WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

диференціації;
3.стратегія фокусування.
Стратегія контролювання витрат ґрунтується на зменшенні власних витрат на виробництво та реалізацію продукції в порівнянні з витратами конкурентів. За низьких витрат на виготовлення одиниці продукції фірма може забезпечити необхідний для свого виживання рівень прибутків, навіть тоді, коли ціни на її продукцію нижчі за ціни продуктів-конкурентів. Ті самі низькі ціни перешкоджають і появі нових конкурентів.
Існує багато практичних способів побудови стратегії контролювання витрат, найпоширенішими серед яких є:
o збільшення обсягів виробництва продукції (послуг);
o зменшення накладних витрат;
o застосування нового устаткування;
o використання нових технологій тощо.
У кожному конкретному випадку фірма вибирає такий шлях, який забезпечує реалізацію ЇЇ переваг. Проте слід зауважити, що стратегія контролювання витрат ефективно спрацьовує лише за таких умов:
1) коли споживачі чутливі до зміни цін на продукцію фірми;
2)коли фірми-конкуренти продають такі самі товари;
3) коли фірма може реально регулювати обсяги продажу й масштаби виробництва продукції.
Вибір стратегії контролювання витрат не позбавлений небезпек. Найчастіше фірми помиляються, переоцінюючи власні можливості управління витратами.
Стратегія диференціації спрямована на те, щоб поставляти на ринок товари, котрі за своїми властивостями є привабливішими для споживачів, ніж продукція конкурентів. Різні фактори зумовлюють вибір стратегії диференціації, але ключовим чинником вибору є наявність товару з унікальними властивостями й завдяки цьому привабливого для покупця. Такими унікальними властивостями товарів, наприклад, можуть бути:
o висока якість продукції;
o розгалужена мережа філій для після продажного обслуговування;
o високий рівень обслуговування клієнтів;
o принципова новизна продукції;
o імідж фірми тощо.
Диференціація - це надійна стратегія, яка широко застосовується на практиці. Але варто усвідомлювати також і ймовірні ризики вибору стратегії диференціації:
1) можливість недооцінки споживачем унікальної властивості
продукції;
2) завеликі витрати на надання продукту тієї чи іншої унікальної властивості, а відтак збільшення його продажної ціни до рівня неконкурентоспроможності.
В основу стратегії фокусуванняпокладено реальний факт сегментації ринку, коли кожний сегмент пред'являє специфічні вимоги до продукції (послуг). Якщо фірма забезпечить виробництво продукції (послуг), котрі відповідають цим вимогам, та зробить це ліпше за конкурентів, то вона збільшить частку своєї участі в ринку.
Розробка стратегії фокусування охоплює:
1) вибір одного чи кількох сегментів ринку (ринкових ніш) для фірми з цілеспрямованою орієнтацією:
o або на певну групу споживачів;
o або на обмежений асортимент товарів;
o або на специфічний географічний ринок;
2) ідентифікацію специфічних потреб, бажань та інтересів споживачів у визначеному сегменті ринку;
3) пошук ліпших, ніж у конкурентів, способів задоволення специфічних запитів споживачів. Зробити це можна:
o способом контролювання витрат;
o способом диференціації.
Відтак, у стратегії фокусування є два варіанти: фокус витрат і фокус диференціації, які обмежені одним чи кількома вузькими сегментами ринку (рис. 4).
Конкуренті переваги фірми
Стратегія фокусування досить широко використовується у сфері малого бізнесу, котрий, як правило, не має достатніх ресурсів, щоб охопити ринок у цілому.
Жодна із зазначених стратегій бізнесу не має абсолютних переваг перед іншими. Усі вони широко використовуються на практиці. Але в кожному випадку підприємець має дотримуватись основного принципу вибору стратегії - зосереджуватися на тому, що в нього виходить найліпше, а не намагатися діяти на всіх напрямках.
У цілому ефективна стратегія має:
1) орієнтуватися на конкретних споживачів, їхні потреби й запити;
2) відображати всі сильні сторони фірми, які в сукупності створюють її конкурентні переваги;
3) включати конкретні завдання, котрі дають змогу фірмі реально реалізувати свої конкурентні переваги;
4) включати методи, спрямовані на подолання слабкості фірми та загроз із зовнішнього середовища.
Стратегічне планування - трудомістка, але критично важлива стадія розробки бізнес-плану. Процес стратегічного планування привчає підприємця до порядку у веденні справ, допомагає усвідомити природу власного бізнесу, визначити конкретне коло споживачів, зрозуміти конкурентів, а відтак збільшує шанси на успіх.
ЛІТЕРАТУРА
1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. - К.: Знання, 1999.
2. Бизнес-план: методические материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы, 1994.
3. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация: В 2-х ч. /Под общ. Ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1995.
4. Бизнес-план, или повысить доходность Вашего предприятия. Американская школа управления. - М.: Анкил, 1995.
5. Бурков В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методика составления: Метод. Пособие. - М.: ЦИПКК. А.П., 1997.
6. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Филинъ, 1998.
7. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. и др. Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994.
8. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-ХІІ від 18.09.2001 // Відомості Верховної Ради, 1991, №47, зі змінами та доповненнями.
9. Закон України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №14, зі змінами та доповненнями.
10. Закон України "Про підприємства" №887-ХІІ від 27.03.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №24, зі змінами та доповненнями.
11. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 1992.
12. Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. - Новосибирск: ЭКО, 1994.
13. Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. - К.: А.Л.Д., 1997.
14. Пелих А.С. Бизнес-план. - М.: Ось-89, 1996.
15. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999.
16. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
17. Скворцов как разработать бізнес-план предприятия? ПРактическое руководство для бизнесменов. - К.: МКП "Прометей", 1994.
18. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. 2-е изд., испр. и доп. - К.: Капрал, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...