WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Витрати за статтями калькуляції — це витрати на окремі види виробів, а також витрати на основне і допоміжне виробництво.

Групування витрат за призначенням, тобто за статями калькуляції, показує, де саме, на які цілі, в якому обсязі використано ресурси. Це групування необхідне для визначення собівартості окремих виробів, установлення центрів зосередження витрат та пошуку резервів їх скорочення.

Планування та облік витрат за калькуляційними статтями дають змогу встановити цільові напрями витрат, зв'язок з технологічним процесом, а також підрахувати собівартість окремих виробів, одиниці продукції, узагальнити витрати за місцем виникнення (дільниця, бригада, цех), і забезпечити контроль за місцем виникнення даних витрат.

Залежно від способу включення витрат у собівартість продукції, усі витрати на виробництво (за статтями) класифікують:

 1. прямі витрати — відносять на вироби за прямою ознакою. Вони утворюють одноелементні витрати.

 2. накладні витрати — попередньо групують у кошторисах з утворенням комплексних статей витрат, які пізніше розприділяють між виробами пропорційно до певних ознак.

Для того, щоб зробити висновок про можливості (резерви) зниження собівартості продукції, необхідно ці витрати вивчити з точки зору їх функціональної ролі у виробничому процесі. З цією метою проводиться групування затрат за призначенням, тобто за статтями калькуляції. Таке групування показує, куди, для яких цілей та в яких розмірах використані ресурси. Кількість і найменування калькуляційних статей залежить від галузей промисловості і визначається методичними вказівками з планування, обліку, калькулювання собівартості продукції.

Витрати за статтями калькуляції відрізняються від витрат за елементами тим, що вони відображають витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції за звітний період. Групування витрат за статтями калькуляції дозволяє характеризувати зв'язок витрат з результатами, їх роль в технологічному процесі, управлінні й обслуговуванні, відокремити прямі й накладні витрати, змінні й постійні і таким чином детальніше виявити можливості їх економії.

Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції передбачає наступні етапи:

 1. аналіз виробничої собівартості в цілому, у тому числі окремих статей калькуляції;

 2. детальний аналіз окремих статей калькуляції, тобто аналіз прямих і непрямих витрат на виробництво продукції.

Аналіз собівартості продукції закінчується виявленням можливостей подальшого зниження собівартості продукції, підрахуванням загальних резервів цього зниження.

У кінцевому підсумку калькуляція є документом, в якому представлені всі витрати на виробництво і реалізацію одиниці конкретного виду продукції у вигляді витратних статей.

Незалежно від конкретних особливостей виробництва і продукції, калькулювання передбачає розв'язування таких методичних завдань:

 • визначення об'єкта калькулювання;

 • вибір калькуляційних одиниць;

 • визначення калькуляційних статей витрат;

 • методики їхнього обчислення.

Аналіз собівартості фактично випущеної продукції за калькуляційними статтями проводять, порівнюючи фактичні витрати витратами за минулий період. При цьому визначають абсолютне та відносне відхилення (таблиці 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3).

Схема формування і аналізу собівартості за статтями калькуляції

Рис. 2.3.3

Сировина та матеріали (повторно використовувані відходи відраховуються)

Виробнича собівартість виготовленої продукції

Покупні напівфабрикати

Паливо та енергія

Основна та додаткова заробітна плата

Відрахування на соціальне страхування

Витрати на підготовку і освоєння виробництва

Загально виробничі витрати

Зміна (+;-) витрат у залишках продукції на складах і відвантаженої продукції

Втрати від браку

Інші виробничі витрати

Аналіз собівартості за елементами витрат здійснюється є метою

вивчення зміни рівня собівартості продукції під впливом використання ресурсів підприємства (трудових, засобів праці, предметів праці). Такий аналіз необхідний також для того, щоб вивчити матеріаломісткість, енергомісткість, трудомісткість, та фондомісткість і встановити вплив технічного прогресу на структуру витрат. Наприклад, якщо питома вага зарплати у витратах виробництва зменшується, то це свідчить про підвищення технічного рівня підприємства, про зростання продуктивності праці.

