WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Аналізуючи структуру витрат на виробництво, слід зауважити, що питома вага матеріальних витрат у звітному періоді в порівнянні з минулим роком зменшилася на 1,6%, а в порівнянні з планом зросла на 0,7 %. Сума амортизаційних відрахувань, порівнюючи звітний рік з планом не змінилася, а відносно минулого року зросла на 2,2%. Витрати на оплату праці у фактичному періоді відносно плану зменшилися на 0,5%, а в порівнянні з минулим роком зросли на 0,1%. Відрахування на соціальне страхування у звітному періоді в порівнянні до плану знизилися на 0,2%, а відносно минулого року зросли на 0,1%. Інші витрати у поточному році, порівнюючи з планом не змінилися, а порівнюючи з минулим роком помітно зменшилися на 0,8%

Отже у звітному періоді в порівнянні з минулим зросли витрати на амортизаційні відрахування, оплату праці, відрахування на соціальне страхування, зате вдалося знизити матеріальні витрати та інші витрати, що безперечно є високим результатом у виробничій діяльності даного підприємства у звітному році.

Щоб краще зрозуміти структуру витрат на виробництво, розглянемо динаміку витрат на виробництво за 2003 — 2005 рр. (таблиця 3.3.2).

Динаміка структури витрат за 2003 2005рр.

Елементи витрат

2003 рік,

тис. грн.

Питома вага втрат у 2003р., %

2004 рік, тис. грн.

Питома вага втрат у 2004р., %

2005 рік, тис. грн.

Питома вага втрат у 2005р., %

Відхилення від минулого року

Абсолютне (+; -)

Відносне,(%)

1.

Матеріальні витрати

4596.2

77.5

4845.7

80.2

5125.1

78.6

+279.4

105.7

2.

Амортизація

219.5

3.7

236.4

1.6

248.2

3.8

+11,8

104.9

3.

Оплата праці

741.3

12.5

759.1

11.6

766.4

11.7

+7.3

100.9

4.

Відрахування на соціальне страхування

282.9

4.7

283.2

4.3

283.4

4.4

+0,2

100.07

5.

Інші витрати

90,2

1.5

95.7

2.3

99.5

1.5

+0.2

103.9

6.

Усього витрат на виробництво

5930.1

100

6220.1

100

6522.6

100

302.5

104.8

Аналізуючи динаміку структури витрат на виробництво, помітно, що найбільшу частку у структурі витрат займають матеріальні витрати, які у фактичному періоді, проти минулого зросли на 5.7%, це свідчить про матеріаломісткість даної галузі.

Витрати на амортизацію у базовому році зросли відносно минулого на 4.9%.

Витрати на оплату праці за аналогічний період збільшилися на 0.9%, витрати на соціальне страхування у 2005 році проти минулого 2004 року зросли на 0.7%, інші витрати за фактичний рік відносно минулого зросли на 3.9%.

Усього витрати на виробництво у 2005 році проти 2004 року збільшилися на 4.8%.

Аналіз матеріальних витрат полягає в порівнянні фактичного їх обсягу з плановим чи базовим і в обчисленні впливу окремих факторів на виявлені відхилення. Специфіка цих факторів і конкретна методика їх дослідження залежить від особливостей технології, а також від використовуваних видів сировини, матеріалів, та енергоносіїв.

Проте завжди слід виявити вплив таких факторів:

 • зміна питомих витрат сировини та матеріалів на одиницю продукції;

 • зміна собівартості заготівлі одиниці сировини та матеріалів.

У більшості галузей промисловості витрати на оплату праці мають меншу питому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні витрати. Проте загальновідомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці. Тому аналізові витрат на оплату праці слід завжди приділяти увагу в першу чергу.

Оплату праці аналізують за двома напрямами:

 1. аналіз фонду оплати праці як елемента на виробництво на підставі спеціальної статистичної форми 1-ПВ;

 2. аналіз оплати праці за окремими статтями калькуляції.

Перший напрям має певні переваги, оскільки ґрунтується на всебічній інформації звітності за трудовими показниками. Аналіз виконання фонду оплати праці розпочинають з визначення абсолютного відхилення від минулорічного фонду або фактичного відхилення за базовий період. Після цього досліджують причини такого відхилення, виявляючи вплив двох факторів: зміни середньооблікової чисельності (кількісний фактор) і зміни середньої заробітної плати (якісний фактор).

Середньорічна заробітна плата, у свою чергу, залежить від дії таких факторів:

 • кількості робочих днів у періоді;

 • тривалості робочого дня (зміни);

 • середньогодинної оплати.

Розглянемо та проаналізуємо таблицю 3.3.3

Вплив основних факторів на відхилення фактичного фонду оплати праці за звітний рік від минулого року

Рис. 3.3.3

№ пп

Показник

Одиниці виміру

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

(+;-)

%

1.

Фонд оплати праці усього

Тис.

грн

638,2

807,8

169,6

126,5

2.

Сеердньооблікова чисельність осіб

Чол.

130

132

+2

101,5

3.

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого

Грн.

409,1

509,9

+100,8

124,6

Аналізуючи дану таблицю, слід зазначити, що у звітному році проти минулого року, фонд оплати праці зріс на 169,6 тис. грн., тобто на 26,5%, середньооблікова чисельність осіб збільшилася на 1,5%, середньомісячна заробітна плата одного працюючого за аналогічний період зросла на 24,6%.

Під час аналізу складу фонду заробітної плати робітників потрібно встановити співвідношення між різними видами оплати праці, а також виявити непродуктивні витрати. Серед останніх відомі такі:

 • доплата зі змінами у зв'язку зі змінами умов праці;

 • доплата за роботу в понаднормовий час;

 • оплата цілодобових простоїв і годин внутрішньо змінних простоїв;

 • заробітна плата у складі браку продукції.

Розглянемо аналіз витрат фонду заробітної плати (таблиця 3.3.4)

Аналіз витрат фонду заробітної плати згідно з формою 1-ПВ

Таблиця 3.3.4

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

Тис. грн.

Питома вага,%

Тис. грн.

Питома вага, %

(+;-)

%

1. Фонд оплати праці усього, в.т.ч. основна заробітна плата,

 • додаткова заробітна плата,

 • заохочення і компенсаційні виплати

638,2

100

807,8

100

+169,6

Х

522,9

81,9

665,0

82,3

+142,1

+0,4

115,3

18,1

139,7

17,3

+24,4

-0,8

3,1

0,4

+3,1

+0,4


 
 

Цікаве

Загрузка...