WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Щоб краще зрозуміти суть, формування та резерви, за допомогою яких можна знайти шляхи зниження собівартості продукції на підприємстві, перейдемо до детального аналізу показників рівня собівартості, факторів впливу на зміну собівартості продукції на підприємстві та загальної техніко-економічної оцінки роботи ВАТ "Жидачівський сирзовод"

Основна мета аналізу собівартості продукції ─ знаходження шляхів і джерел зниження собівартості продукції та збільшення прибутку.

Об'єктами аналізу собівартості будуть наступ ні показники:

  • виробнича собівартість товарної продукції за статтями калькуляції та за елементами витрат;

  • витрати на одну гривню виготовленої продукції;

  • собівартість окремих виробів;

  • прямі статті витрат;

  • непрямі статі витрат.

Техніко-економічні показники

Таблиця 3.1.1

Показники

Од. вим.

2003

2004

2005

До мин. року

(+;-)

%

1.

Чистий дохід від реалізації продукції

Тис. грн.

4224,7

5504,7

7621,3

+2116,4

138,4

2.

Собі вартість реалізованої продукції

Тис. грн.

3521,0

4726,7

6716,5

+1989,8

142,1

3.

Валовий прибуток

Тис. грн.

703,7

778,2

904,8

+126,6

116,3

4.

Затрати на 1 грн. реалізованої продукції

Грн.

0,833

0,858

0,881

+0,023

102,6

5.

Обсяг виробленої пром. продукції

Тис. грн.

4234,5

5512,1

7612,5

+2120,4

138,4

6.

Собівартість виробленої продукції

Тис. грн.

3542,1

4735,4

6739,8

+1988,4

142,0

7.

Затрати на 1 грн. виробленої продукції

Грн.

0,836

0,859

0,888

+0,029

103,3

8.

Чистий прибуток,

збиток

Тис.грн

Тис.грн.

70,4

322,7

268,0

-34,7

83,0

9.

Середньооблікова чисельність

Чол.

127

130

132

+2

101,5

10.

Фонд оплати праці всього

Тис. грн.

595,4

638,2

807,8

+169,6

126,6

11.

Продуктивність праці від обсягу вигот. продукції

Тис. грн.

33,3

42,4

57,8

+15,4

136,3

12.

Середньомісячна зароб. плата

Грн.

351,2

409,1

509,9

+100,8

124,6

13.

Середньорічна вартість ОВФ

Тис. грн.

1993,1

2341,2

2610,1

+268,9

111,4

14.

Фондовіддача

Тис. грн.

2,12

2,35

2,92

+0,57

124,2

15.

Власний капітал

Тис. грн.

1301,7

1624,4

1893,4

+254,6

130,2

16.

Чиста рентабельність

%, р.220ф.2/р.040ф2

2,0

6,8

3,9

-2,9

57,3

17.

Рентабельність реалізованої продукції

%, р. 220ф2/р.035ф.2

1,7

5,8

3,5

-2,3

60,3

18.

Рентабельність власного капіталу

%, р. 220ф.2/р.380ф.1

5,4

19,8

14,2

-5,6

71,7

Розглянемо та проаналізуємо динаміку техніко-економічних показників ВАТ ″ Жидачівський сирзавод ″

Чистий дохід від реалізації продукції у звітному році в порівнянні до минулого збільшився на 2116,4 тис. грн., тобто на 38,4%, собівартість реалізованої продукції зросла на 42,1%, валовий прибуток зріс на 126,6 тис. грн., тобто на 16,3%, затрати на 1 грн. реалізованої продукції зросли на 2,6%. Обсяг виготовленої промислової продукції зріс на 2120,4 тис. грн., тобто на 38,4%, собівартість виробленої продукції збільшилася на 42%, затрати на 1 грн. виробленої продукції зросли на 3,3%.

Чистий прибуток підприємства у фактичному періоді відносно минулого року знизився на 34,7 тис. грн., тобто на 17%. Це відбулося за рахунок росту собівартості виготовленої та реалізованої продукції.

Середньооблікова чисельність працівників у поточному році в порівнянні з минулим зросла на 2 чоловіка, тобто на 1,5%.

Фонд оплати праці всього у звітному періоді в порівнянні з минулим зріс на 169,6 тис. грн., тобто на 26,6%.

Продуктивність праці від обсягу виготовленої продукції у поточному році в порівнянні з минулим зросла на 36,3%.

Середньомісячна заробітна плата у фактичному періоді відносно минулого збільшилася на 24,6%.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів у 2005 р. в порівнянні з 2004 р. зросла на 11,4%, фондовіддача за аналогічний період зросла на 24,2%

Суттєво збільшився власний капітал у звітному році відносно минулого на 30,2%

Чиста рентабельність знизилась за аналогічний період на 42,7%, Рентабельність реалізованої продукції також знизилась на 39,7%, Рентабельність власного капіталу зменшилась у 2005 р. проти 2004 р. на 28,3%

3.2 Аналіз динаміки та структура собівартості продукції

Виробнича собівартість підприємства жорстко зумовлюється загальноекономічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним попитом населення.

Для виконання аналітичних досліджень використана статистична звітність про виробництво продукції, форма №1-П, а також бухгалтерські дані про випуск, відвантаження і реалізацію продукції, залишки нереалізованої продукції на складі на початок і на кінець року.

Аналіз випуску продукції розпочинається з оцінки рівня виробництва в цілому на ВАТ "Жидачівський сирзавод" у порівнянні з минулим роком.

Для цього розглянемо динаміку обсягів випуску продукції по таблиці 3.2.1

Динаміка виробництва продукції на ВАТ "Жидачівський сирзавод" (2004-2005 рр.)

Таблиця 3.2.1

Показник

2004р.

2005р.

1.

Виготовлена (товарна) продукція в діючих цінах (без ПДВ), тис. грн.

5512,1

7612,5

2.

Відсоток до попереднього року, %

130,1

138,1

Наведені дані показують ріст виробництва продукції у поточному році, порівнюючи з показником випуску продукції у 2004 році на 38.1%.

Це безперечно є хорошими показниками у роботі підприємства та свідчить про нарощення темпів виробництва та підвищення його ефективності.

На підприємстві переважає питома вага раніше освоєних виробів, тому тут планують та обліковують зниження собівартості порівнянної продукції у відсотках до минулорічної. До порівнюваної продукції відносять усі вироби, що їх виготовляли на підприємстві в минулому звітному періоді, за винятком виробів, виготовлених у дослідному варіанті, та тих, які були на стадії впровадження у виробництво.

Порівнюючи фактичну собівартість із собівартістю перерахованою за рівнем минулого року, можна визначити економію чи перевитрату.

Для оцінки зниження собівартості всієї продукції, в тому числі порівнянної і непорівнянної, на підставі даних облікової інформації складемо відповідний розрахунок (таблиця 3.2.2).


 
 

Цікаве

Загрузка...