WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Виробничий план - Реферат

Виробничий план - Реферат

устаткування.
Інформацію про машини та устаткування, які передбачається використати у виробничому процесі, зручно подати у вигляді таблиці (табл.1).
Таблиця 1. Машини та устаткування
Найменування обладнання Купівля чи оренда Нове чи
вживане Вартість Строк служби
(в місцях) Амортизаційні відрахування (за місяць)
У підрозділі "Сировина, матеріали та комплектуючі вироби" необхідно:
o навести перелік усіх видів сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, які передбачається використовувати у виробничому процесі;
o указати конкретних постачальників;
o визначити закупівельні ціни (за одиницю);
o дати пояснення щодо фінансових та інших умов поставок і місцезнаходження постачальників;
o визначити необхідні обсяги запасів, а також (за потреби) указати на особливі умови їх зберігання.
Відомості щодо сировини, матеріалів та комплектуючих виробів можна також звести в таблицю (табл. 2), При цьому питання про необхідні запаси матеріальних ресурсів, особливі умови їх зберігання (наприклад, ресурсів, які швидко псуються) розглядаються окремо.
Таблиця 2. Сировина, матеріали та комплектуючі вироби
Найменування видів сировини, матеріалів та комплектуючих виробів Постачальники Ціна за
одиницю Примітки (місцезнаходження
постачальників умовипоставок тощо
Підрозділ плану "Виробничі та невиробничі приміщення" подає інформацію про потреби фірми у виробничих і невиробничих приміщеннях з адміністративними, складськими, підсобними включно.
У цьому розділі треба описати приміщення з погляду їх розмірів, місцезнаходження, наявності майданчиків для навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення транспортними комунікаціями тощо.
Додатково у виробничому плані можуть бути охарактеризовані:
1) принципи контролю виробничих процесів на фірмі, матеріально-технічних запасів, запасів готової продукції, якості продукції. При цьому слід указати, які конкретно процедури контролю якості продукції та перевірок буде використовувати фірма та на які стандарти або інші вимоги вона буде орієнтуватися;
2) вплив зростання випуску продукції на виробничі операції (чи треба буде розширювати виробництво в найближчому майбутньому? Чи потрібним буде додаткове устаткуванні і, відповідно, додаткове фінансування?).
Наприкінці виробничого плану має бути окреслений вплив зовнішніх факторів на виробничу діяльність фірми. Це зв'язано з тим, що фірма, як правило, неспроможна або лише незначною мірою здатна тримати під своїм контролем такі зовнішні фактори.
До основних зовнішніх факторів, які впливають на виробничу діяльність фірми, належать:
1) можливості придбання і зміна вартості виробничих ресурсів (наприклад, ціна на матеріальні ресурси може змінюватися з ініціативи постачальників, під впливом економічної або політичної нестабільності тощо);
2) імовірність появи нових технологій виробництва даної продукції;
3) юридичні обмеження.
Останнє є досить впливовим фактором, оскільки існує багато різноманітних міжнародних, загальнодержавних і місцевих нормативних актів, які безпосередньо стосуються виробничих процесів (санітарні норми, нормативи органів охорони довкілля, вимоги до утилізації відходів виробництва і безпеки праці тощо).
Характеризуючи вплив зовнішніх факторів на виробничу діяльність фірми, треба стисло сформулювати:
o характер і джерела такого впливу;
o можливі позитивні й негативні наслідки такого впливу;
o способи, за допомогою яких можна подолати негативні наслідки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. - К.: Знання, 1999.
2. Бизнес-план: методические материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы, 1994.
3. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация: В 2-х ч. /Под общ. Ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1995.
4. Бизнес-план, или повысить доходность Вашего предприятия. Американская школа управления. - М.: Анкил, 1995.
5. Бурков В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методика составления: Метод. Пособие. - М.: ЦИПКК. А.П., 1997.
6. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Филинъ, 1998.
7. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. и др. Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994.
8. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-ХІІ від 18.09.2001 // Відомості Верховної Ради, 1991, №47, зі змінами та доповненнями.
9. Закон України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №14, зі змінами та доповненнями.
10. Закон України "Про підприємства" №887-ХІІ від 27.03.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №24, зі змінами та доповненнями.
11. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 1992.
12. Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. - Новосибирск: ЭКО, 1994.
13. Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. - К.: А.Л.Д., 1997.
14. Пелих А.С. Бизнес-план. - М.: Ось-89, 1996.
15. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999.
16. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
17. Скворцов как разработать бізнес-план предприятия? ПРактическое руководство для бизнесменов. - К.: МКП "Прометей", 1994.
18. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. 2-е изд., испр. и доп. - К.: Капрал, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...