WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота

Роздержавлення i приватизацiя - Курсова робота

Держава встановлює квоти застосування приватизаційних та компенсаційних сертифікатів при приватизації державних підприємств шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств. У 1997 році при продажі об'єктів державної власності вартістю від 1 млн. грн. до 170 млн. грн., у яких частка вартості основних засобів, що припадає на одного працюючого, не перевищує номінальної вартості приватизаційного майнового сертифіката більш як у 12 разів, від 80 до 100 відсотків акцій повинні реалізуватися за ці цінні папери; продаж акцій таких же підприємств, але з меншою кількістю працюючих (тобто, коли на одного працюючого припадає більша вартість основних засобів), здійснюється при квоті участі приватизаційних цінних паперів від 50 до 70 відсотків. Більш крупні підприємства, а також підприємства-монополісти, підприємства військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії, і підприємства, що приватизуються з участю іноземного капіталу, зобов'язані забезпечити продаж акцій за приватизаційні цінні папери у розмірі від 5 до 10 відсотків.

Після реалізації плану приватизації підприємства повністю змінюють форму власності. Якщо ж держава залишає за собою частку в майні підприємства, вона на якийсь час залишається співвласником такого акціонерного підприємства через Фонд державного майна, який управляє частками держави у майні приватизованих підприємств. Остаточна приватизація цих часток (продаж акцій) відбувається у формах і у термінах, що визначає Уряд України.

Одним із найважливіших фінансових питань приватизаційного процесу є шляхи і методи використання громадянами України приватизаційних майнових сертифікатів (ПМС) і компенсаційних сертифікатів (КС). Законодавство України не передбачає відчуження цих цінних паперів, тому їх купівлю-продаж на фондовому ринку громадяни здійснювати не можуть. Доступ до державної власності, що приватизується, через ці цінні папери громадяни мають, вкладаючи їх безпосередньо в об'єкт приватизації або шляхом звернення до послуг фінансових посередників.

У першому випадку частина власників сертифікатів може вкласти їх за місцем роботи за умови, що це підприємство приватизується. Про порядок використання цих сертифікатів і пільги громадянам — їх володарям йшлося вище. Інші власники сертифікатів мають змогу особисто

взяти участь в аукціонах із продажу акцій відкритиу акціонерних товариств (окремо організовуються сертийі катні аукціони з продажу акцій за ПМС і за КС), звернувшись до регіонального центру сертифікатних аукціо нів1 Ціна придбання акцій на цих аукціонах визначається за показником кількісного співвідношення запропонованих до продажу акцій відкритих акціонерних товариств і заявлених до купівлі сертифікатів окремими громадянами і юридичними особами — фінансовими посередниками.

Звернення громадян до послуг фінансових посередників передбачає такі варіанти:

  1. звернення до довірчого товариства;

  2. придбання в обмін на приватизаційні цінні папери інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду або інвестиційної компанії.

У першому варіанті приватизаційні папери передаються громадянами у довірче управління для вкладення в об'єкт приватизації, у другому — інвестиційний сертифікат фінансового посередника засвідчує внесок громадянина в його капітал і право на одержання дивідендів від його діяльності. В будь-якому разі участь громадян у приватизації через фінансових посередників (якщо, звичайно, вони діють цивілізованими методами, що нині в Україні далеко не завжди забезпечується) має для громадян низку переваг. Фінансові посередники мають на аукціонах кращі умови для придбання акцій підприємств, що приватизуються, з точки зору цін придбання акцій, можуть купувати акції більш-менш великими пакетами і, отже, впливати на подальшу діяльність акціонерного товариства, знаходити на ринку перспективні щодо надійності та рентабельності об'єкти приватизації.

