WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшення - Контрольна робота

Організаційно-правові форми функціонування торгових підприємств. Комерційні ризики і способи їх зменшення - Контрольна робота

органи та органи місцевого самоврядування, у разі виявлення порушень ліцензійних умов, зобов'язані повідомити про ці порушення в орган ліцензування. Аудитор має перевірити наявність відповідних ліцензій на право займатися певними видами підприємницької діяльності, достовірність документів, на підставі яких були видані ліцензії, та дотримання підприємством ліцензійних прав. У разі виявлення грубих порушень ліцензійних умов аудитор повинен попередити власника про можливість анулювання ліцензії. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для її анулювання, яке вручається (надсилається) підприємству із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття та може бути оскаржено у судовому порядку. Згідно з Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" окремі види підприємництва підлягають патентуванню. Об'єктом правового регулювання відповідно до цього Закону є торгівельна діяльність за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг. Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними у цьому Законі видами підприємницької діяльності. Торговий патент видається за плату державними податковими органами за місцезнаходженням таких суб'єктів. Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити: номер торгового патенту; найменування власника торгового патенту; вид підприємницької діяльності (назва виду послуг); місцезнаходження підприємства чи його структурного підрозділу; для транспортних засобів - марка транспортного засобу, його номерний знак; термін дії торгового патенту; місцезнаходження органу державної податкової служби, що видав торговий патент; відмітка органу податкової служби про надходження плати за виданий патент. Торговий патент, виданий з метою здійснення роздрібної торгівлі з використанням пересувної торговельної мережі, дійсний на всій території України. 2. ККомерційні ризики і способи їх зменшення. Ризик - це можливе понесення збитку внаслідок заняття комерційною діяльністю. Комерсант ризикує багато чим. Але в той же час наявність чинника ризику є могутнім стимулом підвищення відповідальності за комерційні рішення, що приймаються, економії коштів і ресурсів. Комерційний ризик виникає як наслідок ризикованої комерційної операції. Крім того, може бути ризик, пов'язаний з діями конкурентів; ризик, пов'язаний зі зміною ціни; ризик, пов'язаний з непередбаченими політичними подіями, що мають важкі наслідки для торгового бізнесу. Крім цього, в практиці торгового бізнесу можуть виникнути: " ризик втрати товару від пожежі та іншого стихійного лиха; " ризик знищення або псування вантажу при транспортуванні; " ризик втрати товару від недбалості працівників підприємства (бій); " ризик від ймовірної нечесності службовців, що може нанести матеріальний збиток фірмі; " ризик невиконання договірних зобов'язань партнера (контрагента), від чого залежить прибуток підприємства; " ризик припинення ділової активності підприємства. Як уже зазначалося, будь-який економічний процес є функціональною залежністю великої кількості чинників. У зв'язку з цим настання тієї або іншої події в економічному житті цілком передбачуване і залежить лише від з'ясовності взаємодій, що існують. Чим більше прогнозована система, тим більше чинників впливають на неї, тим вужчий горизонт обізнаності і більше помилок у прогнозуванні настання тієї або іншої події. Саме тому оцінка ринкової кон'юнктури як моментної події має ймовірнісний характер. Ступінь (можливість) настання передбачуваної події прийнято зв'язувати з поняттям ризику. Ризик на ринку визначається непевністю у досягненні результату як наслідку множини малопередбачуваних дій учасників ринку. Ступінь ризику завжди пов'язаний з горизонтом з'ясування досліджуваного економічного процесу і діями, спрямованими на досягнення результату. У підприємця завжди є вибір: не ризикувати і чекати, поки події відбудуться, або ризикнути і випередити конкурентів. У першому випадку прибуток може бути мінімальним або його не буде взагалі, у другому - прибуток може бути максимальним. Важливо лише визначити ступінь допустимості ризику, за межею якої ризик перетво-рюється на нерозважливість. Ступінь ризику визначається рівнем ризику. Рівень ризику - ймовірна, слабо вимірювана величина, що визначає можливість настання тієї або іншої події за певної послідовності дій. За рівнем комерційні ризики прийнято поділяти на припустимі, неминучі, надмірні та неприпустимі. При цьому можливість результату може значно варіювати. Рівень ризику тісно пов'язаний із розмірами втрат при невдалому ході події. Чим менші втрати, тим більше можна ризикувати, і навпаки. Зрештою, рівень втрат визначає можливість або неприпустимість певного ризику. Залежно від вибору варіантів комерційні ризики можна розділити на різноманітні, альтернативні і пов'язані з єдиним варіантом. В останньому випадку підприємець діє за принципом: "пан або пропав". Альтернативний варіант припускає одержання прибутку у випадку ризику або відмову від проведення операції. Найчастіше у господарській практиці зустрічаються ризики, що припускають будь-які засоби реалізації угоди з різноманітним рівнем втрат і прибутків. Комерційні ризики можна класифікувати також за рівнем втрат: ризик повної або часткової втрати від здійснення угоди; ризикзбанкрутувати; інфляційний ризик; фінансовий ризик тощо. Оскільки у більшості випадків комерційні ризики різноманітні, то є й засоби запобігання їм або зниження наслідків. Загальна назва цих методів - страхування ризиків. До найзагальніших варто віднести такі види страхування: диверсифікацію ризиків; страхування подій і їх результатів; лімітування; постійне дослідження ринкової кон'юнктури накопичення інформації про стан ринку. Законодавством встановлено, що комерційна діяльність є ризиковою. Так, багато рішень з підприємництва приймаються в умовах невизначеності, коли напрям дій треба вибирати із декількох можливих варіантів, реалізацію яких важко передбачити. Основними характеристиками ризику виступають: " ризик наявний завжди на всіх етапах діяльності підприємства; " повне усунення ризику неможливе внаслідок причин як суб'єк-тивною характеру (наприклад, відсутність нової інформації, постійний розвиток ринків та економіки країни в цілому тощо). Основними причинами, які є джерелом комерційного ризику, виступають: " раптові непередбачувані зміни у зовнішньому середовищі, які сталися і впливають на діяльність підприємства (зміна цін, зміна в податковому законодавстві, коливання валютного курсу тощо); " зміни відносин підприємства з його контрагентами (можливість укласти більш вигідний договір, положення або скорочення строку дії договору, більш привабливі умови діяльності, зміна партнерів по бізнесу та ін.), що тягне за собою зміни досягнутих раніше домовленостей або відмови від них; " зміни, які відбуваються всередині самого підприємства (невід-повідність рівня кваліфікації працівників підприємства запла-нованим завданням, раптовий вихід з ладу основних виробничих фондів та ін.). Комерційний ризик виконує в господарській діяльності чотири типи функцій: інноваційну, регулятивну, захисну та аналітичну. Інноваційну функцію комерційний ризик виконує, стимулюючи пошук нетрадиційних рішень проблем, які постають перед підприємцем. Світовий досвід показує, що більшість підприємств

 
 

Цікаве

Загрузка...