WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод» - Дипломна робота

4

Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ "Жидачівський сирзавод"

Зміст

План ___________________________________________

Вступ __________________________________________________

1. Загальна характеристика підприємства ___________________ 9

2. Методика аналізу собівартості продукції на підприємстві____

2.1 Суть собівартості та особливості її формування на

підприємстві _________________________________________

  1. Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки

рівня собівартості продукції ____________________________

  1. Методика аналізу показників рівня собівартості продукції

та фактори впливу на зміну собівартості продукції _________

 1. Аналіз собівартості продукції на підприємстві _____________

3.1 Загальний аналіз основних техніко-економічних

показників та оцінка діяльності підприємства ____________

3.2 Аналіз динаміки та структура собівартості продукції ________

3.3 Аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями __

3.4 Аналіз собівартості окремих видів продукції _______________

3.5 Класифікація та оцінка резервів зниження собівартості продукції на підприємстві _______________________________

3.6 Аналіз стану охорони праці ______________________________

4. Розробка заходів зі зниження собівартості продукції на підприємстві __________________________________________

Висновки та пропозиції _____________________________________

Література ________________________________________________

Додатки __________________________________________________

План

Вступ

 1. Загальна характеристика підприємства.

 2. Методика аналізу собівартості продукції на підприємстві.

  1. Суть собівартості та особливості її формування на підприємстві.

  2. Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки рівня собівартості продукції.

  3. Методика аналізу показників рівня собівартості продукції та фактори впливу на зміну собівартості продукції.

 3. Аналіз собівартості продукції на підприємстві.

  1. Загальний аналіз основних техніко-економічних показників та оцінка діяльності підприємства.

  2. Аналіз динаміки та структура собівартості продукції.

  3. Аналіз собівартості продукції за калькуляційними статтями.

  4. Аналіз собівартості окремих видів продукції.

  5. Класифікація та оцінка резервів зниження собівартості продукції на підприємстві.

  6. Аналіз стану охорони праці.

 4. Розробка заходів зі зниження собівартості продукції на підприємстві.

Висновки та пропозиції

Література

Додатки

Вступ

Сучасний стан економіки України характеризується економічною та фінансовою нестабільністю, хоча в останні роки є зрушення в рості економічних показників, про що свідчить збільшення вкладених інвестицій в економіку України.

Саме тому дуже важливою для інвестора є інформація про стан народногосподарського комплексу, стабільність законодавчої бази країни та рівень розвитку того чи іншого підприємства.

У зв'язку з цим виникає необхідність в плануванні та прогнозуванні господарської діяльності суб'єктів господарювання. Цього вимагають і реалії сьогодення, пов'язані з динамічністю політичної та соціально-економічної ситуації в країні, оскільки змінюються закони та нормативні акти, що регламентують господарську діяльність підприємств в сферах оподаткування, фінансово-кредитних відносин, ціноутворення та інше.

Підприємство повинно виробити гнучку стратегію, оперативно реагувати на зміни в економічній, соціальній та фінансових сферах, а також альтернативні варіанти рішень для різних економічних ситуацій.

Зміни визначаються певними факторами, серед яких можна виділити макроекономічні ( виробничі) показники.

Макроекономічними можна вважати:

 • інфляцію;

 • девальвацію національної валюти;

 • ріст валового внутрішнього продукту;

 • зміни в законодавстві;

 • зміни в оподаткуванні;

 • кредитно-фінансовій політиці тощо.

В якості мікро факторів використовуються:

 1. рентабельність;

 2. ріст заробітної плати;

 3. зміни тарифів на енергоносії;

 4. ріст цін на паливо.

Всі ці фактори в першу чергу впливають на собівартість продукції по виготовленню молочних продуктів.

Тому собівартість продукції для ВАТ "Жидачівський сирзавод" – це основний якісний показник роботи. Її рівень відображає досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного структурного підрозділу. Систематичне зниження собівартості продукції має важливе народногосподарське значення, бо дає змогу за стабільних ринкових цін збільшувати прибуток на кожну гривню витрат, підвищує конкурентоспроможність продукції.

За ринкових відносин завдання щодо зниження собівартості продукції централізовано не планується, а ефективність роботи підприємств оцінюється за допомогою показника прибутку. Однак це ще більше посилює значення проблеми зниження собівартості, бо від рівня собівартості залежить конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, матеріальний та культурний рівень життя його працівників, виконання надходжень до бюджету країни.

Починаючи з 1932 року в СРСР було введено узагальнений показник ─ виконання плану зі зниження собівартості рівня продукції. У планах передбачалось завдання зі зниження собівартості в абсолютній сумі та у відсотках.

В умовах ринкової економіки виникає проблема не скільки у визначенні втрат, їх розподілі за об'єктами та забезпеченні мінімізації, скільки в управлінні ними і визначенні доцільності та досягнення необхідної їх прибутковості.

На базі витрат підприємства ВАТ "Жидачівський сирзавод" затверджуються ціни на продукцію, яку купляє населення та посередницькі організації.

Тому зниження цих затрат на виготовлення продукції зменшує ціни і збільшує реальні доходи населення, і має наступні позитивні результати для підприємства:

 1. покращення фінансових результатів;

 2. покращення фінансового стану підприємства;

 3. модернізація виробництва власними коштами;

 4. надання якісної продукції споживачам.

Аналіз собівартості продукції, робіт, послуг має важливе значення, оскільки дозволяє пояснити тенденції зміни даного показника, виконання плану, розрахувати вплив на приріст собівартості, визначити резерви і дати оцінку роботи підприємства стосовно використання можливостей зниження собівартості продукції.

Для досягнення цієї мети використовується системний підхід, в основу якого покладено дослідження об'єктів собівартості та витрат, розкриття їх цінності і взаємозв'язку, зведення їх в єдину теоретичну систему.

Цей підхід до аналізу передбачає:

 • виявлення місця та ролі показників собівартості і витрат в оцінці досягнутої ефективності виробництва;

 • розроблення принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів раціоналізації витрат;

 • визначення методів вимірювання і резервів раціоналізації витрат;

 • визначення основних напрямків мобілізації виявлених резервів раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і перспективному плануванні собівартості продукції.

У процесі дослідження використані методи системного аналізу, опрацювання статистичної і бухгалтерської звітності ВАТ "Жидачівський сирзавод", особисті спостереження і висновки.

1. Загальна характеристика підприємства

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, а також його працівників.

Предметом діяльності товариства є:

 • переробка і виробництво молока, молокопродуктів та інших продуктів харчування;

 • виробництво сільськогосподарської продукції;

 • виробництво товарів народного споживання;

 • заготівельна та посередницька діяльність;

 • торгівля продовольчими та промисловими товарами;

 • надання транспортних послуг;

 • робота з цінними паперами;

 • інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь–якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

ВАТ "Жидачівський сирзавод", збудований у м. Жидачеві в 1938 році, спочатку діяв як молочарня, що займалась заготівлею молока.

У повоєнні роки були добудовані цехи, у яких розпочалося виробництво молоко - продукції: молока пастеризованого, кефіру, ряжанки, морозива, масла.


 
 

Цікаве

Загрузка...