Методика аналізу собівартості за елементами витрат має деякі особливості. Це, перш за все, можливість вивчати тільки структуру даних витрат, тобто зазначити питому вагу кожного елемента витрат в загальній сумі виробничих витрат і потім порівнювати фактичну питому вагу з плановою ( розрахунковою), робити висновок щодо зміни структури цих витрат, встановлювати причини цих змін і давати якісну оцінку впливу цих причин на витрати виробництва.

На основі результатів аналізу собівартості продукції за елементами витрат складається довідка і надається керівникам заінтересованих та відповідальних служб підприємства є метою прийняття управлінських рішень, спрямованих на усунення негативних аспектів у формуванні собівартості продукції.

При аналізі виробничої собівартості продукції доцільно використати елементні витрати.

Елементні витрати ─ це однорідні за складом витрати підприємства. Вони характеризують використані ресурси за їхнім економічним змістом незалежно від форми і місця їх використання. Елементи витрат є однаковими для всіх галузей.

Аналіз витрат за елементами дає змогу:

 • дослідити зміни у структурі собівартості порівняно з бізнес ─ планом;

 • оцінити динаміку структури витрат;

 • охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва);

 • встановити вплив науково-технічного прогресу, рівня кооперації та спеціалізації на зміну структури витрат;

 • визначити найважливіші напрями пошуку резервів зниження собівартості.

Аналіз проводиться методом порівняння фактичної питомої ваги кожного елемента витрат на виробництво з питомою вагою витрат попереднього року або планом. Оцінюють зміни в питомій вазі кожного елементу витрат у загальній їх сумі, тобто досліджують структуру витрат.

Даний аналіз потрібний для того, щоб виявити витрати, які є найбільш значущими для підприємства або можуть стати такими в майбутньому.

Найбільш корисним для вивчення змін у структурі витрат на виробництво є аналіз собівартості за елементами витрат.

До елементних витрат належать:

 • матеріальні витрати;

 • оплата праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизаційні відрахування;

 • інші витрати.

Аналіз витрат за елементами витрат дає змогу не лише вивчити зміни у структурі собівартості, а й охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва).

Аналіз звичайно починають з оцінювання загального виконання плану собівартості продукції. Потім переходять до вивчення відхилень по окремих видах витрат. При цьому слід урахувати, що деякі відхилення по статтях собівартості можуть бути наслідком дії одного і того самого фактора. Наприклад, підвищення механізації праці може спричинити зниження витрат на заробітну плату, але підвищити певною мірою витрати на утримання та експлуатацію устаткування.

Ще один комплексний фактор — збільшення купованих виробів і напівфабрикатів. Він збільшує суму відповідних матеріальних витрат, а це обов'язково веде до зниження витрат на заробітну плату, відрахувань на соціальне страхування, зменшує витрати на сировину та матеріали й імовірно за іншими статтями.

Розглянемо таблицю 3.3.1

Характеристика структури витрат на виробництво

Таблиця 3.3.1

№ пп

Елементи витрат

Питома вага витрат у мин. Році, %

Витрати

Відхилення, (%)

За планом

фактично

Від мин. року

Від плану

У грош. виразі, тис. грн.

Питома вага, %

У грош. виразі, тис. грн.

Питома вага, %

1.

Матеріальні витрати

80.2

4845.7

77.9

5125.1

78.6

-1.6

+0.7

2.

Амортизація

16

236.4

3.8

248.2

3.8

+2.2

3.

Оплата праці

11.6

759.1

12.2

766.4

11.7

+0.1

-0.5

4.

Відрахування на соціальне страхування

4.3

283.2

4.6

283.4

4.4

+0.1

-0.2

5.

Інші витрати

2.3

95.7

1.5

99.5

1.5

-0.8

6.

Усього витрат на виробництво

100

6220.1

100

6522.6

100

х

х


 
 

Цікаве

Загрузка...