Як уже зазначалося, суттєві особливості приватизації законодавством України встановлені для підприємств агропромислового комплексу — радгоспів, промислових підприємств, які переробляють сільськогосподарську сировину, підприємств, які виконують роботи і надають послуги колективним сільськогосподарським підприємствам, колгоспам, фермерським господарствам і іншим сільськогосподарським товаровиробникам. Головним чином ці особливості стосуються порядку розподілу акцій об'єктів приватизації, який передбачає пріоритет на іх одержання недержавними сільгосппідприємствами і їх

Положення про центри сертифікатних аукціонів затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 1995 р.

працівниками, що створює умови для ефективного управління приватизованими підприємствами з боку нових власників і розвитку сільськогосподарського виробництва.

Державні промислові підприємства з переробки сільгоспсировини і підприємства, що виконують роботи і надають послуги сільгоспвиробникам, приватизуються способом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства і реалізації акцій цих товариств. Працівники цих підприємств користуються пільгами при розміщенні акцій в порядку, який передбачений для всіх інших відкритих акціонерних товариств. Більша частина акцій (51 відсоток) передається безкоштовно колективам товаровиробників недержавних форм власності, які на договірних засадах здають сільгоспсировину об'єкту приватизації або одержують від нього послуги. Розподіл акцій між сільгоспвиробниками (з урахуванням квоти для радгоспів та інших державних товаровиробників, якщо такі є у зоні діяльності підприємства, що приватизується) здійснюється пропорційно до обсягів сировини, зданої на об'єкт приватизації, виконаних робіт і наданих послуг в середньому за 5 років, що передують року приватизації, або за всі роки існування, якщо товаровиробник функціонує менше 5 років. 51 відсоток акцій приватизованих підприємств, які передаються сільгоспвиробникам, включають акції, які розміщуються за приватизаційні майнові сертифікати, власні кошти і компенсаційні сертифікати серед працівників підприємства, сільгоспвиробників та прирівняних до них осіб.

Приватизація майна радгоспів та інших державних сільгосппідприємств здійснюється шляхом перетворення їх у відкриті акціонерні товариства або шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства — за рішенням трудового колективу радгоспу. У будь-якому випадку трудовий колектив одержує для розподілу серед працівників і прирівняних до них осіб частку державного майна (або акцій) на суму, що визначається за формулою:

Вб = Кп  Со ,

де Вб — частка державного майна (сума акцій), яка безкоштовно передається працівникам радгоспу, що приватизується;

Кп — чисельність персоналу радгоспу і осіб, що до

нього прирівнюються;

Со — середня вартість майна на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства по відповідній області України (Автономній Республіці Крим).

Розподіл безкоштовно переданого майна (акцій) між працівниками приватизованого радгоспу здійснюється відповідно до трудової участі кожного, хто має право його одержати. Решта майна (акцій) приватизується за приватизаційні майнові сертифікати працівників радгоспу і прирівняних до них осіб. Якщо у такий спосіб не все майно (акції) буде приватизоване, решта продається їм за власні кошти з розстрочкою на 5 років (без нарахування процентів, але з урахуванням зміни цін на момент викупу майна) або організовується продаж акцій відкритого акціонерного товариства на фондовому ринку згідно з чинним законодавством.

Список літератури

  1. Фінансова діяльність підприємства.Бандурка О.М.,Коробов М.Я.,Орлов П.І., Петрова К.Я., - К.:Либідь,1998

  2. Підприємництво і підприємницька діяльність.Шевеленко С.Д., Федів І.І., - К.:Вища шк., 1997

1 Закон передбачає створення товариства покупців також і за іншими ознаками, наприклад, за місцем проживання групи громадян, які мають намір приватизувати той чи інший об'єкт.

2 Згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 р , корпоратизація — це перетворення державних підприємств, а також закритих акціонерних товариств, більш як 75 відсотків статутного фонду яких перебуває у державній власності, у відкриті акціонерні товариства. Засновниками таких акціонерних товариств з боку держави є міністерства та інші органи державної виконавчої влади, підвідомчі Кабінету міністрів України. Мета корпоратизації — підготовка підприємства до приватизації, але без фіксації конкретного ії строку


 
 

Цікаве

Загрузка...