WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційний план - Реферат

Організаційний план - Реферат

персоналу Вартість
персоналу1 Джерела покриття потреб у персоналі (внутрішні, зовнішні)
Спеціалісти
_______________________
Службовці
Робітники
управління, для виконання котрих необхідно залучати зовнішніх консультантів.
Далі в процесі розробки організаційного плану потрібно з'ясувати, які саме відомості про кожного з керівних працівників фірми бажано подати у бізнес-плані. Тут можливі різні варіанти:
1) іноді до організаційного плану досить включити лише загальні відомості про рівень кваліфікації та професійні досягнення кожного з основних керівників;
2) в інших випадках (це буває частіше) на кожного з ключових керівників необхідно підготувати коротку біографічну довідку і зазначити посадові обов'язки, що на них буде покладено. У біографічній довідці слід особливо підкреслити кваліфікацію, досвід і виробничі досягнення кандидата під час його попередньої діяльності, що підтверджуватиме здатність кандидата успішно виконувати доручену справу. Ґрунтовніші характеристики основних керівників і перелік посадових обов'язків, як правило, подаються в додатках. Те саме стосується й позитивних характеристик з попередніх місць роботи, переліку конкретних досягнень і нагород працівників. Проте, коли ці нагороди й досягнення дуже значні й можу справити велике враження на потенційних інвесторів, такі відомості треба включити безпосередньо в бізнес-план.
Складаючи підрозділ "Власники бізнесу, команда менеджерів і зовнішні консультанти", слід мати на увазі, що потенційні інвестори оцінюватимуть не стільки здібності кожного окремого керівника, скільки збалансованість знань, кваліфікації та досвіду команди менеджерів фірми в цілому, їх сумісність для ефективної співпраці.
У цьому розділі бізнес-плану обов'язково треба подати організаційну схему управління фірмою, за допомогою якої легко зрозуміти, хто кому підпорядкований, з яких підрозділів складається фірма і як буде координуватися діяльність цих підрозділів.
Опрацювання організаційної схеми управління фірмою охоплює такі чотири етапи.
Спочатку формується перелік основних функцій (виробництво, маркетинг, фінанси, облік, управління персоналом тощо). Далі, за необхідності, ці функції
Таблиця 2. Матриця управлінських здібностей
Основні функції управління фірмою Забезпечується персоналом фірми(власниками, ключовими менеджерами) Необхідна зовнішня допомога Спосіб отримання зовнішньої допомоги
підвищення кваліфікації персоналу фірми залучення зовнішніх консультантів
1. Бухгалтерський облік
2. Оподаткування
3. Планування
4. Організація
5. Управління фінансами
6. Управління персоналом
7. Збут
8. ціноутворення
9. Юридичні питання
10. Страхування
можна деталізувати (розбивати на під функції). На другому етапі складають перелік організаційних одиниць фірми (цехів, відділів, служб тощо).
На третьому етапі розробляють матрицю типу "функції - організаційні одиниці фірми". Практично це означає побудову таблиці, де по вертикалі записано функції, а по горизонталі - організаційні одиниці фірми. Якщо певний організаційний підрозділ фірми виконує таку функцію, роблять позначку в таблиці. У результаті кожну з визначених на першому етапі функцій (підфункцій) буде "спроектовано" на відповідний структурний підрозділ, який і відповідатиме за її реалізацію. При цьому необхідно дотримуватися таких правил:
o усі визначені функції (підфункції) мають бути розподіленими (за певну справу має відповідати певна особа), бо інакше їх ніколи не виконуватимуть;
o за виконання певної функції має відповідати лише один підрозділ (інакше виникатиме дублювання діяльності підрозділів);
o у процесі деталізації функції (розподілу функції на підфункції) не слід забувати про діапазон контролю (одному керівникові має бути підпорядковано не більше 5-6 підрозділів).
У загальному вартість персоналу включають заробітну плату працівників, усі види винагород, відрахування на соціальне страхування, пенсійні платежі тощо
На кінцевому четвертому, етапі варто накреслити схему організаційної структури управління фірмою, на якій показати всі організаційні одиниці фірми, їх ієрархію і зв'язки. До креслення, як правило, додають короткий текст, який пояснює особливості організаційної побудови фірми і розкриває окремі її деталі.
У процесі опрацювання підрозділу "Організаційна схема управління" слід звернути увагу на таке:
1) організаційна схема має бути узгоджена з рішеннями, які вже були прийняті в попередніх розділах бізнес-плану. Зокрема, в організаційній схемі мають знайти відображення рішення щодо структури служби збуту (маркетинг-план), технології виробництва й виробничих підрозділів (виробничий план);
2) організаційна схема має відбивати поділ повноважень і обов'язків між власниками фірми І членами команди менеджерів. управління фірмою, що зафіксовані в установчих документах.
Підрозділ організаційного плану "Кадрова політика і стратегія" має дати читачеві бізнес-плану уявлення про філософію фірми щодо вирішення кадрових питань. У цьому розділі необхідно роз'яснити, як будуть вирішуватися проблеми добору, підготовки та оплати праці співробітників фірми. Зокрема, тут мають бути висвітлені питання:
o конкретних строків комплектування штатів фірми;
o стандартів і процедур добору персоналу;
o структури заробітної плати, пакета пільг, премій, участі в прибутках фірми тощо.
ЛІТЕРАТУРА
1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. - К.: Знання, 1999.
2. Бизнес-план: методические материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы, 1994.
3. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация: В 2-х ч. /Под общ. Ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1995.
4. Бизнес-план, или повысить доходность Вашего предприятия. Американская школа управления. - М.: Анкил, 1995.
5. Бурков В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методика составления: Метод. Пособие. - М.: ЦИПКК. А.П., 1997.
6. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Филинъ, 1998.
7. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. и др. Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994.
8. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-ХІІ від 18.09.2001 // Відомості Верховної Ради, 1991, №47, зі змінами та доповненнями.
9. Закон України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №14, зі змінами та доповненнями.
10. Закон України "Про підприємства" №887-ХІІ від 27.03.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №24, зі змінами та доповненнями.
11. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 1992.
12. Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. - Новосибирск: ЭКО, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...