WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшення - Контрольна робота

Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшення - Контрольна робота

є конкурентоздатними на основі інноваційної економічної діяльності, пов'язаної з ризиком. Регулятивна функція має суперечливий характер і виступає в двох формах: конструктивна і деструктивна. Конструктивна форма регулятивної функції ризику полягає в тому, що здатність ризикувати - один із шляхів успішної діяльності підприємця (подолання бар'єрів, які заважають перспективним нововведенням). Захисна функція ризику знаходить вираження в тому, що коли для підприємця ризик - природній стан, то нормальним повинно бути і тер-пеливе відношення до невдач. Ініціативним, підприємливим господарникам необхідн6ий соціальний захист, правові, економічні гарантії, що стимулюють виправданий ризик. Аналітична функція комерційного ризику полягає в необхідності вибору одного з можливих варіантів рішень у зв'язку з чим підприємець аналізує всі можливі альтернативи, вибираючи найбільш рентабельні і найменш ризикові. Аналізуючи функції комерційного ризику, слід підкреслити, що незважаючи на значні втрати, які зумовлює ризик, він є також джерелом потенційного прибутку. Тому основним завданням підприємця є не відмова від ризику взагалі, а вибір рішень, пов'язаних з ризиком на основі об'єктивних критеріїв. Важливим напрямком діяльності підприємця виступає вибір методів зниження ризику. Дії по зниженню комерційного ризику, як правило, проводяться в двох напрямках: o уникнення появи можливих ризиків; o зменшення впливу ризику на результати виробничо-фінансової діяльності підприємства. Перший напрям полягає в намаганні уникнути будь-якого ризику, що виникає в господарській діяльності. Рішення про відмову від ризику може бути прийняте як на попередній стадії, так і пізніше, шляхом відмови від якогось виду діяльності, в якому підприємство бере участь. Для визначення міри ризику використовують два основних методи: статистичний і експертний. В основі статистичного методу лежать прийоми математичної статистики (рахунок варіації, дисперсії і стандартного відхилення за показниками фінансово-господарської діяльності підприємства). Як показники фінансово-господарської діяльності використовують відношення прибутку до витрат або до інвестицій (показники рентабельності). Статистичний метод відносно точний, але вимагає значного обсягу ретроспективних даних і, в той же час, не враховує різких змін в інвестиційній політиці підприємства і впливу зовнішніх чинників. Для подолання цих недоліків використовують експортний метод. Він оснований на усередненні експертних оцінок ризику. При даному методі, як правило, виявляються вірогідні, малоймовірні і випадкові групи чинників ризику. До вірогідних відносяться добре відомі і очікувані підприємцем обставини; до малоймовірних - відомі чинники, можливість появи яких надто мала. У групу випадкових включаються чинники, які не враховувалися експертами. В ході аналізу експерти можуть давати оцінки ймовірності виникнення різних втрат (в грошовому або процентному вираженні), міри вірогідного ризику. За мірою ризику виділяють: " допустимий ризик - імовірність втрати прибутку; " критичний - імовірність втрати прибутку і недоотримання частини прибутку; " катастрофічний - можливість банкрутства. Практика показала, що для визначення міри ризику найнадійніше використовувати комбінацію статистичного і експертного методів. Для того, щоб зменшити міру вірогідного ризику й одночасно забезпечити досягнення заданих рівнів рентабельності, необхідно: " шукати партнерів, які мають у своєму розпорядженні інформацію про ринок і достатні фінансові кошти. У разі успіху з ними доведеться розділити частку прибутку; " звертатися до послуг зовнішніх консультантів-експертів, наприклад, для проведення науково обґрунтованих прогнозів зміни цін, попиту, дій конкурентів; " утворювати спеціальний резервний фонд за рахунок частки прибутку для самострахування; " передавати частину ризику іншим особам