WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні - Реферат

Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні - Реферат

Реферат на тему:

Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні

Сучасна парадигма розвитку малого підприємництва в Україні закріплена у Конституції України і гарантує право на приватну власність та право на зайняття підприємницькою діяльністю [1, с. 42-48]. Дана тема є досить актуальною. Зацікавленість держави в розвитку малого бізнесу полягає, насамперед, у вдосконаленні структури ринку, органічному синтезі підходів державної політики регулювання малого бізнесу. Наразі стратегічними напрямами державної політики в контексті економічної глобалізації є підтримка малого підприємництва як невід'ємна складова діяльності уряду України, що має здійснюватись шляхом створення сприятливих умов для залучення інвестиційних ресурсів, накопичення капіталу у цьому секторі економіки.

Завдання цієї роботи наступні:

  • визначити напрями розвитку малого підприємства України в контексті економічної глобалізації;

  • здійснити аналіз динаміки розвитку малих підприємств за формами власності та видами економічної діяльності;

  • виявити пріоритети вдосконалення окремих видів діяльності малих підприємств за рахунок наукового підходу до розвитку стимулюючих заходів щодо підвищення продуктивності праці й забезпечення високої якості обслуговування споживачів.

Метою роботи є вивчення та аналіз сучасного стану малого підприємництва в Україні та розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.

Входження України в стан економічної стабілізації визначає особливу актуальність стратегії широкомасштабного розвитку малого підприємництва, формування відкритої економічної моделі в нашій країні. Ця стратегія складається з багатьох напрямів. Важливе місце посідає питання зміцнення економіки держави, що є одним із головних чинників підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародних ринках. Все це вимагає від державних органів формувати чітку, продуману стратегію розвитку малого бізнесу, яка врахувала б особливості потенціалу України[7].

Практично в усіх розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних напрямів. В Україні реалізація програми Уряду щодо підтримки малого підприємництва дала змогу розв'язати комплекс проблем. Зокрема, на початок 2006 р. в країні зареєстровано 295,1 тис. малих підприємництв різноманітних форм власності, що на 77,2 тис. одиниць, або на 35,4% більше, ніж у 2000 р. На цю саму дату середньорічна кількість найманих працівників малих підприємств становила 1,8 млн осіб порівняно з 1,7 млн, або збільшилась на 5,9% порівняно з 2000 р. На 10 тис. наявного населення кількість малих підприємств на 01.01.2006 р. становила 63 одиниці і збільшилась на 19 одиниць, або в 1,4 раза, при цьому у 2005 р. середньорічна кількість найманих працівників малого бізнесу становила 19,6% до кількості найманих працівників підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності та зросла на 4,5 відсоткових пункта, або в 1,3 раза порівняно з 2000 р.[2, С 319].

Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, спонукають до переосмислення змісту багатьох економічних категорій, їх ролі в діяльності малих підприємств, розширення можливостей управління чинниками впливу на ефективність функціонування цих суб'єктів в умовах ринку та економічної глобалізації.

Аналіз основних показників малих підприємств за формами власності у 2005 р. показує, що пріоритетні напрями розвитку надавалась приватним формам господарювання, питома вага яких становила - 95,1%, а комунальна та комунальна корпоративна - 3,9, державна та державна корпоративна всього 1,0% від кількості підприємств, що мали доходи від реалізації продукції, робіт та послуг. Як видно із табл. 1. приватні підприємства одержали 96,2% доходу від реалізації продукції, робіт та послуг, комунальні та комунальні корпоративні - 2,7, державні та державні корпоративні лише 1,1%. В умовах ринкової економіки вкладання капіталу має бути ефективним. У даному випадку йдеться про ефективне використання капіталу, пов'язаного з виробництвом і реалізацією продукції, товарів (робіт, послуг) та одержання прибутку від реалізації.

Таблиця 1

Основні показники малих підприємств України за формами власності у 2005 р. [2, с. 319]

Форма власності

Підприємства, що мали обсяги реалізації

Дохід (виторг) від реалізації продукції (робіт, послуг)

Фінансовий результат від звичайної діяльності, млн грн

Кількість одиниць

Питома вага, %

млн грн

Питома вага, %

Усього

205 331

100,0

90 918,1

100.0

-529,0

у тому числі:

приватна

195 321

95,1

87 535,3

96,2

-316,5

державна та державна корпоративна

1969

1,0

917,1

1,1

-61,8

комунальна та комунальна корпоративна

8 041

3,9

2 465,7

2,7

-150,7

Як свідчать дані табл. 1. загальні збитки від діяльності малих підприємств, які мали обсяги реалізації у 2005 р., становлять 529 млн грн, у тому числі: 316,5 млн грн (59,8%) приватні підприємства, 150,7 (28,5%)- комунальні та комунальні корпоративні, 61,8 млн грн (11,7%) - державні та державні корпоративні. Такий негативний фінансовий результат малих підприємств можна пояснити тим, що тільки операційні витрати з реалізації продукції, робіт та послуг дорівнювали у 2005 р. 85854,6 млн грн, або 94,4% до доходу від реалізації: у підприємствах приватної власності - 93,0%, комунальної та комунальної корпоративної - 138,5%, тобто вище за виторг від реалізації майже в 1,4 раза, державної та державної корпоративної власності майже -на 9,9% [2, с. 319].

Сучасною парадигмою управління витратами малих підприємств за видами економічної діяльності слугує концепція реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, орієнтація на вимоги споживача. Разом з тим операційні витрати, на наш погляд, надто високі. У середньому по Україні вони становили - 94,4% від доходу (виторг від реалізації) і коливалися за окремими видами економічної діяльності від 88,4% - оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами: послуги з ремонту - до 109,9% - операції з нерухомістю, що здається в найом та послуги юридичним особам (табл. 2).

Таблиця 2

Показник ефективності діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2005 р. [2, с. 319]

Види

економічної діяльності

Операційні витрати

з реалізації продукції (робіт,

послуг), млн грн

Дохід (виторг) від

реалізації продукції

(робіт, послуг), млн грн

Відношення операційних витрат до доходу, %

Усього

85 854,6

90 918.1

94,4

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

3 825,7

4 175,0

91,6

Промисловість

12 302,3

13 407,9

91,8

Будівництво

8 969,2

10 073,5

89,0

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

36 457,8

41 246,9

88,4

Готелі та ресторани

1 621,1

1 672,8

96,9

Транспорт і зв'язок

4 362,3

4 584.6

95,2

Операції з нерухомістю, здаванням в найом та послуги юридичним особам

13 410,5

12 201,6

109,9

Освіта

416,8

425,0

98,1

Охорона здоров'я та соціальна допомога

489,4

504,2

97,1

Колективні, громадські та особисті послуги

1 761,9

1 773,8

99,3


 
 

Цікаве

Загрузка...