WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

_________
2. Зміни в соціально-демографічній ситуації:
2.1._________
2.2. _________
2.3._________
3. Державне регулювання бізнесу;
3.1._________
3.2.__________
3.3.__________
4.Природні умови й економічні обмеження:
4.1. __________
4.2.__________
4.3.__________
3) конкуренти (основні сили, що конкурують у галузі, поділ ринку поміж ними, інтенсивність конкуренції, можливості появи принципово нових продуктів-замінників, основні конкурентні переваги в галузі);
4) перешкоди для входження в галузь (обсяги початкових Інвестицій, доступність джерел сировини та каналів збуту, конвертованість активів, захист з боку держави, прихильність споживачів тощо);
5) технології (швидкість зміни технологій виробництва продукції в галузі, вплив технологічних змін на якість продукції та ціну, можливості здобуття переваг від впровадження нових технологій, можливості появи принципово нових технологій у галузі тощо).
Аналіз зазначених факторів дає змогу уточнити низку принципово важливих галузевих аспектів діяльності:
o яка тенденція (піднесення чи занепаду) притаманна цій галузі?
o який ступінь конкуренції в галузі?
o до якої стадії життєвого циклу належить основна продукція галузі?
o як змінюються смаки та орієнтація споживачів?
Не менш важливим аспектом галузевого аналізу є Ідентифікація ключових факторів успіху у сфері майбутнього бізнесу. Будь-який бізнес характеризується багатьма контрольованими (такими, що піддаються управлінню) параметрами. Проте лише деякі з них визначають можливість і здатність фірми конкурувати на своєму ринку. Саме такі показники й називають ключовими факторами успіху.
Залежно від специфіки галузі ключовими факторами успіху можуть бути як кількісні показники (собівартість одиниці продукції, ціна одиниці продукції, експлуатаційні параметри продукції тощо), так і ті, що їх важко або неможливо оцінити кількісно (рівень обслуговування клієнтів, місце знаходження фірми, наявність додаткових послуг, прихильність споживачів тощо).
Конкуренція є чи не найбільшою небезпекою в бізнесі. Тому підприємцеві дуже важливо хоча б орієнтовно оцінити конкурентну позицію своєї майбутньої фірми. Одним з засобів практичного вирішення цієї проблеми є побудова матриці конкурентного профілю.
Розрахунок матриці конкурентного профілю ведеться в такій послідовності:
1. Визначаються ключові фактори успіху у відповідній сфері бізнесу.
2. Кожному з ключових факторів успіху надається певний ваговий коефіцієнт, який характеризує важливість (значущість, місце) відповідного ключового фактора щодо Інших ключових факторів. Цей ваговий коефіцієнт встановлює сам підприємець покладаючись на свій досвід, знання, особисті оцінки. Сума вагових коефіцієнтів має дорівнювати одиниці.
3. Складається список головних (4 - 5) конкурентів та визначається рейтинг (індивідуальний кількісний показник оцінки досягнень) кожного конкурента щодо кожного ключового фактора успіху. Рейтинг диференціюється від одиниці (незначні досягнення конкурента) до чотирьох (дуже великі досягнення).
4. Множенням вагового коефіцієнта на встановлений рейтинг визначають загальну оцінку кожного ключового фактора успіху. Сума одержаних загальних оцінок за всією сукупністю ключових факторів спіху уможливлює визначення конкурентної позиції власної фірми порівнянні з головними конкурентами.
Розрахунки матриці конкурентного профілю (табл. 2) дають змогу також виділити серед конкурентів найсильніших і найслабкіших, тобто вказують на приклади успішного та помилкового підходів до організації бізнесу у відповідній сфері.
Таблиця 2. Приклад заповнення матриці конкурентного профілю
Ключовий
фактор усміху Ваговий коефіцієнт Власна фірма Конкурент А Конкурент її
рейтинг оцінка (2.-3) рейтинг оцінка рейтинг оцінка (2.7)
Якість товару 0,4 3 1,2 4 1,6 3 1.2
Ціна товару 0,3 2 0,6 2 0,6 2 0,6
Канали збуту 0,1 4 0,4 3 0,3 0,2
Технічне обслуговування 0.1 2 0,2 4 0,4 4 0,4
Реклама та стимулювання попиту 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4
Загальна оцінка 1.0 2,7 3,1 2,5
Чи є ваша продукція конкурентоспроможною щодо якості, ціни, експлуатаційних характеристик, способів просування на ринок, місця (ринкової ніші) реалізації?
o На якій стадії техніко-економічного старіння перебуває ваша продукція?
o Чи можете ви (та як швидко) розширити асортимент або вдосконалити продукцію?
2. Виробництво. Конкурентоспроможність продукції значною мірою залежить від умілої реалізації виробничої функції. Якісні сировина й матеріали, сучасне устаткування, дотримання вимог технології тощо є запорукою ефективності виробництва та високої якості продукції. Попереднє уявлення про виробничий потенціал фірми дають об'єктивні відповіді на такі запитання:
o Чи маєте ви проблеми з постачальниками сировини та матеріалів?
o Чи відповідає сучасним вимогам устаткування фірми?
o Чи відповідає технологія виробництва продукції сучасним вимогам?
o Яким є рівень використання виробничих потужностей?
3. Персонал. Успіх у бізнесі дуже залежить від рівня знань, наявності професійних навичок у персоналу фірми та ставлення його до роботи. Отже, характеристики персоналу також визначають сильні та слабкі сторони фірми. З'ясувати це допомагають такі запитання:
o Чи наявні в персоналу фірми якісь позитивні особливості щодо кваліфікації, досвіду роботи, ставлення до роботи?
o Чи мають працівники чітке уявлення про зміст своєї діяльності?
o Як співвідноситься рівень оплати праці на фірмі із середнім у галузі?
o Чи існує проблема комплектування штатів на фірмі?
o Якою є плинність кадрів на фірмі?
4. Дослідження та розробки. Виживання фірми в сучасному мінливому середовищі залежить і від її інноваційного потенціалу, спроможності продукувати й реалізовувати технічні, технологічні, організаційні та інші нововведення. Змагання у цій сфері є одним з ключових факторів успіху в багатьох галузях бізнесу. Для оцінювання сильних та слабких сторін фірми у сфері досліджень і розробок часто використовують такі запитання:
o Чи захищено продукцію фірми патентами, товарними знаками, іншими правами власності?
o Чи фірма має намір освоювати виробництво нових видів продукції? Як часто вона це робитиме?
o Чи використовуються у виробництві продукції ліцензії, "ноу-хау", промислові секрети тощо?
5. Фінанси. У кінцевому підсумку сильні та слабкі сторони фірми в ринковій та виробничих сферах щодо персоналу, досліджень і розробок позначаються на фінансових показниках. Відтак фінансовий аналіз дає точне уявлення про прибутковість та ефективність роботи фірми.

 
 

Цікаве

Загрузка...