WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

У 1954 році запрацював сирцех.

Із зміною адміністративно ─ територіальної структури району змінювалась і структура заводу. До його складу на правах самостійних цехів увійшли Журавенський сирзавод та Ходорівський маслозавод.

До обєднання на Журавенському сирзаводі виробляли твердий сир пісний для його подальшої промислової переробки, казеїн, який сушили під відкритим небом, вершки, які постачали на Ходорівський маслозавод для виробництва масла.

Ходорівський маслозавод, працюючи самостійно, виробляв масло селянське, сир голандський брусковий для промислової переробки, а для місцевої реалізації: сметану, молоко.

В період 1961─1964 роки у зв'язку із адміністративно ─ територіальними змінами в області в склад Жидачівського сир заводу входив і Миколаївський маслозавод, який виготовляв цільномолочну продукцію, казеїн, вершки, які відправляв для виробництва масла в Ходорів або в Мостиська.

Головними постачальниками молока для підприємства були колгоспи і радгоспи району, які здійснювали постачання 85% необхідної сировини, решта 15% приймали від населення району. Переробляли на той час до 20 тис. тон молока на рік.

Всі окремі заводи району підпорядковувалися Дрогобицькому тресту молочної промисловості, з1962 року ─ Івано─Франківському об′єднанню молочної промисловості "Карпати", а з 1965 року ─ Львівському обєднанню молочної промисловості.

Продукція Жидачівського сирзаводу постійно користувалась попитом у споживачів. Колектив заводу систематично виконував доведені завдання підвищення його ефективності та якості роботи.

По підсумках роботи в 1979 році експертна комісія Міністерства м'ясо ─ молочної промисловості присвоїла сиру твердому "Костромський" та маслу "Селянське" найвищу кваліфікацію ─ знак якості.

До 1994 року Жидачівський сирзавод був державним підприємством. У цьому ж році підприємство змінює форму власності.

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський сирзавод" (надалі товариство) засновано згідно з рішенням Фонду комунального майна Жидачівської районої ради народних депутатів від 6 червня 1994р. №71 шляхом перетворення державного комунального підприємства "Жидачівський сирзавод" у відкрите акціонерне товариство "Жидачівський сирзавод" відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі" від 17 травня 1993р. №51- 93(див. рис.1.1).

Склад та структура основних, допоміжних, та обслуговуючих підрозділів ВАТ "Жидачівський сирзавод" Жидачівського району, Львівської області

Рис. 1.1

Основні підрозділи

Допоміжні підрозділи

Обслуговуючі підрозділи

Акціонерами товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції "Товариства" у процесі приватизації, емісії додаткової кількості акцій, а також на вторинному ринку цінних паперів.

Товариство є правонаступником Державно─комунального підприємства "Жидачівський сирзавод".

З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а також статуту.

Майно товариства належить йому на праві власності.

Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Товариство здійснює володіння, користування, та розпорядження належним йому майном відповідно до цілей своєї діяльності.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідного з чинним законодавством.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів, а акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх вкладів до його статутного фонду, в тому числі, не довнесеною їх частиною.

Повне найменування товариства:

Відкрите акціонерне товариство "Жидачівський сирзавод". Скорочене найменування підприємства:

ВАТ "Жидачівський сирзавод"

Місцезнаходження товариства:

Україна, 81700, Львівська обл.., м. Жидачів, вул. І.Франка 1.

Основним видом діяльності підприємства є переробка молока і виробництво молокопродуктів та інших продуктів харчування. Завод виробляє:

 • молоко пастеризоване 2,5% жирності;

 • сметану 20% жирності;

 • кефір 2,5% жирності;

 • сир "Домашній" 18% та 9% жирності;

 • лікувально-профілактичний продукт "Наріне" 2,5% жирності;

 • козяче молоко;

 • сир твердий "Костромський";

 • сир твердий "Голландський";

 • масло "Селянське";

 • технічний казеїн;

 • та інше.

Основною сировиною для забезпечення виробництва продукції є молоко.

Постачальниками сировини в основному являється населення та приватні господарства.

Також для безперебійної роботи усіх цехів закуповують запчастини, паливо-мастильні, пакувальні та інші допоміжні матеріали від постачальників переважно західного регіону України.

Споживачами продукції ВАТ "Жидачівський сирзавод" є підприємства, установи, лікувальні заклади, санаторії, торговельні заклади, приватні підприємці, зокрема:

 • ВАТ "Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат", Жидачівська центральна та Ходорівська міська лікарні;

 • санаторії Моршина: "Нива", "Перлина Прикарпаття", "Лаванда";

 • магазини Львова "Океан", "Карпати 1":

 • гуртові бази ринку "Шувар";

 • магазини м. Стрия, Калуша, Івано-Франківська, Дрогобича та інші.

На даний час актуальним стоїть завдання створення цілісної інтегрованої системи управління виробництвом.

Тим самим можна однозначно стверджувати, що сучасні інформаційні технології є одним з важливих факторів поступального розвитку виробництва.

ВАТ "Жидачівський сирзавод" є акціонерним товариством. Вищим органом управління згідно зі Статутом є загальні збори акціонерів. Засновниками ВАТ є акціонери Товариства. Виконавчим органом ВАТ, який здійснює керівництво поточною діяльністю є правління акціонерного товариства, до компетенції якого належать усі питання щодо діяльності ВАТ(рис.1.2)

До складу правління ВАТ входять:

 • голова правління;

 • заступник голови правління;

 • члени правління;

 • секретар правління.

Правління ВАТ спрямовує свою діяльність на підвищення ефективності виробництва, оновлення асортименту продукції, модернізацію та автоматизацію діючого обладнання, заміну застарілого обладнання, поточний та капітальний ремонт будівель та споруд.

Виробнича структура ВАТ "Жидачівський сирзавод"

Рис. 1.2

Перший заступник директора

Головний бухгалтер

Головний економіст

Головний технолог

лабораторія

сирцех

Завідуючий складським господарством

Завідуючий складським господарством

2. Методика аналізу собівартості продукції на підприємстві

2.1. Суть собівартості та особливості її формування на підприємстві

Процес виробництва є важливою стадією кругообігу коштів підприємства. В ході його здійснення підприємство, витрачаючи матеріальні, технічні, трудові та фінансові ресурси, формує собівартість продукції та фінансові результати діяльності ─ прибуток та збиток.

За типовим положенням з плану, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), затвердженим постановою Кабінети Міністрів України від 26.04.1996р. №473, собівартість промислової продукції (робіт, послуг) ─ це виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.

Як економічна категорія собівартість являє собою:

 • основу для обліку та контролю за рівнем затрат на випуск і реалізації продукції;

 • слугує базою ціни товару і її нижньою межею, "обмежувачем" для виробника (підприємство не може встановлювати ціну нижчу за собівартість, оскільки воно матиме збитки;

 • визначає прибуток і рентабельність;

 • відображає ефективність використання виробничих ресурсів, впровадження нових технологій та нововведень, удосконалення системи організації та управління виробництвом;

 • є важливим елементом економічного обґрунтування управлінських та інвестиційних рішень.

Рівень собівартості продукції перебуває в прямій залежності від продуктивності праці, раціонального використання основних фондів, енергоресурсів, скорочення непродуктивних витрат, організації виробництва, якості управління та інших факторів.

Собівартість продукції підприємства складається з витрат, пов'язаних з використанням у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, нематеріальних активів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво та реалізацію.


 
 

Цікаве

Загрузка...