WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Збільшення випуску та реалізації продукції сприяє зниженню собівартості одиниці продукції за рахунок економії умовно-постійних витрат.

Зменшення витрат досягається завдяки здійсненню організаційно-технічних заходів (ОТЗ):

 • зниження матеріальних витрат, яке обчислюється за формулою:

Е = (МО – М1) * Вф * Цп, (3.5.1)

де Мо — норма витрат матеріалів до впровадження ОТЗ;

М1 — норма витрат матеріалів після впровадження ОТЗ;

Вф — фактична кількість виробів;

Цп — планова ціна матеріалів.

 • від зменшення витрат на оплату праці:

Е = (То – Т1) * ТС * Вф, (3.5.2)

де То — трудомісткість виробів до впровадження ОТЗ;

Т1 — трудомісткість виробів після впровадження ОТЗ;

ТС — 4ереднього динна тарифна ставка;

Вф — фактична кількість виробів.

 • За рахунок ефективнішого використання виробничого обладнання:

Е = (А1 – Ао) * ТПф., (3.5.3)

де А1 — сума амортизації обладнання на одну тис. грн. виготовленої продукції у звітному періоді;

Ао — сума амортизації обладнання у плановому періоді;

ТПф.— обсяг виготовленої продукції і звітному періоді.

Ці групи резервів зниження собівартості продукції складаються з тих, які було виявлено у процесі аналізу собівартості продукції:

 • усунення перевитрат матеріалів та понадпланових відходів на 5.7%;

 • усунення непродуктивних виплат з фонду оплати праці на 0.8%;

 • усунення невиправданих перевитрат і невиробничих витрат у складі загально виробничих витрат на 2.3%;

 • зменшення втрат від браку.

Аналіз собівартості продукції закінчується зведеним підрахунком резервів її зниження та розробкою заходів, спрямованих на використання резервів.

Для того, щоб домогтися успіхів у майбутньому і невитрачати зайвого часу на виявлення резервів збільшення обсягів продукції і зниження собівартості за минулі періоди необхідно систематично вести оперативний, внутрішньогосподарський та порівняльний аналіз.

Рис. 3.5.1

Резерви зниження собівартості продукції

Підвищення продуктивності

Поліпшення використання основних фондів

Економія матеріальних та енергетичних витрат

Скорочення витрат на обслуговування виробництва

Ліквідація непродуктивних витрат

3.6 Аналіз стану охорони праці

Основні положення з охорони праці в Україні встановлені і регламентовані відповідними законодавчими і нормативно-правовими документами. До них належить конституція України, Кодекс Законів про працю, Закон України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" і "положення про роботу по охороні праці і техніці безпеки на підприємствах, організаціях і сільськогосподарських підприємствах".

Відповідальність за організацію охорони праці покладено на керівництво підприємства. Контроль за дотриманням законодавства проводить профспілковий комітет та інженер по охороні праці і техніці безпеки. Також в його обов'язки входить проведення різних видів інструктажів. Всі працівники заводу раз на рік проходять медичний огляд.

Для аналізу виробничого травматизму використаємо статистичний метод, який застосовується для визначення кількісних показників, котрі характеризують загальний рівень травматизму (таблиця 3.6.1).

Динаміка основних показників травматизму у ВАТ "Жидачівський сирзавод"

Таблиця 3.6.2

Показники

Умовні позначе-ння

2003р.

2004р.

2005р.

Темпи росту 2005р. до 2004р.

Середньоспискове число працюючих, чол..

Пр.

127

130

132

101.5

Фактично витрат на одного працюючого, грн..

Аф.

32

45

85

188.8

Витрат на спецодяг, грн.

Всо

6821

13310

16489

116.3

Витрати протипожежні, грн.

Вп

3200

4600

9400

2.04 раза

Кількість нещасних випадків

Т

-

-

-

Кількість днів непрацездатності

Дн

-

-

-

Показники частоти травматизму

Пч

-

-

-

Показники тяжкості травматизму

Пт

-

-

-

Показники втрат

Пв

-

-

-

Позитивною стороною роботи підприємства є проведення профілактичних заходів з питань охорони праці, техніки безпеки та промислової санітарії, результатом чого є відсутність нещасних випадків протягом аналізованого періоду.

Проте, під час перевірок стану охорони праці на підприємстві були виявлені такі недоліки:

 • не завжди дотримуються строки технічних оглядів обладнання та техніки, які задіяні у виробництві;

 • під роботи в цехах на працівників впливають такі несприятливі фактори, як шум, вібрація, вогкість, пар, погане освітлення, що сприяє небажаному нервово-емоційному напруженню;

 • пожежна сигналізація потребує вдосконалення.

Планування заходів з покращення охорони праці та їх фінансування

На основі проведеного аналізу стану охорони праці на ВАТ "Жидачівський сирзавод" необхідно провести ряд заходів, що дасть можливість уникнути травматизму, покращити умови праці. Насамперед, доцільно створити оптимальні мікрокліматичні умови, які забезпечують високу працездатність і продуктивність праці.

Для цього необхідно виконати такі умови:

 1. устаткування ─ ванни, танки, лінії ─ потрібно герметизувати, щоб не було викидів пару;

 2. своєчасно проводити ремонт устаткування;

 3. дотримуватись технологічних режимів;

 4. ізолювати гарячі поверхні устаткування і трубопроводів;

 5. забезпечити освітлення, яке відповідає санітарним нормам;

 6. забезпечити працівників спецвзуттям і спецодягом.

 7. на виробництві, де працює багато жінок, обладнати кімнати гігієни жінки.

Отже, внаслідок поліпшення умов праці, збільшується кількість робочих місць, які відповідають нормативам, знижується захворюваність та рівень травматизму.

У досліджуваному підприємстві проводяться такі навчання з охорони праці:

 • вступний інструктаж при прийомі на роботу;

 • первинний інструктаж на робочому місці;

 • навчання, стажування на робочому місці;

 • щоденний цільовий інструктаж, конкретно по видах робіт;

 • один раз на три місяці ─ повторний інструктаж;

 • один раз на рік ─ курсове навчання.

У таблиці 3.6.2 відображені дані за звітний рік про виконання заходів з охорони праці.

Заходи з охорони праці та витрати коштів на ВАТ "Жидачівський сирзавод" за 2005р.

Таблиця 3.6.2

Зміст заходів

Вартість робіт, тис. грн.

Відповідальний за виконання заходів

Естетичне оформлення виробничих приміщень і робочих місць та запровадження нової технології

108,5

Керівник

Забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ

18,0

Інженер з охорони праці

Будівництво та обладнання побутових приміщень для працівників цільномолочного цеху та сирцеху

15,0

Керівник

Будівництво та обладнання кімнати для приймання їжі

12,0

Керівник

Здача в експлуатацію та обладнання лабораторного корпусу заводу

212,0

Керівник

Модернізація Ходорівського масло-та сирцеху

36,2

Керівник, начальник цеху

Разом використано коштів

401,7

Джерелами фінансування заходів щодо поліпшення умов праці на підприємстві були використані власні кошти підприємства та кредити.


 
 

Цікаве

Загрузка...