WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

ліквідність підприємства на актуальну дату може бути сильною стороною підприємства, однак через деякий період внаслідок дії зовнішніх факторів вона може стати недостатньою і перетворитися на слабке місце.
Оскільки сильні та слабкі місця, як правило, є відносними величинами, в процесі аналізу їх слід порівнювати з аналогіями на підприємствах-конкурентах. Під час аналізу сильних і слабких місць визначаються критичні сфери, які під дією специфічних зовнішніх і конкурентних факторів впливають на економічні результати підприємства. Потім визначаються ключові параметри чинників, що впливають на ефективність господарської діяльності. На практиці досить часто в ході SWOT-аналізу використовуються такі методи контролінгу, яканкетування та АВС-аналіз. Результати аналізу унаочнюються у вигляді діаграм, матриць, схем, графіків.
3. Місія суб'єкту господарювання
Місія фірми - це її головне призначення, особлива роль, чітко окреслена причина її існування, які в сукупності формують основні напрямки та орієнтири діяльності фірми.
Місія ніби окреслює межі бізнесу фірми, допомагає уявити її можливості та визначити те, на що не треба марно витрачати зусиль.
Місія фірми на практиці формулюється в процесі пошуку відповіді на запитання: "Яким бізнесом займатиметься фірма?" Знайти відповідь на нього не так просто, як видається на перший погляд. Вона не вичерпується назвою компанії, визначенням її статусу або форми організації. її визначає прагнення задовольнити споживача. Отже, місію фірми треба шукати за межами фірми - у її споживачах, у її діяльності на ринку (або сегменті ринку).
Визначення місії має:
o по-перше, бути лаконічним, щоб чітко окреслити напрямки діяльності фірми та зосередити увагу на головному в даному бізнесі;
o по-друге, указувати на призначення фірми з погляду задоволення потреб споживачів (конкретні товари, послуги в конкретному сегменті ринку);
o по-третє, включати певні елементи, що відбивають бачення підприємцем свого бізнесу в майбутньому. Такими елементами можуть бути: частка ринку; рівень прибутковості; ступінь ефективності; Інші показники, що формують образ бізнесу, якого прагне підприємець;
o по-четверте, розкривати переваги фірми, котрі вирізняють ЇЇ з поміж конкурентів та вказують нові (ліпші, оригінальніші) способи задоволення потреб споживачів.
Правильно сформульована місія фірми дає змогу знайти відповіді на такі запитання:
1. Які основні (головні) цілі діяльності фірми?
2. Кого фірма обслуговує?
3. Які товари фірма пропонує своїм клієнтам?
4. На яких ринках (сегментах ринку) діє фірма?
5. У чому полягає специфіка фірми щодо задоволення потреб
клієнтів?
6. Які конкурентні переваги мас фірма?
7. Які показники діяльності фірма вважає для себе оптимальними?
При створенні (заснуванні) підприємства або іншої підприємницької структури мають бути визначені конкретні цілі їхньої діяльності, тобто кінцевий стан господарювання, якого фірма сподівається досягти на певний момент у майбутньому.
Особиста мета підприємця може зводитись до бажання:
1) отримувати якомога більше грошей;
2) працювати творчо;
3) почувати себе комфортно;
4) привести у рівновагу складові елементи життя - власні кар'єру і сім'ю, друзів тощо;
5) домогтися того, щоб колеги визнали його професіоналом, знавцем у вибраній сфері підприємницької діяльності.
Цілі 1-3 мають загальний характер і властиві будь-якому підприємцю, цілі 4-5 відображають особисті нахили бізнесмена.
Формування цілей підприємництва - процес набагато складніший. Він має бути конкретним і передбачати:
o виробництво наперед визначеної кількості певної групи товарів;
o задоволення виявлених у певному регіоні потреб у конкретній сукупності товарів (продуктів, послуг);
o обслуговування певної категорії клієнтів тощо. Звичайно підготовлені і досвідчені підприємці ставлять перед собою і своїми фірмами не лише короткотермінові (поточні), а й перспективні цілі, тобто планують як тактик/, так і стратегію свого становлення, функціонування і розвитку. Зокрема, тактика підприємця може полягати у тому, щоб на початковому етапі своєї діяльності накопичити певну суму власного капіталу, яка потім (на другому етапі) буде використана для організації, зокрема, виробництва нових меблів тощо.
У період започаткування або розвитку власного бізнесу кожний підприємець може вибрати перспективну спеціалізацію свого виробництва (сфери діяльності). На початку підприємницької діяльності такий вибір зробити не просто. Тому здійснення тактичних завдань і цілей виконує важливу функцію виходу на перспективні цілі.
Вибрані цілі мають бути конкретними і реальними, формуватись і визначатись у певних показниках, максимально точно вимірюватись. До них можна віднести такі:
o прибутковість (обсяг прибутку, дохід від інвестованого капіталу, відношення прибутку до обсягу продажу тощо);
o продуктивність або ефективність (виробіток на одного працівника, витрати на виробництво одиниці продукції тощо);
o продукція (зміна номенклатури й асортименту, впровадження нових її видів);
o виробничі потужності (поточна величина, можлива динаміка у майбутньому);
o персонал (підвищення рівня кваліфікації, зниження плинності, поліпшення умов праці);
o ринок (обсяг продажу, частка участі на ринку тощо). Результативність цілей діяльності підприємства залежить від того:
o наскільки обгрунтовано вони сформульовані;
o як широко і повно про них інформований персонал фірми;
o як організовано стимулювання їх практичного здійснення. Сформульовані цілі мають відповідати певним вимогам, а саме бути:
o конкретними і кількісно вимірюваними;
o зорієнтованими у часі, тобто мати конкретний горизонт про-гнозування;
o реалістичними, практично досяжними і збалансованими з мож-ливостями фірми;
o взаємно узгодженими і підтримуючими;
o сформульованими письмово.
Такі цілі варто вважати своєрідними нормативами, за якими підприємець може фіксувати рівень ефективності своєї практичної діяльності.
4. Оцінка стратегічних альтернатив формування стратегії
Попередньо наміченої мети можна досягти різними способами. Відтак виникають два запитання:
1. Які існують способи досягнення фірмою своєї мети?
2. Який зі способів досягнення мети є найліпшим?
У пошуках відповідей на ці запитання підприємець розробляє кілька варіантів стратегій та вибирає з-поміж них найбільш придатний для свого бізнесу.
Існує безліч стратегій бізнесу, проте більшість їх можна віднести до однієї з таких типових стратегій (за класифікацією М. Портера):
1.стратегія контролювання витрат;
2.стратегія

 
 

Цікаве

Загрузка...