, що позитивно сприяло б сталому розвитку економіки України. Не всі напрями урядових програм розвитку малого підприємництва вдається виконати. Саме тому в Указі Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності" (від 15.07.2000 р.) накреслено додаткові заходи з ліквідації бар'єрів, які стримують розвиток підприємства [3]. Цим Указом передбачено:

- забезпечити контрольований доступ малих підприємств до державних ресурсів;

- сприяти розвитку франчайзингових відносин;

- вживати в установленому порядку заходи щодо поступового переходу від державного регулювання підприємницької діяльності до її регулювання на засадах соціального партнерства.

Але, як показує практика останніх років, відсутність сприятливих умов для розвитку підприємництва базується на недосконалості механізмів державного регулювання, а саме: податкова та фінансово-кредитна система не відповідає вимогам сьогодення; недосконала система державного регулювання ціноутворення; диспропорції у перерозподілі податкових зборів між центром та регіонами тощо.

Зважаючи на це, малі підприємства в Україні, як правило, невеликі - в кожному з них у 2005 р. працювало в середньому 6 осіб, що в 1,3 раза менше, ніж у 2000 р. та у 8,3 раза нижче нормативного показника. Крім того, дохід від реалізації на одне мале підприємство у 2005 р. нижче, ніж у 2000 р. в 2,1 раза [2, с. 314, 319; 4, с. 298, 301]. За видами економічної діяльності на початок 2006 р. малі підприємства розподілились таким чином: оптова й роздрібна торгівля і торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту -101,4 тис. (34,4%); операції з нерухомістю, здаванням у найом та послуги юридичним особам - 59,4 (20,1%); промисловість - 44,8 (15,2%); будівництво - 28,7 (9,7%); сільське господарство, мисливство та лісове господарство - 15,1 (5,1%); транспорт і зв'язок -14,3 (4,8%); колективні, громадські та особисті послуги - 10,6 тис. (3,6%); на інші види малих підприємства припадає - 7,1% (2, с 315).

Дослідження динаміки малих підприємств за видами економічної діяльності свідчить, що найвищі темпи зростання їх кількості спостерігаються на ринку операцій з нерухомістю, здаванням в найом та наданням послуг юридичним особам - в 2,3 раза, у сільському господарстві - в 1,9 раза; охороні здоров'я та соціальній допомозі - майже в 1,9 раза, транспорті і зв'язку - в 1,7 раза, будівництві - в 1,6 раза тощо. Якщо ж порівняти частку продукції малих підприємств у загальних обсягах реалізованої продукції по Україні в динаміці, то ми доходимо висновку: за 2005 р. вона становила 5,5% та зменшилася порівняно з 2000 р. на 2,6 відсоткових пункта, а частка продукції малих підприємств в обсязі реалізованої промислової продукції у 2005 р. становила всього 2,3%, що менше ніж у 2000 р. на 0,6 відсоткових пункта [2, с. 318, 323].

Таким чином, у результаті дослідження стану, тенденцій і закономірностей розвитку діяльності малих підприємств України виявлено значні проблеми: темпи зростання малих підприємств, які здійснюють операції з нерухомістю, перевищують середні темпи зростання по Україні у 2005 р, в 1,7 раза, але вони мають збитки від своєї діяльності в сумі 135,8 млн грн. Усі ці особливості розвитку показників малих підприємств дають підстави для сумнівів у прозорості формування фінансових результатів.

Це свідчить про відсутність виваженої податкової, фінансової політики з боку державних органів влади або необізнаність їх у реальних можливостях малого бізнесу, відсутність контролю за рухом капіталу малих підприємств. Жоден підприємець не буде працювати декілька років поспіль збитково.

Разом з тим розвиток нових технологій і ринків призвів до того, що сьогодні в Україні, як ми вже зазначали, спостерігається значне зростання малих підприємств. З огляду на їх економічної діяльності та власності, державні органи владі не в змозі своєчасно реагувати на зміни економічних умов життєдіяльності цих суб'єктів. Практика показала, що у сфері економіки відбуваються докорінні зміни, які супроводжуються фундаментальною трансформацією бізнес-процесів і системи та зумовлені економічною глобалізацією. Істотно змінюється характер і спрямованість процесів організації, виробництва, реалізації, інвестування та конкуренції[6].

Незважаючи на певні досягнення малих підприємств України, значна частка їх доходів приховується і тому держава нічого не отримує від цих досягнень. Основною проблемою забезпечення позитивних фінансових результатів є: низька конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційна активність; низький рівень розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих підприємств, що стримує їх економічне зростання; нераціональне використання людського потенціалу[6].

Наразі пріоритетами діяльності малих підприємств має бути вдосконалення механізмів стимулювання розвитку бізнесу, створення умов для підвищення конкурентоспроможності, а державні органи влади повинні вдосконалити нормативно-правові передумови щодо податкової реформи з метою зміцнення фінансово-економічної основи малих підприємств. Фінансове забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів має здійснюватися за рахунок власних коштів малих підприємств та залучених коштів інвесторів.

Література:

  1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К, 1996.-64 с.

  2. Статистичний щорічник України за 2005 р. / Державний комітет статистики України; За ред. О.Г. Осауленка: Відп. за вип. В.А. Головко. - К.: Консультант, 2006. - 575 с.

  3. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності" // Урядовий кур'єр. - 2000. - № 133.

  4. Статистичний щорічник України за 2000р. / Державний комітет статистики України; За ред. О.Г. Осауленка: Відп. за вип. В.А. Головко. - К.: Техніка, 2001. -598 с.

  5. Державна програма соціального і економічного розвитку України на 2007 р. - К., 2007.- 371 с.

  6. Мерзляк А.В., Покатає ва О.В., Михайлова Г.О. Сучасна парадигма розвитку малого підприємництва України в контексті економічної глобалізації// Держава та регіони, №4, 2007, 165-169 с.

  7. Фокіна Н. П., Бокій В. І., Економічна безпека підприємства - найважливіша складова фінансової стійкості// Актуальні проблеми економіки, №8, 2003, 111-113 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...