і організаціям шляхом страхування торгового бізнесу. У ринковій економіці поширеним способом зниження ризику є хеджування. У широкому значенні під хеджуванням розуміють створення зустрічних вимог і зобов'язань (валютного, комерційного або кредитного характеру). При укладенні ф'ючерсних контрактів і опціонів хеджування виступає формою страхування ціни і прибутку від небажаного для продавця зниження або невигідного для покупця підвищення ціни. Як результат - згладжування різких коливань цін. З метою зниження комерційних ризиків слід створювати спільні підприємства із зарубіжними фірмами, об'єднуватися з потужними і передовими вітчизняними компаніями, домагатися державної підтримки, перетворюватись на філію крупних вітчизняних підприємств та ін. Для зниження, а відтак і унеможливлення профільно-технологічних ризиків необхідно: 1. здійснювати диверсифікацію виробництва шляхом розширення нових технологій і видів продукції; 2. проводити диверсифікацію постачання; 3. постійнозбирати економічну інформацію про можливих постачальників, зокрема про освоєння нових технологій; 4. встановлювати некомерційні зв'язки із реальними та потенційними постачальниками, розширювати та підтримувати особисті контакти з ними; 5. купувати акції підприємств-постачальників; 6. створювати страхові резерви основних комплектуючих виробів. Одним з найважливіших видів комерційних ризиків є кредитні. Для того щоб вирішити, надати кредит чи відмовити позичальнику, кредитне управління банку повинно отримати вичерпну інформацію про кредитоспроможність клієнта і на її підставі зробити відповідний висновок про правильність складання кредитного договору та захищеність банку і його вкладників, про можливість банку у разі порушення умов договору швидко,без значних витрат відшкодувати свої кошти. Рівень кредитного ризику визначають мірою кредито- і платоспроможністю підприємства. Ризикова політика - комплекс захисних заходів проти основних форм ризиків, насамперед проти критичного та абсолютного рівнів. Основними з них є вивчення ринку і конкурентів, страхування ризику, його диверсифікація, використання застави, поточний контроль, створення спеціальних резервів. З метою зниження виробничих, постачальницько-збутових та матеріально технічних ризиків необхідно здійснювати диверсифікацію виробництва та постачання, купувати акції підприємств-постачальників, створювати страхові та фінансові резерви і запаси, використовувати новітні форми маркетингу та ін. Для кредитних ризиків здійснюють всебічний і ретельний аналіз кредитних заявок та умов надання кредиту та комплексний поточний контроль за виробничою діяльністю. Крім того, низка заходів здійснюється спеціальними національними службами ризиків. ? 3. Тести. 1. Більш широким поняттям є: а) Комерція; б) Підприємництво; в) Ці поняття ідентичні. 2. В поняття господарських зв'язків між постачальниками та покупцями включають: а) Організаційні взаємовідносини постачальників та покупців; б) Економічні відносини постачальників та покупців; в) Комерційні взаємовідносини постачальників та покупців; г) Адміністративно-правові відносини постачальників та покупців; д) Сукупність господарських відносин постачальників та покупців в процесі поставок товарів. ? 4. Задача. Ціна продажу основних фондів становить 114 тис. грн. Первісна вартість основних фондів - 10 тис. грн. Відсоток зносу основних фондів за 1 рік складає - 10%. Термін використання основних фондів 4 роки. Індекс інфляції - 10%. Розрахуйте залишкову вартість та прибуток від реалізації основних фондів. тис. грн Висновок: залишкова вартість Список використаної літератури. 1. Панкраиов Ф.Г., Серьогіна Т.К. " Комерчиская деятельность ". Навчальний посібник. Москва - 2000р. 2. Половцева Ф.А. " Комерчиская деятельност ". Навчальний посібник. Москва - 1999р. 3. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності. Навчальний посібник. Київ - 2005р. 4. Єрмоленко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій. Навчальний посібник. Київ - 2003р.

 
 

Цікаве

Загрузка...