WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат

Підготовча стадія розробки бізнес-плану - Реферат


Реферат на тему:
Підготовча стадія розробки бізнес-плану
План
1. Сутність та етапність стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану
2. Виявлення сильних та слабких сторін суб'єкту господарювання
3. Місія суб'єкту господарювання
4. Оцінка стратегічних альтернатив формування стратегії
1. Сутність та етапність стратегічного планування на підготовчій стадії розробки бізнес-плану
Щоб "вижити", кожному підприємцю необхідно повсякчасно спостерігати за змінами в бізнесовому середовищі; стежити за конкурентами та за необхідності намагатися заздалегідь пристосуватися до нових умов. Саме для цього й здійснюється розробка стратегії.
У широкому розумінні стратегія - це генеральна довгострокова програма (спосіб) дій та порядок розподілу пріоритетів і ресурсів фірми для досягнення нею своїх цілей.
Логіка розробки стратегії в теорії має нескладний вигляд. Щоб опрацювати стратегію фірми, достатньо знайти відповіді на три ключові запитання:
1. Яким є місце фірми вданий момент?
2. Куди фірма прямує?
3. Як фірмі дійти до мети?
Реальний процес розробки стратегії, який називається стратегічним плануванням, набагато складніший. Він охоплює кілька етапів.
1. Перед тим, як розпочинати будь-який бізнес, необхідно проаналізувати ситуацію. Такий аналіз, який звичайно називають оцінкою загального стану, має включати:
а) оцінку зовнішнього середовища, що в ньому здійснюватиметься бізнес, а також аналіз пов'язаних із цим середовищем сприятливих можливостей та загроз;
б) визначення переваг і недоліків майбутнього бізнесу.
2. Оцінивши загальний стан, можна братися до постановки цілей тобто визначення того, чого конкретно і коли саме фірма хоче досягти. Цілі мають відбивати той рівень бізнесу, якого прагне підприємець, та водночас бути досяжними. Процес постановки цілей відбувається в два етапи:
а) формулювання основних напрямків діяльності;
б) постановка конкретних цілей діяльності.
Формулювання основних напрямків діяльності має допомогти підприємцеві глибоко усвідомити природу майбутнього бізнесу та визначити місію фірми. Водночас точно сформульовані напрямки діяльності допомагають встановити конкретні, кількісно визначені цілі, з'ясувати, на що власне сподівається підприємець.
3. Тієї самої мети можна досягти різними способами. Вибір способу досягнення мети передбачає визначення конкретних завдань. Стратегія, по суті, і складається з низки завдань, що в сукупності формують спосіб ЇЇ досягнення. При цьому підприємцеві необхідно розробити кілька варіантів стратегій, оцінити кожний з них та вибрати найліпший.
4. Загальні завдання згодом розділяють на дрібніші складові, що конкретизують та уточнюють напрямок діяльності. Таку деталізацію називають складанням плану дій.
Взаємозв'язок між напрямками діяльності, цілями, завданнями та діями зображено на рис.1.
У цілому послідовність дій підприємця в процесі стратегічного планування демонструє рис.2. Зворотні зв'язки на рисунку показують, які зміни необхідно вносити на кожному етапі, якщо, наприклад, з'ясується, що встановлені цілі недосяжні.
2. Виявлення сильних та слабких сторін суб'єкту господарювання
Зовнішній аналіз - це процес оцінки зовнішніх факторів, тобто таких, які об'єктивно утворюються в середовищі функціонування фірми, на які вона безпосередньо не може впливати. Зовнішній аналіз ставить дві головні цілі:
1) визначити сприятливі можливості та загрози для фірми;
2) ідентифікувати ключові фактори успіху у вибраній сфері бізнесу.
Сприятливі можливості - це фактори зовнішнього середовища, які допомагають досягненню цілей фірми. Загрози - це зовнішні умови, які обмежують можливості фірми безперешкодно досягти потрібної мети. Ті самі фактори можуть створювати як додаткові можливості, так і додаткові перешкоди.
Для вивчення впливу факторів зовнішнього середовища всю їхню сукупність поділяють на:
а) загальні макроекономічні фактори;
б) галузеві фактори.
До загальних макроекономічних факторів належать:
o макроекономічні показники (динаміка валового внутрішнього продукту, рівень інфляції, зміни рівня реальних доходів населення, коливання процентних ставок за кредити, курси валют тощо);
o соціально-демографічна ситуація (структура зайнятості, кількість працездатного населення, рівень соціального захисту населення тощо);
o державне регулювання бізнесу (можливі зміни в законодавстві стосовно даного бізнесу, його товарів, послуг, каналів збуту, цін, рекламної політики, оподаткування, митного режиму тощо);
o природні умови й екологічні обмеження.
Результати дослідження загальних макроекономічних факторів зручно звести в таблицю, яка унаочнює ступінь залежності майбутнього бізнесу від впливу кожного з цих факторів, а також дає змогу стисло сформулювати потенційні сприятливі можливості та (або) очікувані загрози (табл. 1).
Звичайно, безпомилково оцінити перспективний вплив загальних макроекономічних факторів складно навіть великим компаніям. Проте вже сама спроба провести такий аналіз примушує підприємця замислитися над проблемами, що на них може завтра наразитися його бізнес та продумати свою поведінку в разі виникнення таких.
Набагато легше прогнозувати й оцінювати галузеві фактори. Вони більш виразні й певні, щільніше пов'язані з майбутнім бізнесом. У процесі стратегічного планування галузь розглядають як сукупність підприємств, продукти котрих за споживчими якостями та
напрямками використання можуть бути взаємозамінними. Аналіз галузевих факторів має на меті:
o оцінити розміри галузі;
o визначити основні сили, що конкурують у галузі;
o оцінити ступінь інтенсивності конкуренції;
o визначити ключові фактори успіху в галузі.
Предметом галузевого аналізу є такі фактори:
1) споживачі (обсяги та характеристики ринку, темпи зростання ринку, сезонність та циклічність попиту, диференціація продуктів, чутливість споживачів до цін, здатність споживачів диктувати свої ціни)!
2) постачальники (кількість, інтенсивність конкуренції, наявність матеріалів-замінників, рівень вертикальної інтеграції з постачальниками, здатність постачальників диктувати свої ціни);
Таблиця 1. Оцінка впливу на майбутній бізнес загальних макроекономічних факторів
Загальні макроекономічні фактори Ступінь залежності майбутнього бізнесу під впливу загальних макроекономічних факторів Сприятливі відносини Загрози та небезпек
ка
цілковита не залеж
ність часткова не залеж
ність нейтральність слабка залеж
ність сильна залеж
ність
1. Тенденції макроекономічних показників;
1.1. _________
1.2. _________
1.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...