WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Функціонування бізнесу - Реферат

Функціонування бізнесу - Реферат

на яких грунтується конкуренція. Це спричинило фундаментальні структурні зміни в інших галузях економіки.
Ліквідація проміжних ланок означає усунення тих стадій, які вклю­чають посередників між споживачами і виробниками. Інформаційна технологія вже тепер забезпечує можливості для ліквідації проміжних функцій усередині компаній та між ними. Телемаркетинг і система замовлень"комп'ютер-комп'ютер" усувають, наприклад, проміжні торговельні організації. Покупці, що мають доступ до терміналів за­гального користування (так званих "електронних кіосків"), замовля­ють товари, які є у продажу, і отримують електронні купони.
Глобалізація інформаційного бізнесу - це тенденція інформаційних технологій, що полягає в тому, що теоретично будь-яка людина (або фірма) є сьогодні споживачем інформації. Тому можливості інформа­ційного ринку, як і раніше, є безмежними, хоча й існує досить жорстка конкуренція між основними виробниками. До традиційно сильних ви­робників, таких як США, Японія, Франція, Великобританія, Німеччина додалися фірми Австралії, Південної Кореї, Тайваню, Сінгапура та ін.
Конвергенція (об'єднання) - процес, який у нас перебуває на по­чатковій стадії. Конвергенція пов'язана з глобалізацією.
Раніше сферу виробництва та сферу послуг можна було легко ви­значити і диференціювати. Наприклад, друкарські машини та кальку­лятори - це продукція; телекс і радіомовлення - послуги. Складніше, коли деякі системи можуть поєднувати у собі різні пристрої Напри­клад, системи котирування брокерських операцій, банківські апарати, системи енергоконтролю.
Конвергенція формує сьогодні так званий потенційний ринок інфор­маційних технологій, основними сегментами якого є:
споживчий сегмент, що включає передавання інформації розважальних програм та їх споживання;
забезпечення бізнесу - споживання продукції та послуг інформаційних технологій у процесі реалізації різних видів ділової діяльності;
інтелектуальна праця - споживання і передавання інфор­мації серед менеджерів та інших фахівців.
Усі зазначені вище сегменти потенційного ринку інформаційних технологій стосуються бізнесу, оскільки він є основним споживачем
інформаційних технологій. Тому, в свою чергу, інформаційні техноло­гії спрямовані на забезпечення функціонування бізнесу. На жаль, ін­формаційний голод заважає розвитку бізнесу, який сьогодні на Заході конкурує з промисловістю, а в майбутньому може бути одним з ос­новних видів економічної діяльності.
Рекламні агентства і засоби масової інформації
Рекламне агентство - це підприємство (фірма), яке надає клієнтам послуги в галузі реклами та маркетингу і отримує за це компенсацію у вигляді комісійних від засобів розповсюдження реклами або гоно­рару від рекламодавця у наперед обумовленому розмірі.
Засоби масової інформації - газети, журнали, бюлетені та інші дру­ковані видання; радіо, телебачення, кіно, фото, звукозапис тощо.
Рекламні агентства можуть функціонувати як незалежні підприємницькі структури, що мають статус юридичної особи, або як структурні підрозділи засобів масової інформації. Залежно від форм функціонування вони бувають:
багатопрофільні - забезпечують бізнесменів не тільки розробкою та розміщенням реклами, а й здійснюють її виготовлення через свої або сторонні підприємства, забезпечують інформацією, яку мають;
спеціалізовані - займаються певним видом діяльності, наприклад, тільки знімають рекламні ролики або видають буклети, каталоги, проспекти, анотації, довідники;
універсальні - здійснюють усі види рекламної продукції, але, як правило, інформацією не забезпечують.
Бізнес не може існувати без реклами. Реклама - його рушійна сила Проте сучасні українські підприємці ще не освоїли азбуку рек­лами, тому часто реклама має нав'язливий характер, стомлює, на­бридає, дратує споживача, і в цьому випадку діє негативно. І це зро­зуміло, оскільки інформаційний ринок в Україні тільки формується. Ще немає розгалуженої, взаємопов'язаної мережі. Немає знань, досвіду рекламної роботи, розвинених конкурентних відносин. Альтернативні служби тільки зароджуються, вони ще не міцні, не мають необхідної техніки, нових технологій, професійних кадрів. Тому сьогодні знайти, добути достовірну інформацію практично неможливо. Особливо від цього страждають представники бізнесу, які постійно перебувають у пошуку партнерів, потрібної сировини, що позначається на ефектив­ності виробництва, а в кінцевому підсумку - на споживачеві.
Враховуючи становище, що склалося в Україні, прийнято Закон "Про інформацію", який сприятиме прискоренню розвитку цього виду діяльності, а також Закон "Про рекламу".
В цих умовах одним із способів одержання інформації, що забез­печує повною мірою функціонування бізнесу, є знову ж таки реклама, і, незважаючи на й недосконалість, сьогодні без неї не обійтися. Вплив реклами різнобічний і багатогранний. Вона інформує про товари, по­слуги, ідеї, створює престиж фірми, довіру до неї; виділяє потрібний об'єкт з маси повідомлень, що передаються і циркулюють у сфері ко­мунікації; наділяє його "додатковими" споживчими якостями, дифе­ренціює товари на ринку, сприяє збільшенню попиту, спонукає спо­живача до виконання дій; "вилучає" споживача з пасивного стану, пе­ретворює його у потенційного покупця, змушуючи до активності та вступу в контакт з продавцем; стимулює збут товару.
Реклама являє собою сукупність різноманітних інформаційних про­цесів, комплекс контактів та спонукань, що змінюють і доповнюють один одного. Це цикл технічної, технологічної та творчої праці. Вона супроводжує товар на всіх стадіях - від його виникнення, розробки і появи на ринку до періоду, коли він починає витіснятися новим то­варом. При цьому реклама виконує різні функції - ознайомлення, пе­реконання, нагадування, пояснення.
Різноманітні форми реклами:
зовнішня - щити, світлові табло, вітрини;
на транспорті - всередині і зовні;
на місці продажу - всередині торговельного приміщення або по­близу від нього;
планшети - на прилавку, стойці, стіні;
малюнки, фотографії, листи для розсилання;
каталоги - для ознайомлення та вибору замовлень;
підручники та інші матеріали (довідники, настанови, рекомендації);
прес-реліз - інформація про новий товар або іншу важливу для фір­ми подію, що поширюється серед органів друку;
виставки, презентації; фільми, комп'ютерна реклама;
сувеніри;
демонстрація продукції, упаковка товарів та ін.
Реклама повинна бути розрахована на професіоналів або на спо­живачів.
Реклама - складна організаційно-економічна система, справжнє господарство. Вона

 
 

Цікаве

Загрузка...