WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

До складу загально виробничих витрат включаються:

 • витрати, пов'язані з управлінням виробництвом (оплата праці працівників апарату управління структурних підрозділів; відрахування на соціальні заходи; оплата робіт консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва);

 • витрати на службові відрядження в межах встановлених норм;

 • витрати на повне відновлення основних фондів та капітальний ремонт (загально виробничого призначення) у вигляді амортизаційних відрахувань;

 • сума сплачених орендарем процентів за користування наданими в оперативну та фінансову оренду основними фондами;

 • витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технології, організацією виробництва, поліпшенням якості, конкурентноздатності продукції, підвищенням її надійності та інших властивостей у ході виробничого процесу;

 • витрати на обслуговування виробничого процесу (придбання сировини, матеріалів, палива, енергії, інструментів, проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне обслуговування основних виробничих фондів, за винятком їх реконструкції і модернізації, контроль за виробничими процесами та якістю продукції, забезпечення правил техніки безпеки праці);

 • витрати на пожежну і сторожову охорону;

 • знос малоцінних і швидкозношуваних предметів;

 • втрати внаслідок технічного неминучого браку

Загально-виробничі витрати поділяються на:

  1. умовно-постійні — відносяться витрати, загальна сума яких збільшується пропорційно до обсягу виробництва;

  2. умовно-змінні — витрати при збільшенні обсягу виробництва не змінюються або змінюються непропорційно.

До складу адміністративних витрат відносяться витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

   • загальні корпоративні витрати;

   • витрати на службові відрядження та утримання апарату управління підприємством;

   • витрати на утримання основних засобів загальногосподарського використання;

   • оплата професійних послуг (юридичних, аудиторських);

   • витрати на зв'язок;

   • амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

   • витрати на врегулювання спорів у судових органах;

   • податки, збори, обов'язкові платежі;

   • оплата послуг банків.

До складу витрат на збут включаються витрати, пов'язані з реалізацією продукції:

    • витрати на переупаковку продукції на складах готової продукції;

    • оплата праці та комісійні винагороди за збут;

    • витрати на рекламу та дослідження ринку;

    • витрати на перепродажну підготовку товарів;

    • витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

    • витрати на утримання основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції;

    • втрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції;

    • витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування.

До інших операційних витрат відносяться:

     • витрати на дослідження і розробки;

     • собівартість реалізованої іноземної валюти;

     • собівартість реалізованих виробничих запасів;

     • сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резервів сумнівних боргів;

     • втрати від операційної курсової валюти;

     • втрати від знецінення запасів та інше.

Класифікація витрат операційної діяльності за статтями витрат

Рис. 2.3.1

Статті витрат

Загально виробничі витрати

Адміністратив-ні витрати

Витрати на збут

Інші операційні витрати

Витрати на управління виробництвом

Адміністративні витрати на управління виробництвом

Витрати на управління збутовою діяльністю підприємства

Витрати на організацію і обслуговування виробництва

Адміністративні витрати на обслуговування виробництва

Витрати на обслуговування збутової діяльності підприємства

Витрати на експлуатацію і утримання машин і механізмів

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

 • матеріальні витрати;

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • інші операційні витрати.

До складу елемента "Матеріальні витрати" включаються витрати на:

 1. сировину й матеріали, які використовуються як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства при виготовленні продукції або для господарських потреб;

 2. купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби,які використані в операційній діяльності підприємств;

 3. придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо та енергію всіх видів, які використовуються на технологічні та інші операційні цілі;

 4. тару й тарні матеріали, що використані в операційній діяльності підприємства;

 5. будівельні матеріали, які використані як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності;

 6. запасні частини, які використані для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства;

 7. інші матеріальні витрати, які відображають вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого і невиробничого характеру;

 8. малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП), що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, не більше одного року.

До складу елемента "Витрати на оплату праці" включаються:

  • заробітна плата за окладами і тарифами, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Сюди входять також витрати на виплату додаткової заробітної плати;

  • надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством (за високу кваліфікаційну майстерність, за роботу у важких, шкідливих умовах, за суміщення професій, доплати до середнього заробітку у випадку, передбаченому законодавством;

  • премії та заохочення робітникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати (за виконання і перевиконання виробничих завдань, за підвищення продуктивності праці, винагороди за вислугу років, стаж роботи, передбачені діючим законодавством;

  • матеріальна допомога (одноразові заохочення, наприклад, за виконання особливих важливих виробничих завдань);

  • гарантійні та компенсаційні виплати (оплата за працю у вихідні та святкові дні, компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку порушенням термінів її виплати, суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності;

  • оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу (оплата щорічних основних і додаткових відпусток відповідно до Закону України від 15.11.96р. "Про відпустки", оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних навчальних закладах, оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам;

  • інші виплати на оплату праці (оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру.

Виплати здійснюються фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством (працівниками), тобто працюючими на підставі трудового договору.

Трудовий договір ─ це угода між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особо, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену такою угодою, з підпорядкуванням внутрішньому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату й забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором чи домовленістю сторін.

До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються:

   1. відрахування на обов'язкове державне пенсійнестрахування здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

   2. відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;

   3. відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, що діє на підставі відповідного закону;

   4. відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництвіта професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

   5. відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

   6. відрахування на інші соціальні заходи стосовно персоналу підприємства установляється відповідними Законами України з кожного окремого виду страхування.


 
 

Цікаве

Загрузка...