WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану - Реферат

Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану - Реферат

таких правил:
1) титульний аркуш не нумерується;
2) сторінка змісту не нумерується (якщо їх кілька, то вони нумеруються римськими цифрами);
3) основні розділи нумеруються арабськими цифрами 1, 2, З т.д.;
4) додатки позначаються великими літерами А, Б, В і т.д., наприклад, "Додаток А";
5) сторінки додатків нумеруються так: А1, А2, A3; Б1, Б2, БЗ і т.д.
Складання резюме. Бізнес-план розпочинається з резюме. Резюме відкриває бізнес-план, але складають його тільки після того, як написано основні розділи бізнес-плану.
Головне завдання резюме - показати, що підприємець добре усвідомлює основні положення бізнес-плану та здатний чітко й логічно їх викласти. Занадто детальне та великого обсягу резюме важко читати. Занадто стисле - може створити неадекватне уявлення про бізнес.
Резюме - це короткий (І-2 сторінки) огляд підприємницького проекту, його ключових, найбільш важливих та значущих аспектів, здатних привернути увагу потенційного Інвестора та заінтересувати його в подальшому детальнішому вивченні бізнес-плану.
Фактично резюме є гранично стислою версієюбізнес-плану, не вступом до нього, а ніби "повідомленням про наміри".
На титульному аркуші вказується лише загальна передбачувана вартість підприємницького проекту.
Складання резюме - важливий та відповідальний етап завершення роботи над бізнес-планом. Потенційні інвестори отримують багато різних підприємницьких проектів. Вони, як правило, спочатку читають резюме і, якщо воно їх не зацікавило, бізнес-план далі не розглядають. Тому резюме обов'язково:
1)має бути написане так, щоб максимально зацікавити в подальшому ознайомленні з бізнес-планом;
2) має дати читачеві достатньо чітке уявлення про питання, детальніше розглянуті в основній частині бізнес-плану.
На практиці резюме складають, використовуючи вже написану основну частину бізнес-плану. З кожного його розділу вибирають найбільш суттєві та "яскраві" аспекти майбутнього бізнесу.
Виклад матеріалу в резюме, як правило, починається зі стислого опису концепції пропонованого бізнесу та унікальних характеристик фірми, які дадуть змогу задовольнити потреби майбутніх клієнтів і забезпечити лідирування у відповідній сфері. Далі викладаються переваги й передбачувані результати діяльності фірми в кожній з функціональних сфер (маркетинг, виробництво, персонал, фінанси) з тим, щоб охарактеризувати фірму як життєздатну та унікальну організацію.
Орієнтовний перелік ключових аспектів бізнесу, які викладаються в резюме, такий:
o опис концепції бізнесу, його можливостей, котрі забезпечуватимуть переваги на ринку та стратегії їх реалізації;
o відомості про цільовий ринок бізнесу (основні споживачі, особливості їх обслуговування, передбачувані обсяги продажу, частка ринку);
o унікальні характеристики бізнесу, найсуттєвіші конкурентні переваги фірми, які мають місце або будуть створені внаслідок реалізації розробленої стратегії;
o відомості про компетенцію й професіоналізм керівника фірми та членів команди менеджерів;
o основні передбачувані показники фінансової діяльності фірми (прибутковість, період досягнення беззбитковості, термін повернення інвестицій тощо);
o характеристика загальних потреб у коштах, бажаної форми їх отримання, порядку та напрямків їх використання, форм повернення інвестору.
Резюме завершується особистою оцінкою підприємцем шансів на успіх його проекту.
Додатки. Одна з найважливіших вимог до бізнес-плану - це його лаконічність. Через те в ньому практично неможливо дати докладну інформацію про важливі аспекти майбутнього бізнесу. Для вирішення цієї проблеми і використовують додатки.
У додатки треба включати лише ті документи, що в них безпосередньо заінтересовані потенційні інвестори чи кредитори (решта документів мають бути заздалегідь підготовлені для негайного подання в разі потреби заінтересованим особам).
Посилання на всі документи, які містяться в додатках, мають бути зроблені в тексті бізнес-плану.
Зокрема в додатки до бізнес-плану можуть включатися: листи від клієнтів, дистриб'юторів, підрядчиків, інформаційні документи (первинні відомості), угоди оренди, контракти, інші типи угод, прейскуранти постачальників чи конкурентів, тобто відомості, що деталізують, уточнюють, пояснюють зміст основних розділів бізнес-плану.
Найчастіше в додатки виносять:
o первинні матеріали аналізу ринку;
o специфікації продукції;
o рекламні матеріали;
o схему виробничих потоків;
o схему організаційної структури;
o коротку службову характеристику (CV) власників і ключових менеджерів фірми (не більше однієї сторінки з описом трудової діяльності, освіти, знання професійних обов'язків, особливих умінь);
o угоди оренди;
o гарантійні листи від основних клієнтів, постачальників, кредиторів;
o рекомендаційні листи, які підтверджують високу репутацію й надійність керівників фірми;
o юридичні документи (копії установчих документів, контрактів, угод, патентів, ліцензій тощо).
ЛІТЕРАТУРА
1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. - К.: Знання, 1999.
2. Бизнес-план: методические материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы, 1994.
3. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация: В 2-х ч. /Под общ. Ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1995.
4. Бизнес-план, или повысить доходность Вашего предприятия. Американская школа управления. - М.: Анкил, 1995.
5. Бурков В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методика составления: Метод. Пособие. - М.: ЦИПКК. А.П., 1997.
6. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Филинъ, 1998.
7. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. и др. Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994.
8. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-ХІІ від 18.09.2001 // Відомості Верховної Ради, 1991, №47, зі змінами та доповненнями.
9. Закон України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №14, зі змінами та доповненнями.
10. Закон України "Про підприємства" №887-ХІІ від 27.03.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №24, зі змінами та доповненнями.
11. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 1992.
12. Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. - Новосибирск: ЭКО, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...